divendres, 7 de novembre del 2014

Ruta espeleològica pel torrent de Vilacireres (Segona part)
Continuació de la nota anterior

Balma de les Cabretes (Guixers, Solsonès)

Recorregut: 15 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 390852
                Y: 4668950
                Z: 1075 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: Al costat nord-est de la Balma del Boc, al mateix nivell que la balma del Boc que està a sota. Per arribar-hi partirem del sender que va del Pont Quebradís al molí de la Corriu i en l'indret mateix que creua el torrent de cal Pelegrí pujarem pel contat del cingle vessant dret i amb uns 3 minuts la trobarem.
Descripció: Es tracta d'una petita balma amb poca alçada on només si pot aixoplugar un ramat d'ovelles, cabres o de la mateixa família.
Dades: Arxiu S. CodinaBalma del Cabirol (Guixers, Solsonès)


Recorregut: 30 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 390891
                Y: 4668992
                Z: 1100 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: A la vessant dreta del torrent de cal Pelegrí, tributari del de Vilacireres. Per arribar-hi tenim dues opcions. Per sota grimpant per la paret inclinada amb perill de caiguda o per la rua que be de la balma dels Falciots, o també des de la rasa de cal Pelegrí amb dificultat.
Descripció: És una balma enlairada a mitja paret del vessant dreta del final del torrent de cal Pelegrí. Aquí les cabres i cabirols són els amos i senyors d'aquest indret. És una gran balma amb una boca de 14 m d'amplada per 3 m d'alçada i 11 m de fondària amb pendent suau a l'exterior. El sostre és arrodonit per l'erosió del vent donant formes capritxoses.
Dades: Salvador CodinaBalma del Pelegrí (Guixers, Solsonès)Recorregut: 21 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 390921
                Y: 466901
                Z: 1078 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Descripció: És una balma aèria, penjada en el cingle dret del torrent del Pelegrí. És tracta d'un petit estrat allargat que ha obert al conglomerat a través d'una arenisca i l'erosió a continuat el seu procés. Té dos nivells d'estàncies, un a sobre de l'altre. En la banda més al nord, la part superior hi ha dos entrades bastant redones de tamany considerable i bastant amples. En la part més al sud, les estàncies són baixes i  allargades. Encara no s'ha pogut fer la topografia.
Cal destacar al salt d'aigua del torrent del Pelegrí que forma un petit tobogan de pedra travertins o pedra tosca, a uns 80m de la balma, on encara podrem trobar alguns boixos monumentals.
Descripció: És una balma aèria, penjada en el cingle dret del torrent del Pelegrí. És tracta d'una petit estrat allargat que ha obert al conglomerat a través del gres i l'erosió ha continuat el seu procés. Té dos nivells d'estàncies, un a sobre de l'altre. En la banda més al Nord, la part superior hi ha dos entrades bastant rodones de mida considerable i bastant amples. En la part inferior, són estàncies baixes, allargades de poca profunditat.
Cal destacar al salt d'aigua del torrent del Pelegrí que forma un petit tobogan de pedra travertins o pedra tosca, a uns 20 m de la balma, on encara podrem trobar alguns boixos monumentals.
Dades: Arxiu S. CodinaSegueix en la tercera i última part.