dilluns, 25 de maig del 2015

Cavitats del pla del Bruc (Begues, Baix Llobregat)

Interior de l'avenc Raspós


Enric Porcel i Caro (G.E. Badalona)
Fotografies: Jordi Navarro (C.E. Castellar del Vallès), Xavier Samarra i E. Porcel (G.E. Badalona)


Introducció

L'objecte d'aquest post és aclarir la confusió prèvia sobre tres petites cavitats ubicades a la capçalera del fondo del Bruc, a l'indret anomenat pla del Bruc, aquestes són: L'avenc Raspós, l'avenc Raspós petit i l'avenc Brut.

En un principi, i dins de les prospeccions fetes per membres del GEB al voltant de l'avenc del Bruc, amb la intenció de trobar alguna relació amb les noves zones descobertes a aquest important avenc, s'identifiquen una sèrie d'estretes boques de cavitats al pla del Bruc.
Les coordenades preses i la bibliografia preexistent no fan sinó confondre'ns i generar nous dubtes.

Partim de 6 boques localitzades, situades totes elles prop d'una esplanada prop d'un pal de la llum i de la pista que puja al coll de la Morella.
No ens quedarà més remei que anar explorant una per una sistemàticament, i aixecar les seves topografies per a poder comparar amb les ja publicades, i així esbrinar quina cavitat és la correcta.
La clau principal va ser identificar l'avenc Raspós, si bé té dues boques, la més accessible és força estreta i selectiva, per la qual cosa, trenquem una mica per a poder passar amb més comoditat. Feta la seva topografia, i malgrat la sorprenent diferència de cotes, confirmem per la seva morfologia i similitud que es tracta de l'avenc Raspós.
A partir d'aquí, podem anant situant la resta.
Descartem un petit avenc amagat entre la brolla, la seva topografia ens dóna -1,60 m, i si bé, hi ha un pouet per on es podria continuar, cal una forta desobstrucció. Ho posem com a N.C. (No catalogable). Partint de l'avenc Raspós aquest forat està situat a 14,80 m, direcció 170º.
A la mateixa esplanada trobem un avenc pintat com a "avenc de la Somera", ubicat a 12 m de l'avenc Raspós, direcció 352º. Aquest avenc va ser objecte d'una forta desobstrucció per membres de la SES-GER al 2013, pensant que es tractava d'una nova cavitat. Vistes les topografies i la ubicació podem assegurar que es tracta de l'avenc Raspós petit.
Per últim, netejant una mica la vegetació ens adonem d'un avenc situat a 14 m del Raspós petit direcció 143º, de boca molt estreta i que té unes lletres pintades a la boca, únicament distingim …UT al final, i deduïm que es tracta de l'avenc Brut.
Així mateix dues petites boques situades a 4 m d’aquest es descarten, ja que també s'hauria de fer la desobstrucció adient, i les posem com a N.C.
Per fi hem localitzat els tres avencs històrics descoberts per membres del GES-CMB el 1967. Aquí presentem les seves fitxes.

Avenc Raspós

Situació

Tm: Begues (Baix Llobregat)
Lloc: Pla del Bruc. Capçalera del fondo del Bruc.
Coordenades: 408719, 4572694
Altitud: 475 m

Espeleometria
Recorregut: 9 m
Desnivell: -6 m

Accés

Des del pla del Campgràs pujarem per la pista que comença a la cua de  l'abocador i puja cap a la Morella.  Al coll de la Morella i deixant a l'esquerra l'avenc de l'Infern, continuarem la pista baixant cap al pla del Bruc. A la dreta passarem les ruïnes de la barraca de la Morella.
Arribarem a una escadussera pineda que queda a la dreta, i trobarem un revolt a l'esquerra i altre a la dreta, 20 m després d'aquest últim, abandonarem la pista cap a l'esquerra. Ja hi som al pla del Bruc, anirem direcció SO cap al corral, i a uns 35 m trobarem l'esplanadeta dels Rasposos i el Brut.

Història
Cavitat explorada pel GES-CMB, la primera referència del seu descobriment la trobem l'any 1967 al Geo y Bio Karst (1), i el 1973 al Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf (I) (2) es publica la primera topografia.

Descripció

Es tracta d'una petita cavitat estructurada en diàclasis entrecreuades, consta de dues boques, la situada més al NO és la més gran (actualment de 0,70 x 0,40 m), per accedir vam haver de fer una petita desobstrucció. La boca més petita té únicament 0,35 x 0,40 m.
Baixarem per la boca gran un r-1,50, ens trobem a una galeria d'uns 0,40 m d'amplada, a 1,40 m direcció Nord, la cavitat continua, però uns blocs ens impedeixen avançar (segurament amb una senzilla desobstrucció és podria continuar).
Ens dirigirem cap al Sud, per un passadís descendent on baixarem dos r-1 seguits. Al segon i una mica elevat i lateral trobem un ressaltet que és la base del pou que ve de la boca petita.
A la base d'últim r-1 mencionat arribem a la primera diàclasi perpendicular. A la dreta fineix a 1 m de distància. La nova galeria té 1,20 m d'alçada per 0,50 m d'amplada, continuarem per l'esquerra baixant un fort pendent per un pas estret. A 1,50 m trobem altre diàclasi que creua.
Aquí quasi no ens podem moure, ja que les dimensions de la galeria han minvant força.
Aquí es troba la cota de màxima penetració a la cavitat: -6 m.
En front de la nostra galeria acaba a 1 metre i escaig. A l’esquerra la nova diàclasi fineix de seguida, la cavitat hauria de tenir la continuació lògica per la branca de la dreta on és perceptible un corrent d'aire fresc. Malauradament es tracta d'una fissura de 0,17 m d'amplada totalment impenetrable, una tirada amb el distanciòmetre ens dóna -4 m, ja que es tracta d'un pouet.

