dijous, 5 de gener del 2023

Espeleo-arqueologia al Montsant


Text:
Montse Mañosa i Jordi Navarro

         (Centre Excursionista de Castellar)

 

Temps enrere i després d'algunes visites al massís del Montsant, vam anar coneixent alguns dels seus sorprenents racons, un d'ells podria ser el Barranc de la Bruixa; poc transitat, però molt prolífer en fenòmens càrstics; en la visita inicial ens va sorprendre la quantitat i dimensions de tals fenòmens, però encara ens va sorprendre més la poca informació que existia en l'àmbit espeleològic, tan sols algunes cites de la seva existència sense topografia i pobra descripció, ja en el seu moment ens vàrem plantejar tornar per treballar una zona coneguda però poc documentada, i posar en valor unes cavitats que per dimensions i condicions pensem mereixien disposar d'un estudi més precís del que actualment es disposa.

 

Tan sols vam poder dedicar quatre dies seguits per a recórrer el barranc documentant els diferents fenòmens coneguts, es podria arribar a considerar un treball espeleo-arqueològic perquè gairebé tots els fenòmens eren coneguts des de fa molt temps enrere per ser utilitzades pel mateix home i encara no s'havia evolucionat en el seu estudi espeleològic, i fins i tot en un dels casos, a la cavitat se li havia perdut la pista i ha estat necessari un estudi històric per a determinar la seva identitat.

 

Visió de conjunt:

En el següent gràfic es pot apreciar la ubicació de les diferents cavitats localitzades en el barranc de la Bruixa.

 


En aquest petit article s'esmenten un total de 6 cavitats, totes elles ubicades en el context del Barranc de la Bruixa, de les quals, 5 d'elles ja eren conegudes en l'àmbit espeleològic.

Cova de la Bruixa, cova del Pedret, cova del Serret, cova de l'Abelló i avenc del Pedret. L'última pot ser inèdita a nivell espeleològic: foradada de la Bruixa.

 

Visió històrica

És indubtable la presència històrica de l'home en el barranc, com així ho testifiquen les nombroses restes de construccions, que avui dia, es troben en les diferents cavitats i que disposen d'un bon estat de conservació.

Aquesta ocupació s'aprecia principalment en les cavitats del vessant hidrogràfic dret del barranc, on el vessant és més suau i propici per a generar àrees de pastura i cultiu, les boques de les cavitats d'aquesta àrea es troben orientades cap al SW amb el qual disposen de bona il·luminació, i a més totes dues cavitats disposen de surgència dins de la mateixa cavitat, en definitiva, les condicions ideals per a poder ser utilitzades no sols en un context històric sinó que possiblement prehistòric.

En l'àmbit d'estudi espeleològic, en els voltants de la zona es troba la Cova Santa, molt coneguda històricament, ja apareix en les antigues obres de Puig i Larraz, Font, Faura, etc. però del mateix barranc de la Bruixa es comença a tenir constància de les primeres inclusions del grup d'espeleologia (SECES) que en els anys 1957-1958 van realitzar campanya en la zona, explorant algunes cavitats inèdites de la zona i zones pròximes.

Dels treballs duts a terme per aquest grup, no es disposa d'excessiva informació pública, especialment en l'apartat de localització de les cavitats, motiu pel qual existeix una significativa quantitat de cavitats que se'ls ha perdut la pista del seu parador real en l'àmbit públic.

Agraïm a Carles Olivella (UES), l'atenció i suport històric prestats per a documentar la cavitat de l'avenc del Pedret, una de les cavitats explorades com a primeres pel grup (SECES) del (CES).

 

Presentació de les cavitats

A continuació es disposen les fitxes bàsiques de les diferents cavitats treballades en el context del barranc de la Bruixa.

 

Foradada de la Bruixa

Municipi: La Morera de Montsant (Priorat)

Coordenades UTM-ETRS89: 31T 322217 4572643 // 1105 m

Recorregut: 11 m

Situació: Es troba en la cresta que separa els barrancs de la Bruixa i les Pletes, molt propera a la capçalera del barranc de la Bruixa.

