divendres, 18 de desembre del 2015

LA MINA DEL TURÓ RODÓ I LES ENIGMÀTIQUES ROQUES FORADADES
Text: Enric Porcel i Caro
Fotografies: Estefania Cuenca i Ruiz, Josep Cuenca i Viñals
Grup d'Espeleologia de Badalona 
Introducció

Presentem aquí els resultats d'una excursió matinal pels entorns de la Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Òrrius i Vallromanes. Contrades interessants per l'existència d'unes misterioses roques foradades, que han donat lloc a uns itineraris coneguts com a "Ruta Prehistòrica".
Com és habitual, "l'incitador" de la sortida va ser en Cuenca i la seva passió pels megàlits, la història i l'arqueologia. Malgrat que de bon principi l'objectiu era només una estranya cavitat que ens havien referenciat a prop de les antenes de comunicació del turó Rodó d'Òrrius.

Aquest turó es troba al costat del turó Gros de Céllecs on hi ha les ruïnes d'un poblat ibèric, i ens va semblar interessant catalogar aquesta cavitat i intentar esbrinar la seva relació amb l'esmentat poblat.
Com l'excursió va anar força rodada, de seguida van trobar la cova, que va resultar ser una petita mina d'extracció de mineral. Vam aixecar el plànol topogràfic i vam anar a visitar el poblat ibèric i unes vies d'escalada annexes.
Encara ens sobrava temps, i llavors en Cuenca ens va enredar per anar a veure la Roca Foradada de Can Gol i la mítica Pedra de les Orenetes de les quals també vam fer una petita fitxa.
Més tard ens acostaríem fins a Vallromanes i per arrodonir el matí també vam documentar la famosa Roca Foradada de Vallromanes.
Tots aquests indrets són un important patrimoni a conservar, abans que s’acabin degradat del tot pels desaprensius de torn.

Aquí teniu les quatre fitxes:Boca de la mina del Turó Rodó
Saleta final

Rampa d'entrada


MINA DEL TURÓ RODÓ

Sinònims: Cova del Turó Rodó
T.m.: Òrrius (Maresme)
Lloc: Les Encantades, Turó Rodó
Coordenades:  UTM 31N ETRS89  444861,4600361
Altitud: 521 m

Accés

Situats a la carretera BV-5106 que va de la Roca a Òrrius, ens desviarem a la dreta aproximadament passats uns 600 metres del km 3. Anirem per una pista que ens porta a l'ermita romànica de Sant Bartomeu. Ací aparcarem l'automòbil.
Prenem el camí senyalitzat en direcció al poblat ibèric de Céllecs, passarem el turó de Céllecs i continuarem cap a les emissores ubicades al turó Rodó. La caminada és d'uns 20 minuts.
Arribats a les emissores, ens fixarem en l'antena petita que hi ha a l'esquerra, ja que la cavitat s situa sota el transformador de la mateixa.
Per un caminoi a l’esquerra i avall, fàcilment  localitzem l’entrada de la mina.

Descripció

Ens trobem davant d'una excavació artificial, encara que a primera impressió sembli una cova natural.
Un embut de 4 x 3 metres ens dóna accés a una rampa descendent on als 4 metres entrem a la zona d'excavació, la rampa i fins a l'interior és una catifa de fullaraca i una mica de capa edàfica. La cavitat acaba als 6 metres en una petita saleta de 3 x 4 metres i 1,40 metres d'alçada, amb algun petit bloc a terra.
 
Història

Desconeixem l'activitat extractiva a la qual es dedicava aquesta mina, i no hem pogut trobar cap dada documental i/o oral que ens pugui orientar sobre la seva història.
Únicament podem aventurar la seva relació amb el veí assentament ibèric de Céllecs.
 
