dijous, 10 d’agost del 2017

La balma de les Baiones (el Pont de Vilomara i Rocafort, Bages)


Text: Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)


Recorregut: 4 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 408884
                Y: 4619809
                Z: 393 m
Terreny: Gres i conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Des del Pont de Vilomara cal agafar la carretera BV-1224, en direcció a Rocafort. Al km 5,150 trobarem una pista a la nostra esquerra que porta a la urbanització River Park. Cal seguir-la fins al final del carrer de la Constitució, a l'extrem NE de la urbanització. Seguirem 250 m més per una pista de terra i aquí deixarem el cotxe (tot just abans d'una pista que surt a l'esquerra, en forta baixada. Seguirem a peu per la nostra esquerra, en direcció N, tot vorejant un camp de cultiu. Després de 170 m, finalitzat el camp, seguirem per un camí que al cap de poc va girant 180º per a arribar a un camí més ample que seguirem cap a la dreta. Després de recórrer 260 m haurem de desviar-nos cap a l'esquerra (X: 408978, Y: 4619821). Haurem de baixar sense camí i seguir en direcció O uns 70 m, per sota del cingle fins a localitzar la balma.
Descripció: Es tracta d'una poc fonda (màxim 4 m) i una amplada de 38 m. Llevat de la part més exterior, la major part de la bala té una alçada de més de 2 m. La part central està ocupada per una construcció rectangular d'uns 20 m2 (6,5 x 3 m) amb una petita finestra arran de terra i la porta situada a l'E. Tot el terra de la balma està cobert per una capa de pols.
A l'exterior de la balma, a l'únic lloc on hi ha petit espai pla, trobem uns encaixos a la paret, que suposem serviren per a bastir un espai cobert amb fustes.
Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)