dissabte, 30 de novembre del 2013

Cova Llarga o cova del Torrent del Coll de Garró (Subirats, Alt Penedès)
Vista de proximitat de la cova Llarga. Foto.: J. de Valles


Balma que hem pogut visitar seguint les dades de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.

Existeix una cita de la balma de Can Ràfols dels Caus, que fins ara no havia estat identificada: 

MILÀ i FONTANALS, Manuel (1880).- "Olèrdula" Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (3):575-603 

Hemos sabido después que el nombre de Caus fué transportado en el siglo XIV por un Rafols dels Caus, originario de Cantallops, pero subsiste la razón toma de la situación de dicho lugar. Añadimos, por si algo vale, que hay por alli una roca llarga junto á una cueva y cerca de ellas una gran piedra divisoria de tres parroquias y un Codol (corrompido en Coll de Garró). 

Aquesta cita fou posteriorment repetida per Norbert Font i Sagué al seu catàleg:

FONT i SAGUÉ, Norbert (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (27):141-149

Cantallops. 153)—Vora can Rafols dels Caus hi hà una cova que té a la vora una roca llarga.
ITINER. Vilafranca; camí ral. —TER. G. Cretaci Aptense.— BIBLI. Milà y Fontanals, Olérdula.

A la vista de les dades, crec que es tracta de la mateixa cavitat:


- A 250 m al S hi ha la divisòria de tres municipis: Avinyonet del Penedès, Subirats i Olesa de Bonesvalls.

- Diu Milà i Fontanals: "que hay por allí una roca llarga junto á una cueva".  No he vist cap roca llarga al costat de la cova, però tot sembla indicar es tracta d'un error de transcripció i la "roca llarga" és en realitat la "cova llarga". Hem de tenir en compte que la citat de Milà i Fontanals és una nota a peu de pàgina corresponent a un estudi històric d'Olèrdola i la cita d'una cova és totalment marginal.
  


Recorregut: 42 m
Desnivell: -2,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 399935
            Y: 4578680
            Z: 245 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació:  Des del coll de Garró, al km 24,1 de la carretera BV-2411 (de Gavà a Avinyó) surt en direcció N una pista que cal seguir durant 320 m, deixant una desviació a la dreta. En aquest punt ens trobem just a sobre de la balma. Haurem de seguir uns metres per la pista i baixar entre les vinyes fins a la balma, que trobarem fàcilment.
Descripció: Es tracta d'una balma de 35,5 m d'amplada, una alçada màxima de 3,5 m i una fondària de 6 m. La meitat O és totalment plana, mentre que a E el terra puja 2,5 m fins que la balma queda tancada per uns blocs.Ha participat:
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)

La cova Llarga vista des de la carretera. Foto.: J. de Valles

Cova Llarga. Detall de l'arbre que creix des del fons de la balma. Foto.: J. de Valles
Cova Llarga. Foto.: J. de Valles
Cova Llarga. Extrem Nord. Foto.: J. de Valles
Cova Llarga. Foto.: J. de Valles
Cova Llarga. Sector Sud. Foto.: J. de Valles