Participants

Estefania Cuenca, Josep Cuenca i Enric Porcel
Accés a la Saleta

Entrada a la cavitatROCA FORADADA DE CAN GOLSinònim: La Roca Foradada
T.m.: Vilanova del Vallès (Vallès Oriental)
Lloc: Bosc de Ruscalleda
Coordenades: UTM ETRS89 31N  443123,4601545
Altitud: 210 m 

Accés

Des de la carretera de la Roca (BV-5001), al km 23, ens desviarem per l'entrada de la urbanització de Les Roquetes cap a munt. L'itinerari es troba senyalitzat, ja que forma part de la Ruta prehistòrica I Can Gol-Cèllecs (PR C-36). Aquesta ruta es troba dins del Parc de la Roca Prehistòrica (1).
Pujarem pel carrer de la Ruta Prehistòrica, per girar a l'esquerra pel carrer Camí de la Roca Foradada, fins a arribar a un cadenat (aquí deixarem l'automòbil).
Continuarem caminant uns 180 metres on agafarem un desviament cap a la dreta, que ens portarà amb facilitat a la pedra anomenada La Roca Foradada, l'afegitó de "Can Gol" és força recent, i es va anomenar així per a diferenciar-la d'altres roques foradades properes. 

Descripció

Ens trobem amb un roc granític amb un cubicle buit al seu interior. A aquesta minúscula cavitat s'accedeix per una porta de 0,90 metres d'amplada per 1 metre d’alçada. Dins trobem un reduït espai irregularment circular on el seu diàmetre màxim és d'1,89 metres, i la seva alçada d'1,27 metres. Al fons trobem una estranya discontinuïtat a la roca, de forma ovalada i de paret fosca.
La roca on està excavada té formes arrodonides. Per davant s'alça fins als tres metres, i per darrera 2,70 metres. La seva llargada és de 4 metres.

Història

Pensem que d'aquesta roca encara resta molt per esbrinar, sobretot, la seva utilitat a l'antigor i la seva construcció.
Si bé la creença general és que el cubicle existent dins de la roca va ser buidat a èpoques prehistòriques (1), també hi ha altres que diuen que es tracta d'un fenomen natural dels blocs granítics (2).
Les divergències també es donen a l'hora d'establir l’ús de la roca per les cultures antigues, per similitud a altres rocs es va difondre la idea que es tracta d'un enterrament, però que com que no hi ha constància, la datació es força aleatòria i fantasiosa (calcolític, edat del Bronze, Ibers).
Ens sembla que fins que no es faci un estudi seriós i acurat no és podrà resoldre el misteri d'aquesta roca foradada.
El 1946 és descoberta pels insignes arqueòlegs de Granollers Josep Estrada i Felicitats Miyares (3).

L'any 1961 la roca surt citada al "Catálogo Espeleológico de la Provincia de Barcelona" a l'apartat de "Cavidades artificiales": “4.- ROCA FORADADA. Término municipal: Vilanova de la Roca. Situada en la cuerda que separa el valle del rio Mogent del pequeño torrente de Els Batlles, en el flanco que mira hacia el turó de Cellecs. Se trata de un gran bloque de granito vaciado artificialmente." (4).

Bibliografia
(1) http://www.laroca.cat/projectes/parc/ruta_perque.php
(2) ROQUÉ, C.; LINARES, R.; RODRÍGUEZ, R. i ZARROCA, M. . "Granite caves in the north-east of the Iberian Peninsula: Artificial hypogea versus tafoni" Revista Zeitschrift für Geomorphologie. Vol. 55,3, 341–364. Stuttgart. 2011.
(3) PARDO, Jordi. "Josep Estrada, Arqueòleg i Historiador". Monografia 61, Revista Lauro 22-23. Granollers.2002.
(4) GES-CMB. "Catálogo Espeleológico de la provincia de Barcelona (I)". Pp 87. Barcelona. 1961.