Participants: Carles Miranda, Josep Cuenca, Montserrat Mañosa, Jordi Navarro i Enric Porcel

Bibliografia
(1) ULLASTRE, J.  Morfogénesis de una nueva sima "L'avenc d'en Pere". Revista Geo y Bio-Karst . pp: 20(404)-22(406). Barcelona. 1967.
(2)    BORRÀS, J. Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf (I). Barcelona. 1973.

Montse Mañosa a la boca de l'avenc Raspós 
Detall de la boca d'accés

Galeria d'entrada

Encreuament final

Pouet final

Avenc Raspós petit
 

Sinònim: Avenc de la Somera

Situació
T.m.: Begues (Baix Llobregat)
Lloc: Pla del Bruc. Capçalera del fondo del Bruc
Coordenades: 408719,4572705
Altitud: 475 m

Espeleometria
Recorregut: 5 m
Desnivell:   -5 m

Accés

Cavitat ubicada a la mateixa esplanada que l’avenc Raspós. Es troba a 12 m en direcció 352º.

Història

Cavitat explorada pel GES-CMB, la primera referència al seu descobriment la trobem l'any 1967 al Geo y Bio Karst (1), i el 1973 al "Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf" (I) (2) es publica la primera topografia.
El 2013 membres de la SES-CER desobstrueixen un avenc que els va semblar una nova cavitat (3) i la van batejar com avenc de la Somera. La similitud a les topografies i la mateixa cota (-5 m), així com el fet que el veí avenc del Brut també el vam trobar semi tapat per rocs, es porta a asseverar que es tracta de la mateixa cavitat.

Descripció

Una boca de 0,70 x 0,60 m porta a un pou únic lleugerament inclinat, on als -2 m un pas molt estret i força selectiu es deixa davallar fins als -5 m on es toca terra.

Participants: Josep Cuenca, Montserrat Mañosa, Jordi Navarro i Enric Porcel.

Bibliografia
(1)    ULLASTRE, J.  Morfogénesis de una nueva sima "L'avenc d'en Pere". Revista Geo y Bio-Karst . pp: 20(404)-22(406). Barcelona. 1967.
(2)    BORRÀS, J. Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf (I). Barcelona. 1973.

Boca de l'avenc Raspós petit

Enric Porcel intentant entrar l'avenc Raspós petit


Vista del pou del Raspós petit
 
Topografia original del grup que va desobstruir l'avenc Raspós petit

Avenc Brut
Situació

T.m.: Begues (Baix Llobregat)
Lloc: Pla del Bruc. Capçalera del fondo del Bruc

Coordenades: 408726,4572695
Altitud: 474 m

Accés

Avenc situat a 13 m al NE de l'avenc Raspós, i a 14 m i 143º de l'avenc Raspós petit.

Història

Cavitat explorada pel GES-CMB, la primera referència al seu descobriment la trobem l'any 1967 a la revista Geo y Bio Karst (1), i el 1973 al Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf (I) (2) es publica la primera topografia.
El 10.05.2015, membres del G.E. Badalona i del C.E. Castellar del Vallès localitzen la cavitat gràcies a restes de pintura vermella on sol es conservaven les lletres "…UT". Davant de la impossibilitat d'accedir a causa de l'estret de l'entrada, escometen una tasca de desobstrucció, comprovant que, a l'igual que l'avenc Raspós petit, algú s'havia dedicat a tapar l'avenc amb rocs. Per fi, es pot entrar i s'aixeca la topografia corresponent.

Descripció

Una boca el·líptica parcialment bloquejada ens deixa un orifici irregular de 0,50 x 0,50 m per on davallem un P-4 amb molta dificultat, es tracta d'una estreta diàclasi d'uns 0,40 m d'amplada. Arribats a -4 m, i sense possibilitats de moure'ns gaire, observem que al SO un r-1 porta al final de la galeria a uns 2,50 m. Direcció NE, als 2 m el pas es fa impenetrable malgrat que s'albira continuació.

Participants

Montserrat Mañosa, Jordi Navarro i Enric Porcel

Bibliografia
(1)    ULLASTRE, J.  Morfogénesis de una nueva sima "L'avenc d'en Pere". Revista Geo y Bio-Karst . pp: 20(404)-22(406). Barcelona. 1967.
(2)    BORRÀS, J. Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf (I). Barcelona. 1973.


 
Boca de l'avenc Brut, a la dreta es distingeix la inscripció original


Intentant entrar abans de la desobstrucció
Iniciant l'exploració


Boca de l'avenc Brut des de dins, s'observen part dels blocs que tapaven la boca


Ressalt final a -4 m, la minsa amplada impedeix progressar