dilluns, 10 de març del 2014

Cova de l'Olla (el Montmell, Baix Penedès)


Després de visitar les coves de Masllorens vam aprofitar per anar a la cova de l'Olla. La nostra intenció era la de fer l'aproximació des de la part superior, aprofitant que hi ha una pista que ens porta al turó de la Cova de l'Olla (i que passa prop de l'avenc dels Pallerets), tot i no tenir la certesa de trobar un camí que ens hi portés. No fou així, i des del final de la pista un camí ens porta fins a la cova.

Es tracta d'una cova coneguda de temps immemorials, també coneguda amb el nom de cova del Sumoi, nom d'una masia situada a uns 1.250 m a l'E.

La primera cita que coneixem és la que és dóna Font i Sagué als seu catàleg (1):

Marmellà. 165) — La Cova del Sumoy.
166) — La Cova de Mualta. — Estàn situades a una mitja hora del poble.
TER. G. Cretaci Aptense. — BIBLI. Interr. del Centre Excursionista.

L'any 1950, Ricardo Zariquiey publica (2) la descripció d'una nova espècie de Troglocharinus, el T. espagnoli (actualment T. variabilis ollai) però no serà fins a 1972 quan per primera vegada Àngel Lagar publiqui (3) la fitxa i topografia de la cavitat.

Per accedir-hi a la cova hi han vàries opcions:

- Del km 16,4 de la carretera TV-2443 (de Vila-rodona a Aiguaviva) surt una pista el direcció al Mas Bartomeu que cal seguir 750 m, fins que creua el torrent de Sant Marc. Aquí cal deixar-la i agafar una pista a la nostra esquerra que segueix el citat torrent. Recorreguts 650 m, deixarem una pista a la nostra dreta (que cal agafar per seguir el tercer itinerari) i seguirem uns 1.300 m (ETRS89 375336 - 4577047 - 431). A la nostra dreta trobarem uns esglaons excavats al marge de la pista i d'aquí un senderó/tartera que remunta en forta pujada el vessant dret del barranc. Seguint-lo i agafant una bifurcació a la dreta arribem a la primera boca de la cova de l'Olla.
- Des des de la carretera TP-2442 (de Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu), poc després del km 8, gairebé davant de la masia de Cal Sumoi surt una pista a l'esquerra que és la part final de la descrita en l'itinerari anterior.

- L'inici és el mateix que el descrit al primer itinerari. Cal agafar a pista a dreta i seguir-la uns 750 m, on agafarem una desviació a l'esquerra, que ens durà al coll de la Cova de l'Olla, on finalitza la pista. Aquí trobarem unes arnes  i un caminet que baixa fins a la cova.

Sinònim: Cova del Sumoi
Recorregut: 40 m
Desnivell: -8,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                Y: 375274
                Y: 4576982
                Z: 482 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Del km 16,4 de la carretera TV-2443 (de Vila-rodona a Aiguaviva) surt una pista en direcció al Mas Bartomeu que cal seguir 750 m, fins que creua el torrent de Sant Marc. Aquí cal deixar-la i agafar una pista a la nostra esquerra que segueix el citat torrent. Recorreguts 650 m cal agafar a pista a dreta i seguir-la uns 750 m, on agafarem una desviació a l'esquerra, que ens durà al coll de la Cova de l'Olla, on finalitza la pista. Aquí trobarem unes arnes  i un caminet que baixa fins a la cova.
Descripció: La cova està formada bàsicament per una sala en pendent de 17 x 10 m i una alçada de 6 o 7 m. Es pot accedir per dues boques: una, en forma de cova, de 4 m d'amplada i 3 m d'alçada, parcialment amagada per un arbre caigut. La segona entrada és un pouet de 2,3 m que es pot baixar fàcilment i que dóna a una zona de grans blocs. De la sala surten dues curtes derivacions, una enfront del pou d'entrada i una segona, de 9 m de recorregut, en fort pendent entre blocs, que porta al fons de la cova.
Dades: J. Cuenca, J. de Valles
Bibliografia:
(1) FONT, N. (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butll. C.E.C. (29):197-202
FERRATÉ, J. (1918).- Espeleologia de les comarques tarragonines pp. 1-133
(2) ZARIQUIEY, R. (1950).- "Nueva especie del género Troglocharinus" Speleon 1(3-4):191-202
(3) LAGAR, A. (1972).- "Cavidades de Aiguaviva. Montmell (Tarragona)" Senderos (166):12-18 (Topografia)
VIRELLA, J. (1978).- "Experiències a l'entorn de la localització d'estacions prehistòriques" Misc. Penedes. (1):241-269
AYMAMÍ, G. (2003).- "Les coves del Penedès: la seva descoberta i utilització per l'home al llarg del temps" Del Penedès (7):7-48
GONZÁLEZ, J. (2006).- "Cuevas-santuario ibéricas en Cataluña" Quad. Preh. Arque. Cast. (25):187-248 (Topografia)


Han participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)

- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)