diumenge, 30 de juliol del 2017

Balmes del Racons (Lluçà, Osona)


Text: Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)De la pàgina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona he extret al següent text:

"Es tracta d'una balma de grans dimensions que conserva una part important de l'habitatge que hi havia construït. La balma principal, orientada a l'oest, sobrepassa els 20 metres de llargada, amb una profunditat aproximada d'uns 5 metres i una alçada que en alguns punts arriba als 5 metres. A l'interior hi ha bastit un habitatge de planta baixa i primer pis amb murs de maçoneria de pedra i amb carreus treballats delimitant les cantonades. Alguns dels murs s'han consolidat recentment i els únics que manquen es troben al costat sud, on s'intueixen algunes estructures adossades a l'habitatge. A nivell de planta baixa, l'habitatge conté un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i al primer pis, conté tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, dues de les quals amb ampit de pedra. Just a l'extrem superior dret, per sobre el nivell de primer pis, encara hi ha una altra obertura. La balma té picada una regata a pocs centímetres d'on s'inicia el mur per evitar que l'aigua regalimi cap a l'interior de la balma.
Pocs metres al nord de la balma hi ha una roca amb dos grans forats buidats a l'interior, d'ús incert.
Uns metres al sud de la balma i seguint la mateixa veta de roca hi ha una segona balma, també de dimensions notables tot i que amb una alçada de poc més de 2 metres. A la part central hi ha quedat la base de diversos murs de maçoneria de pedra i alguns encaixos picats a la roca. Com la balma principal, té el sostre fumat. Sota les dues balmes es forma una petita vall estreta amb nombrosos blocs de pedra de grans dimensions despresos.
La balma dels Racons es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1793, i en canvi no apareix en el cadastre de 1716, pel que s'ha de suposar que és una edificació del segle XVIII."Balma núm. 1 dels Racons (Lluçà, Osona)Recorregut: 21 m
Desnivell: +2,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 418428
            Y: 4655980
            Z: 647 m
Terreny: Gres
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Del km 21,6 de la carretera C-62 (entre Prats de Lluçanès i Gironella, surt una pista asfalta en direcció N que segueix paral·lela a la riera de Merlès. Després de 3,6 km prendrem un trencall a la dreta (indicat La Solana/Cal Tomàs/Vall de les Botes). Un cop hem recorregut 1,3 km passarem pel davant d'una granja, i 100 m després de l'últim edifici trobarem un camí (barrat el pas per una pilona de ciment). Seguirem aquest camí, que pren direcció SE, i al cap d'uns 250 m trobarem la balma núm. 1.
Descripció: Es tracta d'una balma d'uns 40 m d'amplada i una alçada màxima de 6,6 m. El terç N està elevat 4 m sobre el nivell del terra i té una alçada d'1 m, que va minvant cap a l'interior. El sector central està ocupat per un habitatge format per planta i primer pis, de 13,5 m de façana, recentment reconstruït. L'edifici segueix cap al S, però únicament s'intueix la seva forma, ja que es troba totalment derruït.Balma núm. 2 dels Racons (Lluçà, Osona)


Recorregut: 10 m 
Desnivell: +3,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 418399
            Y: 4655925
            Z: 644 m
Terreny: Gres
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Del km 21,6 de la carretera C-62 (entre Prats de Lluçanès i Gironella, surt una pista asfalta en direcció N que segueix paral·lela a la riera de Merlès. Després de 3,6 km prendrem un trencall a la dreta  (indicat La Solana/Cal Tomàs/Vall de les Botes). Un cop hem recorregut 1,3 km passarem pel davant d'una granja, i 100 m després de l'últim edifici trobarem un camí (barrat el pas per una pilona de ciment). Seguirem aquest camí, que pren direcció SE, i al cap d'uns 250 m trobarem la balma núm. 1.
La balma núm. 2 es troba a 24 m de l'extrem S de la balma núm. 1.
Descripció: Balma de 27 m d'amplada i 6 m d'alçada, elevada 1,5 m sobre el nivell del terra. Està tota ocupada per grans blocs, llevat de la part més interior. El sostre està fumat i només cal destacar la resta de diversos murs de maçoneria.
Han participat: 
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)