dilluns, 16 de gener del 2017

Cova del Fonso (el Bruc, Anoia)

La primera notícia que ens la dóna en Font i Sagué, que al seu catàleg ens diu:
110. Cova d'Alfonso (el Bruc, Anoia)

110) — Cova d'Alfonso. — Al NO. de la montanya. A una hora del Bruch del mig. Té 45 pams de fondaria per 30 d'alçada. En son interior hi crien els duchs, y té molt bona aigua.
ITINER. Bruch del mig; camí molt trencat. — TER. G. Conglomerat numulítich. — EXPL. Emili Pascual.


Posteriorment totes les publicacions es limiten a seguir aquestes dades, sense afegir res de nou, tot i que la cova és força coneguda pels escaladors.

Cova del Fonso (el Bruc, Anoia)


Recorregut: 16 m 
Coordenades (UTM31N ETRS89): 
                X: 398670 
                Y: 4606010 
                Z: 685 m 
Terreny: Conglomerats 
Història: Coneguda de temps immemorials. 
Situació: Situats al Bruc, agafarem el carrer de les Escoles, que de seguida travessa el torrent de l'Illa i després puja fins al carrer de la Parròquia. Aquí anirem cap a l'esquerra i seguirem recte ignorant les desviacions a la dreta i esquerra. Després de 1200 m deixarem el cotxe en una petita esplanada al costat d'un camp d'oliveres. Seguirem per la pista en direcció N i al cap de pocs metres agafarem la desviació de la dreta, que de seguida es converteix en un camí. Passarem prop del Timbaler i seguirem paral·lels al cingle fins que arribarem al llit del torrent dels Pallarets, on fàcilment trobarem la cova, al lloc anomenat la Raconada. El recorregut a peu és de pocs més de 900 m. 
Descripció: Es tracta d'una balma de 35 m d'amplada i 16 m de fons. L'alçada a la part central és de 6 m, que va minvant cap a l'interior, especialment cap al NO, on l'alçada mitja és d'1 m. Hi ha diversos degotalls que són utilitzats per a recollir aigua amb uns pots de plàstic.
Els extrems de la balma queda amagat per uns grans blocs, pel que l'accés es realitza pel centre.


Bibliografia 
FONT, N. (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butll. C.E.C. (27):141-149
FAURA, M. (1908).- "Espeleologia. Coves y avenchs de Catalunya" Geog. Gral. Catalunya pp. 249-278
FAURA, M. (1909).- "Recull espeleològic de Catalunya" Sota Terra pp. 1-26
FAURA, M. (1911).- "La espeleología de Cataluña" Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. (6):425-591
TERMES, F. (1952).- "Catálogo espeleológico de los alrededores de Barcelona y Catálogo espeleológico del Macizo de Montserrat" Speleon 3(4)):182-190
MOR, J.; GARGALLO, R. (1974).- "Catàleg Espeleològic de Montserrat (Operacion Montserrat)-71. Recopilació dels treballs realitzats del 1971 al 1974" Speleon (21):134-145
MIÑARRO, J.M. (2002).- Inventari Espeleològic de Catalunya, Vol. 4 D-la Serralada Prelitoral (1ª part)

 
Han participat:
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)
- Genar Aymamí