dimarts, 23 de juny del 2015

Avenc del Querol (Sitges, Garraf)

Continuant amb la revisió de cavitats del massís de Garraf, aquesta vegada anem a l'avenc del Querol, proper a l'avenc de la Papallona, que ja va ser objecte d'una nota en aquest blog.

La primera notícia d'aquesta cavitat ens la dóna en Rafael Amat (1), que la va localitzar l'any 1924, però que no la va explorar. Ens diu Amat:

"Vora d'aquest [de l'avenc de Campgràs] es troba el de la Papellona, de 7 metres, explorable també sense material i el del Carol, de 20 metres, que per ésser més important no poguérem explorar aquell dia i el deixàrem per a la vinent campanya."

La primera exploració va haver d'esperar 45 anys, i fou realitzada pel GES-CMB (2) durant la campanya realitzada entre octubre de 1948 i gener de 1949.
Aprofitem també l'oportunitat per publicar una antiga topografia (de 1975) realitzada pel GEAB-OJE.
 

Avenc del Querol (Sitges, Garraf)

Recorregut: 30 m
Desnivell: -20 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 408934

                Y: 4571050

                Z: 499 m
Història: Primera exploració GES-CMB (1948-1949)
Situació: Des de l'aparcament del pla de Querol cal seguir la carretera (tancada als cotxes), que porta al pla de Campgràs. 100 m després de la primera corba, surt a la dreta un camí (és el GR.92). Al cap de poc passarem per l'avenc de la Sílvia. En aquest punt ens dirigirem cap a la dreta fins dalt d'un turonet poc marcat on es troba l'avenc B.3. Uns metres més a l'Est trobarem la dolina on es troba, al fons, primer l'avenc de la Papallona i 8 m més enllà, l'avenc del Querol.
Descripció: La cavitat s'inicia per un ressalt de poc més d'1 m que ens porta a una plataforma que voreja parcialment la capçalera d'un pou de 14 m i uns 3 m de diàmetre. Als 3 m intercepta lateralment una cavitat i el pou té ara uns 6 m de diàmetre. El fons un estret conducte pla ens permet seguir uns 2 m, sense guanyar fondària.


Bibliografia

(1) AMAT, R. (1925).- "Sota el Massís de Garraf, campanya de l'any 1924" Butll. del C.E.C. (363-364):233-267

(2) MONTORIOL, J. (1950).- "El campo de dolinas del Pla de Campgrás (Macizo de Garraf, Barcelona" Speleon (1-2):23-39 (Topografia)

BORRÀS, J. (1973).- Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf I (Topografia)

CAMACHO, J.L.; FERNANDEZ, G.; GRESELY, J.; TERRADELLES, E. (1980).- "Anomalies elèctriques i gravimètriques en un sistema dolina-avenc de Garraf" Exploracions (4):9-14
Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)