divendres, 25 d’abril del 2014

Cova i avenc del Batlle Vell (Pontons, Alt Penedès)

Continuant amb la revisió de cavitats de l'Alt Penedès, presentem aquesta vegada dues cavitats de Pontons: la cova del Batlle Vell i l'avenc del Batlle Vell.

La cova ens fou mostrada per Alejandro Ferrer-Dalmau, veí de pontons i està ben documentada, ja que és un jaciment arqueològic. És ben coneguda a Pontons i quan es van fer les excavacions arqueològiques (1947-1950) la boca d'entrada estava taponada per una paret de pedra seca, probablement per utilitzar-lo de refugi-amagatall durant la guerra civil.

La cova ha donat materials des del Neolític Antic Postcardial (-4000 / -3500) a modern. Per a més informació sobre el jaciment arqueològic podeu consultar a patmapa.gencat.catDe l'avenc únicament coneixíem una exploració de la SIE-CEA (2), l'any 1972, però no sabíem ni la seva situació ni les seves característiques. En un primer intent de localització, al setembre de 2014, a l'indret on la situa el mapa de l'ICC va ser infructuós: el lloc és un bosc de pins joves de molt difícil penetració i no el vam trobar. Afortunadament hem pogut contactar amb Pepe Cubillo, que té una casa rural a Pontons: "Les Canyes" (www.lescanyes.com) i que coneix la situació de l'avenc. No es va conformar d'acompanyar-nos, sinó que inclús va baixar amb nosaltres i ens va ajudar amb la topografia.

Aquest avenc també fou utilitzat com amagatall durant la guerra civil i al seu interior es poden observar una acumulació de blocs per a fer més confortable l'estada a l'interior.Cova del Batlle Vell (Pontons, Alt Penedès)

Recorregut: 7,5 m
Desnivell: -1,6
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 376311
                Y: 4585250
                Z: 698 m
Terreny: Calcàries

Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Des del km 9 de la carretera BV-2122, dins del nucli de Pontons, cal seguir una pista que puja en direcció a l'ermita romànica de Sant Joan de la Muntanya i que cal seguir durant 1.200 m i tot just passada la rasa de Pedrallisa, cal seguir a l'esquerra uns 60 m fins a una vinya, on deixarem el cotxe. Des d'aquí seguirem un ampli camí que surt a la nostra dreta i baixa amb suau pendent. Recorreguts 150 m hem de seguir un corriol que ens porta a la cova, oberta a nivell del sòl, i situada a uns 25 m del camí, prop de les restes d'un corralot. 
Descripció: Una boca de 2,5 m d'amplada i 1,4 m d'alçada, en forta rampa, dóna accés a una sala de 3 x 4 m i una alçada de 2 2,5 m. A la paret N, a 1 m per sobre del nivell de la sala, hi ha una gatera que finalitza als 3,7 m.
Dades: J. de Valles i J. Cuenca.
Avenc del Batlle Vell (Pontons, Alt Penedès)

Recorregut: 33 m
Desnivell: -6 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 376467
                Y: 4585276
                Z: 705 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Des de la cova del Batlle Vell seguirem el camí avall uns 50 m, fins que trobarem a la dreta un ampli camí que seguirem 100 m fins a trobar a la dreta un corriol gairebé imperceptible, on hem deixat una fita (ETRS89 376444 - 4585316). Seguirem el corriol uns 50 m, entre un atapeït bosc de pins. La boca, tapada amb branques per evitar la caiguda d'animals, és difícil de localitzar.
Descripció: Una boca arrodonida d'1 m de diàmetre dóna accés a un ressalt de 2, m que ens porta a dalt d'un con d'enderrocs. Per l'Est podem baixar fins a una saleta que finalitza als 6 m; i per l'Oest el con d'enderrocs dóna a una sala plena de blocs , alguns d'ells apilats per la mà de l'home. Per la dreta podem arribar al punt de màxima fondària de la cavitat i, poc abans, una estreta galeria ens porta a la saleta que hem mencionat en primer lloc. Seguint endavant arribem a la sala final de la cavitat, de 7,5 m de llarg i una amplada màxima de 3 m. A la part final de la sala hi ha una gatera impenetrable que sembla finalitzar als pocs metres. Al sostre de la sala hi ha una cúpula de 2,5 m d'alçada.
Dades: J. de Valles i J. Cuenca.

Bibliografia

(1) FERRER, A. (1954).- "La cueva del Batlle-vell, de Pontons (Barcelona)" Ampurias (15-16):117-132 (Topografia)

(2) SIE-CEA (1972).- "Actividades correspondientes al mes de febrero - 1972" S.I.E. Información (3):Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Pepe Cubillo (www.lescanyes.com) 

Nota: Amb data 12-1-2015, rectifiquem les coordenades de l'avenc del Batlle Vell (i la de l'inici del camí), ja que per error s'indicaven com a ETRS89 i en realitat eren ED50.
diumenge, 20 d’abril del 2014

Avencs de l'Amistat, del Camí de Plana Novella i de la Flauta (Sitges, Garraf)

Aquí presentem la fitxa de tres cavitats prou conegudes del massís de Garraf: L'avenc de l'Amistat, l'avenc del Camí de Plana Novella i l'avenc de la Flauta.

