dissabte, 7 de novembre del 2015

Revisió de dues cavitats de la serra Carbonera (Camarasa, Noguera)
Text: Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)Introducció
Presentem la revisió de la fitxa i topografia de dos petits avencs de la serra Carbonera, properes a l'ermita de Sant Jordi: l'avenc de Sant Jordi i l'avenc Ocampo. La nostra intenció era fer també la topografia de la cova de Sant Jordi, però tot i tenir les coordenades publicades a Espeleoíndex, no la vam localitzar.

Ressenya història

L'avenc Ocampo es va obrir accidentalment mentre llauraven el terreny, i la primera exploració fou realitzada pel GEFOMA l'any 1971 (4)

L'avenc de Sant Jordi és una cavitat citada ja des del segle XIX. La cita més antiga que hem localitzat és la de Pascual Madoz (1):
MADOZ IBÁÑEZ, Pascual (1846-1850).- Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar
Camarasa — ... A 150 pasos del santuario se halla una hendidura sobre la misma roca de unos 15 pies de largo y 4 de ancho, de una profundidad incalculable, y de la que sale continuamente una corriente de aire que nadie atina por donde lo recibe. Muchos creen que tendrá comunicación con el rio Segre antes de unírsele detras de estas peñas el Noguer; pero hasta el dia las investigaciones de los curiosos nada han descubierto.

Posteriorment la recull Puig i Larraz (2), que es basa en la cita de Madoz: 
PUIG y LARRAZ, Gabriel (1896).- "Cavernas y Simas de España" Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España (21) 
Camarasa.Avench de Sant Jordi.—Más bien que cueva es una grieta del terreno, á manera de sima, de unos cuatro metros de largo por uno de ancho, de la que sale continuamente una corriente de aire. Se baila á unos 300 metros de la ermita de San Jorge, á la distancia de cinco quilómetros al NE. de Camarasa.

També és recollida per Font i Sagué (3), que repetei les dades de Puig i Larraz: 
FONT i SAGUÉ, Norbert (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (33):266-274
Camarasa. 258) — Avenc de Sant Jordi. — Es una especie d'esquerda, d'uns 4 metres de llargada per 1 d'amplada, de la qual surt seguidament una corrent d'aigua. Se troba a uns 300 metres de l'ermita de Sant Jordi y a 5 kilòmetres al. NE. de Camarasa.

Però no serà fins a l'any 1960 que el GELL l'explorà per primera vegada, però no va realitzar la topografia, que va ser feta pel GEFOMA l'any 1970, donant-li una fondària de -18 m (més 6 m sondejats). Nosaltres hem trobat que la rampa que donaria accés al fons de la cavitat resulta impenetrable a la cota -11,5, a la que es pot arribar amb dificultat. Ha estat l'acumulació de pedres, llaunes i altres objectes el que ha fet que no es pogués passar d'aquesta cota.


Situació

Si venim de Balaguer, en entrar a Camarasa cal seguir l'avinguda de Sant Isidre i un com passat la Pista poliesportiva municipal i les darreres cases del poble, cal girar a l'esquerra i seguir pel carrer del Barrinou, al final del qual s'inicia una pista que en 4,5 km ens portarà a una pista perpendicular a la que seguim. Per l'esquerra, als 100 m arribarem a l'ermita de Sant Jordi, per l'esquerra, i després de recórrer 300 m, arribarem als Corrals de Sant Jordi. Des d'aquí, i seguint la pista durant 300 m arribarem a l'avenc de Sant Jordi, situat a pocs metres de la pista.
Des dels corrals surt una altra pista a l'esquerra (apta només per a vehicles 4x4) que després de 650 m ens durà a l'avenc Ocampo, situat també al costat del camí. El dia de la nostra visita, la boca estava tapada per branques  per evitar una caiguda accidental.


Avenc Ocampo (Camarasa, Noguera)

Recorregut: 23 m
Desnivell: -11,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 325168
                Y: 4640138
                Z: 708 m
Terreny: Calcàries
Història: Primera exploració GEFOMA. (1971)
Situació: Des de Camarasa cal seguir la pista que, després de 4,5 km ens portarà a l'ermita de Sant Jordi. Des d'aquí cal agafar una pista que ens portarà als Corrals de Sant Jordi. Tot just passat aquest, surt a l'esquerra una pista (apta només per a vehicles tot terreny) que després de 650 m ens durà a l'avenc Ocampo, situat al costat esquerre del camí.
Descripció: Cavitat formada per un P.10 al que segueix una curta rampa que ens porta al fons de la cavitat. Al final d'aquesta rampa hi ha un pouet impenetrable pel que es pot sondejar 1,7 m.
A meitat del pou d'entrada hi ha una acumulació de blocs que, en direcció contrària al pou forma una rampa que arriba a la cota -7 m. Tota la cavitat té una amplada que no supera el metre.


Avenc de Sant Jordi (Camarasa, Noguera)

Sinònim: Avenc del Bufador
Recorregut: 23 m
Desnivell: -13 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 325476
                Y: 4640064
                Z: 698 m
Terreny: Calcàries
Història: Primera exploració GELL (1960)
Situació: Des de Camarasa cal seguir la pista que, després de 4,5 km ens portarà a l'ermita de Sant Jordi. Des d'aquí cal agafar una pista que, passant al costat dels Corrals de Sant Jordi, ens portarà a la cavitat, situada a l'esquerra, al costat de la pista i a 700 m de l'ermita.
Descripció: Una boca de 4 x 1 m dóna accés a un de 5 m. Per la part N una rampa que finalitza als 5 m. Per l'altra banda, una rampa ens porta fins a la cota -10. Aquí la diàclasi gira cap a l'Est, fins a poder arribar amb dificultat a la cota -13, on la cavitat continua, però actualment el pas és impracticable. Durant l'exploració del GEFOMA l'any 1970 van poder arribar a la cota -18 m més 6 m més sondejats.


Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)

Bibliografia
(1) MADOZ, P. (1845-50).- Diccionario geografico-estadistico-historico de España y sus posesiones de Ultramar
(2) PUIG, G. (1896).- "Cavernas y Simas de España" Bol. Com. Map. Geol. de España (21)
(3) FONT, N. (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butll. C.E.C. (33):266-274
(4) RUBINAT, F.; LLORET, J.; TEIXIDO, R. (1973).- "Activitats del GE.FO.MA en Camarasa" Gours (1):5-19 (Topografia)
(5) GÀZQUEZ, J.Ll. (1995).- "Catàleg Espeleològic de La Noguera" Grallera (3-4):1-90 (Topografia)
(6)VALLES, J. de (2009).- Catàleg Espeleològic de Catalunya Vol. 2 (Topografia)
(7) www.espeleoindex.com