dissabte, 25 de gener del 2014

Cova de Can Manel de l'Obaga (Font-rubí, Alt Penedès)
La cova de Can Manel de l'Obaga és una petita cova coneguda de temps immemorials que ha estat condicionada amb dos murs de blocs a l'entrada. Segons ens han informat va servir d'amagatall per a la gent de la contrada durant la guerra del 36. A l'interior s'han trobat restes de ceràmica ibèrica.
Recorregut: 5 m
Desnivell: +1,3 m
Coordenades (UTM31N ETRS89): 
            X: 383080
            Y: 4587532
            Z: 518 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials. 
Situació: Cal sortir de les Cases Noves de la Mata (Font-rubí de Baix), al km 2 de la carretera BP-2126, d'on surt una pista de terra en direcció E que porta a Santuises. Després de 700 veurem a la nostra dreta un gran roure. Seguirem per la pista de l'esquerra i en 400 m arribarem a Ca Manel de l'Obaga, on deixarem el cotxe. Darrere del celler trobarem un camp d'oliveres abandonat; des d'aquí cal remuntar en direcció S i trobarem la cavitat després de recórrer uns 80 m. Aquest sector està ple d'arbres caiguts que dificulten el pas.
Descripció: La boca, d'1,90 m d'alçada per 5 m d'amplada, està parcialment tapada per blocs, deixant un pas al centre que dóna accés a una sala de 8 m d'amplada i 5,5 m de fons, amb es sostre a un màxim de 2 m.

Han participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleogia de Badalona)
- Francesc Xavier Samarra (Grup d'Espeleologia de BadALONA)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)