dijous, 20 de novembre del 2014

Cavitats al Sotarro i l'avenc petit de les Alzines (Begues i Vallirana, Baix Llobregat)Archie Litago i Rabasco
Enric Porcel i Caro
Grup d'Espeleologia de Badalona

Donem a conèixer tres petites cavitats situades al Sotarro de Begues, han sigut siglades com a SO-1, SO-2 i SO-3. Totes tres han sigut obertes per desobstrucció. La SO-1 i la SO-2 s'obren a la mateixa dolina del Sotarro, i la SO-3 a l'altre costat de la pista. També afegim la fitxa d'una altra cavitat ubicada a la dolina de l'avenc Gran de les Alzines, però que inexplicablement encara no havia sigut catalogada, suposem que per la seva confusió amb l'esquerda Petita de les Alzines. La cavitat més fonda, la SO-1, únicament arriba als -4 m. Totes quatre cavitats són susceptibles de poder progressar continuant les esforçades feines de buidatge i eixamplament. 


Avenc SO-1 (Begues, Baix Llobregat) 

Situació 

Tm: Begues (Baix Llobregat) 
Lloc: Pla del Sotarro 

Coordenades:
                UTM31N ED50: 410270,4578330
                UTM31N ETRS89: 410175,4578126
Altitud: 556 m 

Espeleometria:
                Recorregut: 8,40 m
                Desnivell: -4 m 

Accés 

Des de l'avinguda de la Mediterrània de Begues, anar a prendre la pista que cap al Nord, va per la Plana de l'Alzina a can Farfai, despresa agafar la pista de l'esquerra i arribar al pla del Sotarro, interessant rascler on s'ubica la dolina on trobem aquest Avenc. La dolina es troba sense dificultat a la nostra esquerra, passat 1 km de la bifurcació esmentada.

Descripció 

Una boca de 0,90 x 0,70 m ens aboca a un r-1,20, que ens diposita, després de forçar un pas estret de 0,30 m d'amplada, a una petita galeria. Cap a l'Oest fineix als 1,80 m en una gatera ascendent. Si anem cap a l'Est, a 1 m trobem un r-1,30 pel que baixem a altra galeria d'uns 0,60 m d'amplada, on, si anem cap al Sud, finalitza en una xemeneia d'E+2,70 i cap al Nord a 1 m trobem un pas estret, encara pendent de desobstrucció on fineix la cavitat, per ara. 

Història 

Cavitat on s'aprecia un intent de desobstrucció anterior que dóna pas amb molta dificultat a accedir fins als -1,50 m. Els membres del GEB Archie Litago, Pere Lluch, Emilia Doña, Rosario Muñoz, Jordi Llorca i Jordi Yherla (Jr), en diferents sortides (5.02.2013/11.02.2013/16.02.2013), fan un bon buidatge i trencament fins a aconseguir passar un pas estret que dóna a les petites galeries inferiors, deixant la cota a -4 m, amb un petit recorregut interior de 8 m. 
El 27.07.2014 els membres del GEB Archie Litago, Josep Cuenca i Enric Porcel confeccionen la topografia.

Avenc SO-2 (Begues,Baix Llobregat) 

Situació 

Tm: Begues (Baix Llobregat)
Lloc: Pla del Sotarro
Coordenades:
                UTM31N ED50:  410278, 4578342
                UTM31N ETRS89: 410184, 4578138 
Altitud: 555 m

Espeleometria:
                Desnivell: -2 m
                Recorregut: 5 m

Accés 

Des de la població de Begues, anirem cap al nord per una pista que surt de l'avinguda de la Mediterrània, on hi ha les torres d'AT, per la plana de l'Alzina, passarem l'Alzina i Can Farfai, des d'ací, per la pista de l'esquerra ens dirigirem al pla del Sotarro, on fàcilment trobarem la dolina a l'esquerra, passat 1 km de la desviació esmentada. A aquesta dolina s'ubiquen les cavitats SO-1 i SO-2. 

Descripció 

La dolina en qüestió, és un interessant enfonsament, ubicat a la zona d'absorció coneguda com a pla del Sotarro. A la cavitat s'accedeix per una boca de 0,70 x 0,90 m, baixem un r-1,20 m, on trobem una minúscula sala. Un altre ressalt, aquest de -0,60 m ens porta a una estreta galeria de 0,40 m d'amplada on podrem progressar un parell de metres més, fins a una estretor per ara impracticable.

Història

Petita cavitat situada a un costat de la base de la dolina del pla del Sotarro, en principi era un petit forat amb signes d'haver tingut una antiga desobstrucció. Aquesta feina la continuen els membres del GEB Pere Lluch i Archie Litago aconsseguint progressar únicament 5 m. 

