dissabte, 25 de gener del 2014

Cova de Can Manel de l'Obaga (Font-rubí, Alt Penedès)
La cova de Can Manel de l'Obaga és una petita cova coneguda de temps immemorials que ha estat condicionada amb dos murs de blocs a l'entrada. Segons ens han informat va servir d'amagatall per a la gent de la contrada durant la guerra del 36. A l'interior s'han trobat restes de ceràmica ibèrica.
Recorregut: 5 m
Desnivell: +1,3 m
Coordenades (UTM31N ETRS89): 
            X: 383080
            Y: 4587532
            Z: 518 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials. 
Situació: Cal sortir de les Cases Noves de la Mata (Font-rubí de Baix), al km 2 de la carretera BP-2126, d'on surt una pista de terra en direcció E que porta a Santuises. Després de 700 veurem a la nostra dreta un gran roure. Seguirem per la pista de l'esquerra i en 400 m arribarem a Ca Manel de l'Obaga, on deixarem el cotxe. Darrere del celler trobarem un camp d'oliveres abandonat; des d'aquí cal remuntar en direcció S i trobarem la cavitat després de recórrer uns 80 m. Aquest sector està ple d'arbres caiguts que dificulten el pas.
Descripció: La boca, d'1,90 m d'alçada per 5 m d'amplada, està parcialment tapada per blocs, deixant un pas al centre que dóna accés a una sala de 8 m d'amplada i 5,5 m de fons, amb es sostre a un màxim de 2 m.

Han participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleogia de Badalona)
- Francesc Xavier Samarra (Grup d'Espeleologia de BadALONA)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)


 

dilluns, 20 de gener del 2014

Avenc del Cingle del Cerdà (Centelles, Osona) 

Josep Cuenca entre el cingle i l'esquerda. Foto.: F. Cardona


Desnivell: -19,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 436610
            Y: 4624050
            Z: 720 m
Terreny: Calcàries
Història: Primera exploració ECG i GEB (2011)
Situació: Es troba a poc més d'un quilòmetre -en línia recta i cap a ponent- de la població d'Aiguafreda. Just a frec de cingle i a uns 80 m al nord de les antenes que destaquen sobre els cingles del Cerdà, ben visibles des de la població.
Descripció: A tocar del frec del cingle s'obre una esquerda paral·lela d'uns 5 m de llargada per una amplada que amb prou feines arriba al mig metre, parcialment obstruïda per blocs encastats. Davallant per ella, als 4,5 m desemboca al sostre d'una balma ampla i alta, però molt poc fonda; de fet, més que una balma es podria considerar un extraplom. Finalment, s'aterra després d'haver davallat 19,5 m.


 
Vista dels cingles del Cerdà, les antenes i la balma de l’avenc


Les antenes i la balma.

Ferran Cardona entre el cingle i l'esquerda. Foto.: J. Cuenca

 Han participat:
- Ferran Cardona (Espeleo Club de Gràcia)
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)