L'avenc de l'Amistat és una cavitat de 18 m de fondària descoberta i explorada per la SES del CE Puigmal el 1961, sent inventariada el 1974 per J. Borràs i A. Pons.
L'avenc del camí de la Plana Novella és un pouet molt conegut com abocador dels caminats, fa uns anys es va netejar i aquí presentem la seva topografia que ens dóna 5 m de fondària. Encara que sembli estrany, no havia sigut catalogada fins ara.
Per últim, un altre avenc prou conegut per trobar-se al costat del GR-92 i que havia estat inventariat el 1974 amb la cota de -14 m, malauradament la realitat és que únicament té -2,20 m.


L'autor de les fotografies de l'avenc de la Flauta és J. Cuenca
L'autor de les fotografies de l'avenc del camí de Plana Novella és X. Samarra
Text: Enric PorcelAvenc de l'Amistat (Sitges, Garraf)


Coordenades:      UTM 31N ED50                    409332/4570776
                             UTM 31N ETRS89                409238/4570572
Altitud: 388 msnm

Espeleometria: Recorregut: 37 m
                         Desnivell:   -18 m

Accés

Per la carretera de Castelldefels a la Plana Novella, passarem la Pleta i el corriol que porta a l'avenc Emili Sabaté. Més endavant, a uns 300 m abans d'arribar a l'aparcament del pla del Querol, on la carretera gira a l'esquerra, anirem per un caminoi a la dreta, passarem per la capçalera del fondo de les Guineus i el seguirem per la carena existent entre aquest fondo i el barranc innominat (on es troba l'avenc Ramon Valls) que porta al fondo de Vallbona. L'avenc es troba baixant una mica pel vessant d'aquest barranc innominat, de fàcil localització.

Descripció

Cavitat amb dues boques, la més petita és de 0,40 x 0,25 m i és inaccessible per la seva estretor. A 2,30 m direcció NO trobem l'altra boca de 0,90 x 0,80, baixant 1,30 m trobem lateralment un P.5,70 que després de davallar-lo ens deixa en una rampa de pedres, darrere hi ha un petit corredor amb algunes formacions. També observem el pou paral·lel que ve de la boca petita abans esmentada. Baixant la rampa, a 2,80 m trobem un altre pou de -6,80 m. Baixem una rampa plena de clastos i als 7 m trobem la màxima fondària de l'avenc a -18 m. Des d'aquest punt, podem remuntar uns 2 m per un conducte d'1,20 m de diàmetre per arribar a una saleta concrecionada. Dos metres més enllà un pouet d'1 m en torna a comunicar amb la rampa d'abans. Des d'aquesta saleta una galeria ascendent, amb colades, ens permet progressar 3 m més, posant fi a l'exploració.


Participants

Carles Miranda, Josep Cuenca, Josep Pastor, Enric Porcel, Fernando Cervilla, Javier Bernabé, Montserrat Mañosa, Jordi Navarro i Joan Navazo.
Avenc del Camí de Plana Novella (Sitges, Garraf)


Lloc: Carretera Rat-Penat a Plana Novella

Coordenades: UTM 31N  ED50 409144/450393
                                      ETRS89 409050/4570189

Altitud: 374 msnm

Espeleometria: Desnivell: -5 m
                         Recorregut: 8 m

Accés

De fàcil localització, ja que es troba a la cuneta dreta de la carretera que de l' urbanització Rat Penat puja a la Plana Novella, sota el Puig d'en Vinyals i pocs metres abans de l'aparcament de l'avenc de l'Emili Sabaté. Està protegida amb una barana.

Descripció

Petita cavitat, per una boca d'1 x 1,70 m accedim a una rampa descendent que girant cap a la dreta baixa còmodament fins a la cota  -5 m.

Historia

Cavitat coneguda des dels anys 60, però suposem que per la seva poca fondària no s'havia inventariat encara, ja que no hem trobat cap referència bibliogràfica. Antigament hi era plena d'escombraries, actualment, i després de diverses actuacions, l'avenc resta lliure de brossa.

Participants

12.10.2011 Enric Porcel.
23.03.2014 Josep Cuenca, Xavier Samarra i Enric Porcel.


Avenc de la Flauta (Sitges, Garraf)


Situació

Tm: Sitges (Garraf)

Coordenades: UTM 31N ED50      408663/4568250
                                        ETRS89  408569/4568046
Altitud: 151 msnm

Espeleometria: Recorregut: 3 m
                         Desnivell: -2,20 m

Accés

L'avenc es troba situat a la Serra dels Pins, al costat esquerre del sender GR-92 pujant des de la carretera C-31 deixant l'automòbil a l'aparcament que hi ha al km 174,400. Haurem de caminar una estona fins a un característic revolt tancat
És molt visible i es troba senyalitzat pel Parc Natural del Garraf.

Descripció

Una boca d'1,50 x 1 m dóna pas a un ressalt d'1,60 m. Des d'ací hi ha un altre ressalt de 0,60 m, tancant-se la cavitat 1,40 m més endavant.

Història

Cavitat que no hauria de ser catalogable per les seves minses proporcions. Però a l'antiga fitxa i topografia, se li assigna exageradament -14 m de fondària i indica un pou d'11 m (1). Actualment no és visible cap continuació i la seva cota màxima és de -2,20 m.

Participants: Josep Cuenca, Enric Porcel.     Bibliografia
(1) BORRÀS, J. Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. vol II. Pp 119-120. Barcelona (1974).