Participants 

Pere Lluch, Archie Litago, Josep Cuenca i Enric Porcel

Avenc SO-3 (Begues, Baix Llobregat)

Sinònim: Avenc Valdepeñas

Situació:

Tm: Begues (Baix Llobregat)
Lloc: Pla del Sotarro

Coordenades:
                UTM31N ED50: 410323,4578330
                UTM31N ETRS89: 410229,4578126
Altitud: 560 m

Espeleometria:
                Desnivell: -3,70 m
                Recorregut: 5 m 

Accés

Des de l'avinguda de la Mediterrània de Begues, anar a prendre la pista que cap al Nord, va per la Plana de l'Alzina a can Farfai, després agafar la pista de l'esquerra i arribar al Pla del Sotarro, A l'esquerra la dolina on s'ubiquen el SO-1 i el SO-2 es troba sense dificultat passat 1 km de la bifurcació esmentada.
La cavitat SO-3 es troba quasi a la mateixa alçada que la dolina, però a la dreta de la pista, i a uns 4 m de la mateixa.

Descripció 

Per una boca de 2 x 1,50 m, oberta per desobstrucció, accedim a un pouet de 2,80 m de fondària. Pou fàcilment desgrimpa ble, a la base d'aquest trobem una petita saleta concrecionada i arribem a la cota màxima assolida fins ara: -3,70 m. S'intueix la continuació. 

Història 

Ja fa força temps que l'amic Toni Asensio ens va passar un petit croquis (4) d'una cavitat inèdita que suposem que va ser desobstruïda pel Pedro Valdepeñas (circumstància que es va veure refermada en veure un grafiti a la boca que posava: P. Valdepeñas), a la cavitat li assignava 5 m de fondària. 
Passats els anys, el 30/12/2010, el grup habitual dels dijous prospectant a la recerca de l'avenc Marquès, retroba la cavitat i publica fotografia de la boca i les seves coordenades (espeleobloc). Per fi, al 27/07/2014 membres del G.E. Badalona, que cataloguen petites cavitats del Sotarro, aixequen la topografia siglant-la com a SO-3.

Participants

Josep Cuenca, Archie Litago i Enric Porcel
Avenc petit de les Alzines (Vallirana, Baix Llobregat) 

Situació 

Tm: Vallirana (Baix Llobregat) 
Lloc: Pla del Cirerer, dolina de l'avenc Gran de les Alzines


Coordenades:
                UTM31T ED50: 408883,4578711
                UTM31N ETRS89: 408789,4578507
Altitud: 525 m 

Espeleometria:

                Desnivell: -3 m

                Recorregut: 3 m 

Accés

Des de Begues anirem per la carretera que des de la plana de Can Sadurní va a la Subestació Punt Sud. Uns 500 m abans d'arribar, trobarem a la dreta una pista que torna a Begues pel pla del Sotarro. Als 300 m trobarem una torre d'AT, al seu peu deixarem els vehicles. A l'esquerra de la pista surt un corriol que ens porta a la dolina de l'avenc gran de les Alzines, l'esquerda de les Alzines, l'avenc dels Arqueòlegs i l'avenc petit de les Alzines. Aquest últim és el primer que ens trobem a la vora del camí. 

Descripció

Amb una boca d'1,60 x 1 m, amb una llosa de pedra molt característica, on hi ha un parell d'spits. Baixarem un pou únic de 3 m de fondària.
A la base del pou trobem una gatera descendent, que segurament amb una petita desobstrucció podria continuar.Història 

Aquesta cavitat va ser explorada per primera vegada per la SIEP el 1962 amb el nom de "Esquerda petita de les Alzines" (1)(2)(3). 
La topografia actual (-3 m) no coincideix amb la topografia antiga (-7,5 m), així com la morfologia de la cavitat, per tant és possible que es tracti de dos avencs diferents. 

Participants

A. Litago, E. Porcel, J. Cuenca

Bibliografia

(1) Lloret Prieto, Jordi (1979).-Catálogo espeleológico del Pla d'Ardenya (Tomo I):1-106. Barcelona. 
(2) Tolrà, A. (1979).-"Ensayo al catálogo espeleológico de Ordal (I) monografía". Boletín SIEP (11):1-136. SIEP. Barcelona.
(3) Rubinat Aumedes, Francesc (2004).-Catàleg Espeleològic del massís de l'Ordal (monogràfic):1-117. SIE-CE Àliga. Barcelona.
(4) Arxiu Antoni Asensio