dimarts, 4 de maig del 2021

Cova dels Debanadors (Mura, Bages)

 Text: Gener Aymamí 

         (Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès)

 

Sinònims: Balma o Espluga dels Venedors, font del Rossinyol

Recorregut:10 m

Coordenades (UTM 31N ETRS89):

X: 414389

Y: 4613532

Z: 806 m

Terreny: Conglomerats

Situació: Partint de coll d’Estenalles cal anar cap a la Coma d’en Vila, tot passant per sota de l’ermita de Sant Jaume i pel xalet de la Castanyeda. Se segueix en direcció a coll de Boix, fins agafar el trencall de Mura. Passats un parell de revolts, se surt per un corriol a l’esquerra. Aquest caminet, baixant per rocaters i alzinars, porta damunt mateix de la balma. Es baixa per la vessant N fins al peu del cingle.

Descripció: La balma té 23 m d’amplada i una alçada variable. Es pot dividir en tres cossos. En el primer hi ha el refugi obrat d’uns 7 m². En el segon, de major fondària, hi ha una basseta obrada i la font del Rossinyol, que s’alimenta del regalim del fons de la cavitat. Curiosament gairebé sempre és seca. Al terra de la basseta hi ha restes d’uns petits microgours. Més al S hi ha el tercer cos, d’escassa importància, on hi creix una jove figuera. (Arxiu SIS-CET)

Breus notes històriques:

Hom creu que el nom correcte és el de balma o espluga dels Venedors que amb el pas dels anys ha anat canviant el topònim. Erròniament també se l’esmenta cova dels Abanadors.

Ferrando ens explica el relat que va fer Rafael Vila, pagès de Mura en l’interrogatori que tingué lloc desprès del descobriment d’un home assassinat a la balma dels Venedors, dins de la seva propietat i prop del camí ral de Mura. L’home mort era un pelegrí de Matadepera que tornava de Sant Jaume de Galícia.

Això succeïa el 3 de novembre del 1590. 

La balma apareix en un document de venda del 1717 i ha estat aprofitada com a refugi per pastors i per carboners.

 


 

Bibliografia: 

AYMAMÍ i DOMINGO, Gener (2010) “Breus notes sobre el trogloditisme a la comarca del Bages” Dovella. Centre d’Estudis del Bages. Manresa (5-15)

FERRANDO i ROIG, Antoni (1993) El mas Puig de la Balma. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona (65-66)

VALLES de, Jordi (2011) Catàleg Espeleològic de Catalunya. Vol 5. Federació Catalana d’Espeleologia i Espeleo Club de Gràcia. Barcelona.