 La Roca Foradada a l'actualitat

 


PEDRA DE LES ORENETES
 
Sinònim: Cova de la Pedra de les Orenetes
Tm: La Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Lloc: Bosc de Ruscadella
Coordenades: UTM 31N ETRS89   443676,4601889
Altitud: 219 m

Accés

Des de la carretera de La Roca (BV-5001), al km 23, ens desviarem per l'entrada de la urbanització de Les Roquetes cap a munt. L’itinerari es troba senyalitzat, ja que forma part de la Ruta prehistòrica I Can Gol-Cèllecs (PR C-36). Aquesta ruta es troba dins del Parc de la Roca Prehistòrica (1).
Pujarem pel carrer de la Ruta Prehistòrica, per girar a l'esquerra pel carrer Camí de la Roca Foradada, fins a arribar a un cadenat (aquí deixarem l'automòbil).
Continuarem pel camí senyalitzat, passarem el desviament que va a la roca foradada de can Gol i fàcilment trobarem la Pedra de les Orenetes després d'uns deu minuts de passejada.

Descripció

Es tracta d'un gran bloc granític d’uns 11 metres de llarg per tres d’alçada i 3,50 metres d’amplada. Amb una morfologia inusual, ja que conté un cubicle que permet passar la roca per dins, lloc on es troben les pintures rupestres.

Història

Important bloc granític, degut a les seves pintures rupestres, descobertes per Josep Estrada i Garriga al 27 d'octubre de 1946 (1) (2).
Es tracta de les primeres troballes de l'art rupestre llevantí a les comarques de Barcelona.
L'any 1961 surt referenciada al "Catálogo Espeleológico de la Provincia de Barcelona" (3)
Malgrat que l'any 1998 va ser declarada Patrimoni Mundial de l'UNESCO dins del conjunt d’art rupestre de l'Arc Mediterrani de la península Ibèrica (4), l'estat del conjunt és força lamentable. Fa anys que diverses entitats demanen el seu tancament, una bona senyalització, una bona neteja de les bretolades (pintades amb spray), una acurada restauració i delimitar un entorn de protecció.
La datació ens remet al calcolític (-2200/-1800).

(2) ESTRADA, J. (1949) "Las pinturas rupestres de la Pedra de les Orenetes a Céllecs". Revista Museu, 61 vol. 11. Pp:70-73. Mataro.
(3) GES-CMB (1961). Catálogo Espeleógico de la provincia de Barcelona. Pp: 81-82. Barcelona.
(4) http://whc.unesco.org/en/list/874/multiple=1&unique_number=1026

Estat actual de les pintures
ROCA FORADADA DE VALLROMANES
Situació
T.m.: Vallromanes (Vallès Oriental)
Lloc: Coll de cal Cabrit
Coordenades: UTM 31N ETRS89 442539,4598226
Altitud: 273 m

Accés

A Vallromanes, sortirem de la plaça de l’església direcció a la urbanització de cal Tabac, passarem davant de l'ambulatori, seguirem per l’avinguda de Vilassar.
Pujarem el carrer Consol Balet, i en iniciar la baixada pel carrer Mare de Déu de Montserrat veurem una pista en mal estat (aconsellable 4x4) a la dreta que ens porta al poc, al coll de cal Cabrit. Aquí trobem una esplanada on deixarem l’automòbil. Llavors seguir uns metres pel camí que mena a can Maimó i de seguida veurem la roca foradada.

Descripció


Amb l'aparença externa de forn de pa àrab, ens trobem una roca amb un petit buit al qual s'accedeix per una boca arrodonida d'1 metre de diàmetre. Aquest reduït lloc té unes dimensions d'1 metre de fons per 1,38 metres d'ampla i 0,86 metres d'alçada.


Història


Aquest roc, no ha estat encara degudament estudiat, i les teories, com en el cas de la roca foradada de can Gol, són força dispars. Als anys 30 consideraven que el roc era un Altar prehistòric (1), més tard parlen d'un enterrament, i fins i tot de que va fer de "presó". Al respecte recomanem la lectura de la web de Toni Ibáñez: http://www.freewebs.com/tonibanez/rocaforadada.htm on hi ha una completa explicació de les probables utilitzacions d’aquesta roca i de les del seu entorn.


Tant la roca foradada com l'entorn immediat són protegits legalment, ja que el 2003 va ser declarada BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) per l’Ajuntament de Vallromanes.
Fotografia apareguda a la revista la Ilustración Hispanomericana a 1935.


                    

Bibliografia

(1) La Ilustración Hispanoamericana. Barcelona.1935.