dijous, 30 de març del 2017

Bauma Gran (Marganell, Bages)

Fruit d'una curta sortida, presenten la fitxa d'una bauma de regulars dimensions, inèdita des del punt de vista espeleològic, però ben coneguda per excursionistes.


Bauma Gran (Marganell, Bages)


Recorregut: 8 m
Desnivell: +3 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 400221
            Y: 4612246
            Z: 359 m
Terreny: Gres i conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Del km 4,600 de la carretera BV-1123 surt una pista que seguirem durant 160 m. Aquí deixarem el cotxe si no disposem de vehicle 4x4, i seguirem a peu per una pista que surt a la nostra esquerra, en direcció NO. Després de recórrer uns 750 m i superar 80 m de desnivell, arribarem a un lloc on la pista gira gairebé 180º; aquí abandonarem la pista i seguirem a peu en direcció NO per camins pocs marcats i després de 60 m arribarem fàcilment a la bauma.
Descripció: Es tracta d'una bauma de 72 m d'amplada i de poca fondària, entre 3 i 4 m, amb una alçada mitjana d'uns 4 m a la part més exterior. Podem destacar una estalactita d'uns 70 cm de longitud i 80 cm de diàmetre.
El sostre és de conglomerat, mentre que les parets i el terra i són de gres.

Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)