dijous, 22 d’agost del 2013

Bauma de la Bauma (Olvan, Berguedà)
Bauma de la Bauma. Foto.: J. Cuenca


Coneixem aquesta bauma gràcies a la fitxa de l'Inventari del Patrimoni Cultural (http://patrimonicultural.diba.cat/), de la que només indica com a situació: "Situada prop de la masoveria del mateix nom"

Tot i la redundància amb el nom de la cavitat, mantenim el nom que figura al citat inventari. En un principi la bauma, sense nom, va donar nom al mas: Mas de la Bauma. Posteriorment al donar nom a la bauma, s'adoptà el nom del mas, quedant d'aquesta manera com bauma de la Bauma.


Recorregut: 29 m 
Coordenades (UTM31N ETRS89): 
            X: 408590
            Y: 4657184 
            Z: 631 m 
Terreny: Gresos 
Història: Coneguda de temps immemorials 
Situació:  Des d'Olvan cal seguir la carretera que porta a Cal Rosal, que s'inicia a la rotonda que hi al final del poble. Seguirem 1 km fins que veurem, a la nostra esquerra, una pista amb la indicació "Cabots" i 25 m més enllà una pista sense indicació, també a la nostra esquerra, i que cal seguir 500 m fins a la casa de la Bauma, on deixarem el cotxe. Cal pujar una petita carena que hi ha entre les dues edificacions i seguir un camí que de seguida ens porta a la bauma. 
Descripció: Balma de 20 m d'amplada, la meitat N de poca fondària i l'altre meitat de 2 m d'alçada i 9 m de fondària, amb la major part del terra ocupat per un toll d'aigua d'escassa fondària.Bauma de la Bauma. Foto.: J. Cuenca


Han participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràciadilluns, 19 d’agost del 2013

Balma de la Caseta d'en Segura (Castellet i la Gornal, Alt Penedès)Balma de la Caseta d'en Segura. Foto.: J. de VallesRecorregut: 12,5 m 
Coordenades (UTM31N ETRS89): 
            X: 386079
            Y: 4568841 
            Z: 107 m 
Terreny: Calcàries 
Història: Coneguda de temps immemorials 
Situació:  Sortint de Castellet per la carretera BV-2115 en direcció a Vilanova i la Geltrú, cal recórrer 400 m fins a trobar les ruïnes de la caseta d'en Segura, que veurem a la dreta i on deixarem el cotxe. La balma es troba a 15 m a l'E de la caseta, per sota de la roca llisa que hi trobem. Mirant al pantà, baixarem per la dreta, amb l'ajut d'uns esgraons tallats a la roca. 
Descripció: Es tracta d'una balma de 12,5 m d'amplada i una alçada d'uns 2 m. Al centre de la balma hi ha una sitja tallada a la roca de 0,6 x 0,7 m i una fondària d'1,5 m, però està plena de terra i brossa i la fondària ara és de 0,7 m. 
 

Bibliografia 
AYMAMÍ, G.; PALLARÈS, J. (1994).- "El fenòmen troglodític al Gran Penedès" Miscel. Penedesenca (18):103-112
AYMAMÍ, G. (1995).- "Contribució al coneixement espeleològic de l'Alt Penedès (16ena nota)" Excursionisme (230):49-50 (Topografia)
AYMAMÍ, G. (2003).- "Les coves del Penedès: la seva descoberta i utilització per l'home al llarg del temps" Del Penedès (7):7-48
AYMAMÍ, G. (2004).- "La utilització de les cavitats per l'home des d'època històrica. El trogloditisme a Catalunya: Estat de la qüestió" Actes 1er Cong. Cat. Espel. pp. 213-227
AYMAMÍ, G. (2007).- "Breus notes de cavitats de Catalunya relacionades amb el món agrícola" Espeleo-Cat (5):10-12


Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)