Per a accedir-hi sortirem del nucli de població d'Albarca, pertanyent al municipi de Cornudella de Montsant. Prendrem el GR171 que ascendeix a la serra Major, una vegada arribats a la Roca Corbatera, seguirem el camí que transita en direcció SW paral·lel als penya-segats de la Serra Major fins a arribar a la capçalera del barranc de la Bruixa (monument al Sant Crist de la Sang), des d'aquest transitarem cap al NW sobre la cresta que separa els barrancs de la Bruixa i de les Pletes un tram de 180 m, la foradada es troba a la base d'una petita cresta rocosa.


Descripció: Foradada que travessa de N a S una petita cresta rocosa, comunicant ambdós vessants dels barrancs de la Bruixa i de les Pletes.

L'entrada S, situada en el vessant del barranc de la Bruixa, té una boca en forma d'embut que ràpidament dirigeix a la gatera que comunica en uns 6 m amb el segon accés. L'entrada N està situada en el vessant del barranc de les Pletes, també és en forma d'embut i una mica més espaiosa que la seva homònima de l'accés S.

 


Cova del Pedret

Municipi: La Morera de Montsant (Priorat)

Coordenades UTM-ETRS89 : 31T 321389 4572874 // 997 m

Recorregut: 16 m

Situació: Per accedir sortirem del nucli de població d'Albarca, pertanyent al municipi de Cornudella de Montsant, agafarem el GR171 que puja a la Serra Major. Una vegada arribats a Roca Corbatera, seguirem el camí que transita en direcció SW paral·lel als penya-segats de la Serra Major fins a arribar a la capçalera del Barranc de la Bruixa (monument al Sant Crist de la Sang). En aquest punt agafarem el sender que baixa pel mateix llit del barranc de la Bruixa un tram d'uns 460 m, en aquest punt el sender es divideix en dos, agafarem el sender de l'esquerra que transita pel vessant hidrogràfic esquerre del barranc i en uns altres 650 m arribarem a la cova ubicada al costat del camí.

Descripció: Extensa cova de boca orientada al nord i sòl relativament pla. Caracteritzada per disposar a la zona sud d'una surgència de degoteig en el sostre amb un petit curs d'aigua cap a una petita bassa a la zona oest de la mateixa sala.

En l'extrem oposat de la sala, la zona est, hi ha una concentració de columnes i colades que compartimenten una petita estança de sostre baix i algun petit desfonat.

 

 Cova de l'Abelló

Municipi: La Morera de Montsant (Priorat)

Coordenades UTM-ETRS89 : 31T 321621 4572980 // 1008 m

Desnivell: +5 m

Recorregut: 38 m

Situació: Per a accedir sortirem del nucli de població d'Albarca, pertanyent al municipi de Cornudella de Montsant. Prendrem el GR171 que ascendeix a la Serra Major, una vegada arribats a la Roca Corbatera, seguirem el camí que transita en direcció SW paral·lel als penya-segats de la Serra Major fins a aconseguir la capçalera del barranc de la Bruixa (monument al Sant Crist de la Sang), prendrem el sender que baixa pel mateix llit del barranc de la Bruixa un tram d'uns 460 m, en aquest punt el sender es divideix en dos, prendrem el sender de la dreta que transita el barranc pel vessant hidrogràfic dret i en uns 480 m arribarem a la cova situada a la dreta del camí, en la base del penya-segat pròxim.

 


Descripció: Extensa cova caracteritzada per disposar de dos nivells ben diferenciats, l'inferior en el seu extrem NW i el superior en l'extrem SE.

El nivell inferior té uns murs de tancament a manera de corral en estat de bona conservació, que suggereixen un ús ramader de la cova, en la part més interior d'aquesta zona existeixen altres tancaments amb sostres que suggereixen un altre ús més personal.

