dilluns, 13 d’octubre del 2014

Coves de Valldecerves (la Llacuna, Anoia)
Aquesta sortida tenia per objecte la realització de la topografia de la cova gran de Valldecerves, de la que no coneixem cap topografia publicada. 

La cavitat està mal situada al mapa de l'ICC, però afortunadament la cavitat és força coneguda per excursionistes, ja que està situada mol a prop de les pintures rupestres de la Roca Roja, així que no va ser difícil localitzar-la.
La cova de Valldecerves és coneguda de temps immemorials, però les primeres dades publicades són les que ens dóna Joan Segura (1), que visità la cova l'any 1894 i va fer la primera prospecció arqueològica:

SEGURA, J. (1894).- "Cova prehistorica de la Vall de Serves" Butll. C.E.C. (15):261-264

Posteriorment, en una de mes peregrinacions al vehí santuari santuari de Sant Magí, feta en familia, y especialment amb mon nevot reverend Esteve Puig. desde el citat santuari, anárem a veure una de les coves situada devall de la plana d'Ancosa, en lo trench vertical que té la plana en la banda del nort; de manera que si s'obrís una xemeneya vertical dintre de la cova, lo cim surtiria en la mateixa plana d'Ancosa; si bé la boca ò entrada de la cova dóna á la vall contigua á la dita plana per la banda del nort. En aquesta visita no logràrem més resultat que satifer la curiositat: no veniam preparats per fer cap excavació.

Finalment, lo 2 de Setembre d'aquest any, lo citat nebot y lo que suscriu marxàrem de Santa Coloma, en companyia del nostre amic D. Pau Guixà, decidits á escorcollar la cova mitjansant les necessaries excavacions, que començàrem l'endemà dematí. Los tres citats, acompanyats de dos pagesos armats de magall y axada, envers les vuit del matí del dia 26 férem excavacions en totes direccions dintre de la cova, qu'és coneguda ab lo nom de Vall de Serbes, qu'és lo d'una masia propera, les quals donaren per resultat la troballa de fragments de ceràmica y de varios óssos d'animals ...


Posteriorment el Catàlech Espeleològich de Catalunya de Font i Sagué (2) inclou la cova amb el número 195, però no dóna cap detalli tampoc cita la bibliografia abans citada:FONT i SAGUÉ, N. (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butlletí del C.E.C. (31):235-238

Queralt. 195) Cova de valldeserbes. —Està prop la parroquia d'Esblada.


Posteriorment fou objecte de més recerques arqueològiques, però la primera topografia no fou publicada fins l'any 1991 (3).
Segons les nostres dades, en principi es coneixien tres cavitats a la zona, les publicades al volum 4 de l'Inventari Espeleològic de Catalunya (4):
- Cova gran de Valldecerves (15 m)
- Cova petita de Valldecerves (10 m)
- Escletxa de Valldecerves

Però, suposem que per error, la única referència bibliogràfica que indica és incorrecta.

En una primera visita es localitzen la cova de Valldecerves, una petita cova marcada "VALLDECERVES Nº 17 A" G.R.E.V." i la que creiem és l'escletxa de Valldecerves.

Abans de realitzar una nova sortida, localitzem el número 27 de la revista Ancosa, en el que es publica la fitxa i topografia de la cova 17-B.
També localitzem una topografia de la cova esquerra de Valldecerves, però sense la seva localització.

Durant la segona visita realitzem la topografia de la cova gran, de la cova "A" i localitzem la cova 17-B, situada en un cingle a 5 m del terra i a la que no podem accedir.
Però abans de redactar aquesta nota, encara hem pogut obtenir més dades. En primer lloc el núm. 21 de la revista Ancosa, en el que es publica la fitxa i topografia de la cova de Valldecerves, i el "Catàleg de Cavitats del Terme de la Llacuna" realitzat pel Grup de Recerques Espeleològiques de Vilanova (inèdit), i en el que ja són 5 les cavitats de Valldecerves:
- Cova de Valldecerves
- Cova superior de Valldecerves
- Cova A de Valldecerves
- Cova B de Valldecerves
- Cova C de Valldecerves

Així que encara ens quedarà fer alguna sortida més per tal de localitzar-les. De moment publiquem les dades obtingudes.Cova de Valldecerves (la Llacuna, Anoia)


Recorregut: 19 m 
Desnivell: 3,5 m (-2,7; +0,8) 
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 373756
                Y: 4591283
                Z: 604 m 
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials. 
Situació: Del km 44 de la carretera C-37, entre Igualada i Querol, surt una pista que porta a la masia de Valldecerves. Desprès de recórrer un 700 m, i 100 m abans d'arribar a la citada masia trobem una ruïlla de pistes on deixarem el cotxe. Seguirem 100 m en direcció E fins a arribar al llit del clot de la Cova.
Seguirem per un caminet paral·lel al llit i que en 300 m ens porta directament a la cova, situada a uns 5m per sobre del llit de la riera. 
Descripció: Entrem a la cova per una boca de 4,5 m d'alçada per 8 d'amplada. De seguida ens trobem un ressalt d'1 m que ens porta a una sala en sua pendent descendent i 6 m d'alçada mitja. Als 8 m de recorregut el terra remunta fins a finalitzar la cova 6 m després.
A l'esquerra del punt més baix de la sala, hi ha una gatera que dóna a una petita galeria de 5 m de recorregut que s'inicia per un pas estret.


Cova A de Valldecerves (la Llacuna, Anoia)
 
Recorregut: 6,5 m
Desnivell: +1,5 m)
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 373756
                Y: 4591283
                Z: 604 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Està situada a uns 20 m al S de la cova de Valldecerves. Per arribar-hi, caldrà agafar un caminet que surt a la dreta, uns 20 m abans d'arribar a la cova de Valldecerves, i seguir per ell uns 30 m.
Descripció: Entrem per una boca d'1 m d'amplada i 0,40 m d'alçada. De seguida guanya alçada (fins a 1 m) i remuntem uns blocs fins a una petita saleta que posa fi a la cavitat.


Escletxa de Valldecerves (la Llacuna, Anoia)


Recorregut: 2 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 373760
                Y: 4591422
                Z: 649 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: Està situada a uns 150 m al N de la cova de Valldecerves. Des d'aquesta cova hem de remuntar en direcció N fins a situar-nos a la base d'un cingle i seguir en direcció N (a la nostra esquerra) fins a trobar una esquerda que solca el cingle. L'escletxa de Valldecerves es troba a ras de terra.
Descripció: Formada per una única galeria que es pot segur per espai d'únicament 2 m.
Bibliografia
(1) SEGURA, J. (1892).- "Cova prehistórica de la Vall de Serves" Butll. C.E.C. (15):261-264
(2) FONT, N. (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butll. C.E.C. (31):235-238
(3) CONESA, X.; JANSÀ, J.M.; MORMENEO, Ll. (1991).- "Cova de Valldeserves" Ancosa 21(1991):14-15 (Topografia)
(4) MIÑARRO, J.M. (2002).- Inventari Espeleològic de Catalunya, Vol. 4 D-la Serralada Prelitoral (1ª part)

Han participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Francesc Xavier Samarra (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)