dijous, 22 de novembre del 2018

Les balmes dels Triquell (La Granadella, Garrigues)Text: Jordi de Valles

Des del punt de vista espeleològic, la comarca de les Garrigues és ben poc coneguda. De les prop de 200 cavitats que actualment tenim censades, la immensa majoria són balmes poc atraients per als espeleòlegs, fins al punt que únicament s'han publicat tres topografies de cavitats de la comarca.
En aquesta nota presentem dues balmes del municipi de la Granadella. Les construccions de les dues balmes han estat restaurades i s'utilitzen per a fer sessions de música i dansa del festival Oleaterra.
Existeix una discrepància entre els noms indicats al mapa de l'ICGC i els cartells indicadors instal·lats per l'ajuntament, que estan canviats. Nosaltres hem utilitzat el noms del mapa.

Balma dels Triquell (la Granadella, Garrigues)


Recorregut: 7 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 302907
            Y: 4580036
            Z: 417 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Podem deixar el cotxe al km 18,350 de la carretera C-233, entre Bovera i la Granadella. D'aquí surt un camí que ens durà sense pèrdua a la balma després de recórrer uns 50 m i salvar un desnivell de 20 m.
Descripció: La balma té una amplada de 26 m, 7 m de fondària i una alçada mitja de 2 m. A l'exterior un gran bloc va servir de vèrtex per a la construcció d'un mur que uneix els extrems de la balma. Ja a l'interior, ens trobem amb un terra pla i un petit mur de 6 m de llarg i una alçada de 0,5 m. També hi ha dues piques per a recollir l'aigua. L'extrem SO està ocupat per blocs, igual que l'extrem NE, aquests més recents com ho indica el fumat del sostre.


Balma murada dels Triquell (la Granadella, Garrigues)

Recorregut: 10 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 302828
            Y: 4579913
            Z: 413 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Podem deixar el cotxe al km 18,350 de la carretera C-233, entre Bovera i la Granadella. D'aquí surt un camí que ens durà sense pèrdua a la balma dels Triquell després de recórrer uns 50 m i salvar un desnivell de 20 m. Recorreguts 30 m, veurem un camí a la nostra esquerra que segueix paral·lel a la carretera i finalitza a la balma, després de recórrer 150 m.
Descripció: Balma de 36 m d'amplada, 5 m de fondària i una alçada mitja de 2 m. Un mur de pedra seca que tanc completament l'entrada, deixant una porta d'1 m d’amplada. L'interior és pla, amb uns blocs a la part central i un bloc més gran per sobre del qual s'ha construït el mur.


Han participat:
             Jaume Ferreres (Espeleo Club Barcelonès)
             Hilari Moreno (Espeleo Club Barcelonès) 
             Jordi de Valles (Espeleo Club Barcelonès) 
             Antoni Besora (Espeleo Club Barcelonès) 
             Genar Aymamí (Espeleo Club Barcelonès)