El nivell superior es caracteritza per disposar d'una galeria que s'endinsa en direcció Sud, la galeria va disminuint les seves dimensions fins a un pas baix que permet accedir a una petita estança, on existeix una surgència que flueix per la galeria d'accés.

En la part central de la cova, existeix un balcó elevat, que permet la vista cap als corrals i cap a la galeria de la surgència.

 


 


Cova del Serret

Municipi: La Morera de Montsant (Priorat)

Coordenades UTM-ETRS89 : 31T 321410 4573112 // 998 m

Desnivell: +3 m

Recorregut: 17 m

Situació: Per a accedir sortirem del nucli de població d'Albarca, pertanyent al municipi de Cornudella de Montsant. Prendrem el GR171 que ascendeix a la Serra Major, una vegada arribats a la Roca Corbatera, seguirem el camí que transita en direcció SW paral·lel als penya-segats de la Serra Major fins a aconseguir la capçalera del Barranc de la Bruixa (monument al Sant Crist de la Sang), prendrem el sender que baixa pel mateix llit del Barranc de la Bruixa un tram d'uns 460 m, en aquest punt el sender es divideix en dos, prendrem el sender de la dreta que transita el barranc pel vessant hidrogràfic dret i en uns 760 m arribarem a la cova situada al costat del camí.

Descripció: Extensa balma caracteritzada per disposar en el seu extrem sud d'una barraca de pedra seca en bon estat de conservació. Al costat d'aquesta, hi ha una surgència de degoteig al sostre interior de la balma i també hi ha algun petit tancat ruïnós.

La part més exterior de la balma queda a un nivell inferior i els sostres d'aquesta zona de la balma arriben als 9 m d'alçada, amb el que queda perfectament il·luminada.

 

 


Cova de la Bruixa

Municipi: La Morera de Montsant (Priorat)

Coordenades UTM-ETRS89 : 31T 321134 4573141 // 921 m

Desnivell: -2 m

Recorregut: 23 m

Situació: Es troba en el mateix llit del Barranc de la Bruixa i en la seva part final, uns 380 m abans d'unir-se al barranc dels Pèlics.

Per accedir-hi sortirem del nucli de població d'Albarca, pertanyent al municipi de Cornudella de Montsant. Agafarem el GR171 que puja a la Serra Major, una vegada arribats al pla del Grau Gran, seguirem la pista que baixa pel Barranc dels Pèlics i no la deixarem fins a arribar a l'encreuament amb el barranc de la Bruixa. En aquest punt agafarem un corriol que remunta el barranc de la Bruixa i en uns 270 m arribarem a la cova.


Descripció: Àmplia cova d'uns 40 m d'extensió de boca, formada per un meandre en el llit del barranc, on l'aigua d'aquest entra per l'extrem E en una petita cascada i realitza el meandre que travessa tota la cavitat, inicialment entre grans blocs per després sortir a l'exterior en una zona de graves i sorra en el seu extrem W.

L'extensa boca queda tapada en part per tres grans blocs de despreniment que limiten els punts d'accés a la cova.

En la zona interna SW de la cova hi ha un conjunt de colades i formacions de columnes que confinen una petita sala bellament decorada.

 

 

Avenc del Pedret

Municipi: La Morera de Montsant (Priorat)

Coordenades UTM-ETRS89: 31T 321288 4572712 // 1060 m

Desnivell: -30 m

Recorregut: 41 m

Situació: Es troba en la cresta que separa els barrancs de la Bruixa i dels Forats o dels cingles del Rodés.
Per accedir-hi sortirem del nucli de població d'Albarca, pertanyent al municipi de Cornudella de Montsant. Prendrem el GR171 que ascendeix a la Serra Major, una vegada arribats a la Roca Corbatera, seguirem el camí que transita en direcció SW paral·lel als penya-segats de la Serra Major fins a arribar a la capçalera del Barranc de la Bruixa, (monument al Sant Crist de la Sang), des d'aquest punt seguirem el mateix camí en direcció SW un tram d'uns 300 m fins a superar la capçalera del barranc de la Bruixa, aquí prendrem un subtil sender que remunta en direcció W i es dirigeix cap a la cresta que separa els barrancs de la Bruixa i dels Forats, transitarem per la cresta un tram d'uns 900 m, fins a arribar a un característic monticle sobre la cresta envoltat de vegetació a manera d'illa, l'avenc es troba a pocs metres, en una terrassa inferior ja en el vessant del barranc dels Forats.


