dimarts, 15 d’abril del 2014

Cova de l'Ametlla i cova petita de l'Ametlla (Font-rubí, Alt Penedès)Formant part de la revisió de diverses cavitats de l'Alt Penedès, principalment dels municipis de Pontons i Font-rubí, presentem aquesta vegada les coves de l'Ametlla.

El nóm de la cova ha estat citat de diverses maneres: "Cueva de Aumella" (1), "Cova dels Omells" (2), "Cova d'Omella"(3,4), "Cova de l'Omella"(5), "Cova de l'Aumetlla"(6). No figura al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya i la toponímia vigent de l'ICC indica "Cova de l'Omella". Nosaltres optem del nom de "Cova de l'Ametlla", que és el que utilitza la pàgina oficial de l'ajuntament de Font-rubí(7), que ens diu: "Es desconeix l’origen del seu nom del cert , però un cop al seu interior potser un surt de dubtes, sembla ben bé com si estessim a l’interior d’una ametlla gegant".

Les dues coves són conegudes de temps immemorials, i la gran era utilitzada pels pastors per arrecerar el ramat; a l'interior es pot observar un muret de pedres de poc més de 3 m de llarg, utilitzat per a aplanar una part de la cova.

L'any 1954 fou excavada per Josep de Calassanç Serra i Ràfols (Maó, Menorca, 1902 - Barcelona, 1971), però la cala de prospecció efectuada no és, actualment, apreciable sobre el terreny i no es tenen restes materials documentades d'aquesta intervenció. Pere Giró i Romeu (Pontons, 1894 - 1987) va prospectar també la cova l'any 1959-1960, obtenint únicament "un minúsculo fragmento de cerámica ibérica pintada superficialmente".(8).


Hi ha diverses possibilitats per accedir a la cova; nosaltres hem utilitzat el que salva un menor desnivell i que descrivim més endavant.
La cova es troba gairebé al límit entre els municipis de Mediona i Font-rubí, pel que alguns autors la situen a Mediona.


Cova de l'Ametlla (Font-rubí, Alt Penedès)


Recorregut: 22 m
Desnivell: +10 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 384500
                Y: 4589809
                Z: 636 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: Des del nucli d'Avellà, al km 5,250 de la carretera BP-2126, cal seguir una pista en direcció N. Cal seguir-la 1,5 km fins a arribar a una altra pista de surt de Font-rubí i porta al Mas Nou del Bolet. Aquí cal seguir per la dreta i al cap de 700 m cal deixar el cotxe a una esplanada. De la dreta de la pista surt un camí senyalitzat amb punts de pintura blava i algunes fites que després de recórrer 600 m ens porta a la cova, situada a la base d'un petit cingle.
Descripció: Té una entrada de 13 m d'amplada i 5 m d'alçada. Als 7 m s'estreny (4 m d'amplada  i 2,6 m d'alçada) per donar pas a una sala d'uns 22 m d'amplada màxima amb el terra en pendent ascendent cap a l'interior. El terra de la sala està format per terra i blocs de petita mida. Es pot observar un muret de pedres de poc més de 3 m de llarg, utilitzat per a aplanar una part de la cova.
Dades: J. Cuenca, J. de Valles

Cova petita de l'Ametlla (Font-rubí, Alt Penedès).


Recorregut: 6 m
Desnivell: +1 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 384519
                Y: 4589810
                Z: 631 m
Terreny: Calcàries
Situació: Està situada a uns 6 m a la dreta (Est) de la cova de l'Ametlla.
Descripció: La cavitat consta d'una curta galeria d'una amplada constant de 2,5 m i una alçada d'1,5 m
Dades: J. Cuenca, J. de Valles

Han participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Francesc Xavier Samarra (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia


Bibliografia
(1) AA (1956).- "Prospecciones en cuevas de la comarca del Panadés (Barcelona)" Ampurias (17-18):208-209
(2) VIRELLA, J. (1978).- "Experiències a l'entorn de la localització d'estacions prehistòriques" Misc. Penedes. (1):241-269
(3) RAFECAS, E. (1995).- Mediona. Guia d'esports a la natura
(4) AYMAMÍ, G. (2003).- "Les coves del Penedès: la seva descoberta i utilització per l'home al llarg del temps" Del Penedès (7):7-48
(5) www.espeleoindex.com
(6) www.patmapa.gencat.cat
(7) www.font-rubi.org
(8) www.patmapa.gencat.cat