dimarts, 26 d’abril del 2022

La Bassa del Roc i les balmes de les Puelles (Agramunt, Urgell)

 Text: Gener Aymamí (Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès)
        Jordi de Valles (Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès)

L’escassedat de coves i balmes en la comarca de l’Urgell ha fet que des del punt de vista espeleològic sigui una zona completament ignorada, tant és així que en el volum 2 del Catàleg espeleològic de Catalunya de l’any 2009, en l’apartat dedicat a l’Urgell només s’esmentava la balma de les Puelles d’Agramunt tot dient que es tractava d’un conjunt de balmes.

Les Puelles és un petit nucli situat a uns 3 km al NE d’Agramunt, municipi al qual pertany des de l’any 1967.

A tocar de la vila trobem una sèrie de balmes, excavades en gresos, que creiem que poden ser les més grans de l’Urgell, una comarca que encara que té un desnivell de 500 metres entre el seu punt més elevat i el més baix, presenta un paisatge planer emmarcat per tossals on hem localitzat cavernes d’escàs recorregut.Bassa del Roc (Agramunt, Urgell)
Recorregut: 53 m
Desnivell: 7 m (-2, +5)
Coordenades (UTM31N ETRS89):
    X: 344417
    Y: 4629360
    Z: 352 m
Terreny: Gresos
Situació: Es localitza a l’esquerra de la carretera d’Agramunt a Les Puelles, a uns 75 metres abans d’arribar a la cruïlla que du cap el Coscó. Es troba al peu de la cinglera.
Descripció: Es tracta d’una bassa bastida sota d’un roc, d’aquí prové el topònim. S’hi accedeix davallant set graons de pedra, cosa que li confereix un aspecte de pou. És de planta circular i tot el conjunt està revestit de paret de pedra seca. El sòl és argilós i presenta forces esquerdes producte de la manca d’humitat.
En un rètol que hi ha a l’entrada del poble llegim que aquesta bassa va proveir d’aigua a Les Puelles durant més de 400 anys. A principis del segle XX es van començar construir les cisternes a les cases i la bassa va quedar en desús.
També explica que durant la Guerra Civil quan els habitants del poble sentien les sirenes d’Agramunt, s’anaven a refugiar a la bassa. Durant els mesos d’abril i maig del 1938 Agramunt va sofrir diversos atacs aeris per part de l’aviació franquista de la Legió Cóndor alemanya que va causar molts desperfectes en la població.
Dades: Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès 
 

Coveta de les Puelles (Agramunt, Urgell)


Recorregut: 1,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
     X: 344446
     Y: 4629370
     Z: 355 m
Terreny: Gresos
Situació: A uns 4 metres de la bassa del Roc, a la mateixa cinglera.
Descripció: Petita caverna d’escàs recorregut, al costat de la boca, que fa poc més d’un metre d’alçada, hi ha un gravat efectuat amb un objecte punxegut on es llegeix “Año 1938” data que evoca l’any de la guerra civil en que Agramunt sofrí els atacs aeris i la gent cercava refugi en aquestes coves.
Dades: Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès
Balma núm. 3 de les Puelles (Agramunt, Urgell)

Recorregut: 5 m.
Coordenades (UTM31N ETRS89):
    X: 344455
    Y: 4629369
    Z: 352 m
Terreny: Gresos
Situació: És troba a uns 9 metres de la bassa del Roc, a la mateixa cinglera.
Descripció: Té el sòl pla i una amplada també important de 24 metres.
Dades: Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès

  

Balma núm. 1 de les Puelles (Agramunt, Urgell)
Recorregut: 5 m.
Coordenades (UTM31N ETRS89):
    X: 344260
    Y: 4629316
    Z: 341 m
Terreny: Gresos
Situació: Es localitza a l’esquerra de la carretera d’Agramunt a Les Puelles, a uns 75 metres abans d’arribar a la cruïlla que du cap el Coscó.
Descripció: Petita balma que mesura 11 metres d’amplada i 1,5 d'alçada com a màxim.
La visera és irregular, dos grans blocs despresos del sostre ocupen part de la planta de la caverna. Té un petit mur de pedra entre els dos blocs.
Dades: Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès

Balma núm. 2 de les Puelles (Agramunt, Urgell)

Recorregut: 5 m.
Coordenades (UTM31N ETRS89):  
    X: 344403
    Y: 4629351
    Z: 351 m
Terreny: Gresos
Situació: En la mateixa cinglera on es localitza la bassa del Roc.
Descripció: Les balmes números 2 i 3 estan situades sota d’unes viseres de roca producte de l’erosió i dissolució de les terres i roques toves de la part inferior que ha deixat aquests abalmaments a la cinglera.
Es tracta d’una petita cavitat, que presenta el sòl pla, té una amplada de 25 metres que creiem que és força considerable si tenim en comte el terreny on està excavada i la geografia de la comarca on es localitza.
Dades: Espeleo Club Muntanyenc BarcelonèsHan participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès)
- Jordi de Valles (Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès)
- Gener Aymamí (Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès)
- Antoni Besora (Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès)
- Hilari Moreno (Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès)


Bibliografia
AYMAMÍ, G.; VALLES, J. de (2022).- "Contribució al catàleg espeleològic de l'Urgell" Urtx (36):1-13