Descripció: L'avenc té una boca accessible i irregular de 3 x 1 m aproximadament i una altra d'auxiliar de 0,45 x 0,35 m que en els primers metres s'uneixen. La boca principal dona accés a un primer pou d'una mica menys de 6 m, en l'extrem SE del pou inicial hi ha un ressalt sota el qual i entre blocs encaixats, la cavitat continua el descens. Abans d'iniciar l'evident descens del segon pou, hi ha un petit conducte que permet el pas en direcció SE a una petita i concrecionada xemeneia.

El segon i últim pou en forma de diàclasi d'uns 22 m de profunditat entra en coalescència amb uns altres dos pous laterals que en alguns trams es connecten per finestres impracticables. La base en rampa cap al NW del segons pou ens col·loca en el punt més profund i en la zona més concrecionada de tota la cavitat. En aquesta mateixa zona es poden veure senyals de nivells d'inundació del fons de l'avenc.


Història:
Cavitat explorada per primera vegada pel grup espeleològic (S.E.C.E.S.) el juliol de 1958, durant la campanya que van portar a terme al Montsant entre els anys 1957-1958, la cavitat els va ser indicada pel pastor local Antoni Ventura i els integrants d'aquella expedició foren: J. Monné, F. Castells, S. Moreno, J. Garcia, J. Gassó, A. Carnicer, F. Hernàndez.

A la descripció de la cavitat realitzada pel grup, fan constar que en el primer pou baixen uns 8 m, realitzen una desobstrucció en un lateral del pou inicial que els permet accedir a un segon pou i baixar-lo. Ja en el seu fons adverteixen un pou paral·lel al que baixen d'igual profunditat, una rampa final de 45° els porta al fons de l'avenc on hi ha un racó bellament decorat amb formacions i veuen senyals de nivell d'inundació d'aigua en aquest tram final del pou.

La profunditat màxima la xifren en -37 m, tal com apareix en el gràfic publicat en el butlletí del Centre Excursionista de Sabadell (vegeu imatge següent).

En el gràfic es poden apreciar envans de separació de tres pous finals paral·lels i formacions en alguns punts del pou.

En el següent gràfic apareix la topografia publicada el 1984 del Catàleg espeleològic de Catalunya, en les que s'hi poden veure algunes diferències significatives en les seves característiques.


En aquesta interpretació gràfica, es pot apreciar la mateixa estructura, però no apareixen representats els envans de separació dels pous paral·lels.

Dels treballs realitzats per aquest grup, no es disposa d'excessiva informació pública, especialment en l'apartat de localització de les cavitats, motiu pel qual existeix una significativa quantitat de cavitats que se'ls ha perdut la pista del seu parador real en l'àmbit públic.

El dia 29-10-2022, M. Mañosa i J. Navarro (C.E.C.), seguint alguna pista d'excursionistes aconsegueixen localitzar la boca d'un avenc desconegut, en dur a terme el descens troben un antic mosquetó oxidat en un petit buit de la paret i una marca en el fons de la cavitat que vincula inequívocament la visita prèvia a l'avenc de l'històric grup (C.E.S.).

Es fa una nova topografia de la cavitat i es contrasta tota la informació pública disponible per a arribar a la conclusió que molt probablement es tracta de l'avenc del Pedret.

 
Bibliografia:

Butlletí núm.59 del Centre Excursionista Sabadell (C.E.S.) (1958)

Revista d’Informació Espeleològica de la SECES Núm. 1 (1969)

Catàleg espeleològic de Catalunya Vol. 7 (1984)