dijous, 21 de juliol del 2016

Balmes del Lluçanès (I). Balmes de la Font de les coves i balma de la Font Guillera


El 20-12-2015 vam dedicar una sortida per a documentar diferents balmes del Lluçanès. Malauradament ens vam trobar amb una espessa boira i com que es tractava de localitzar unes balmes que de les que teníem poca informació, decidirem canviar d'objectiu i visitar les balmes de la Font de les Coves, que ja havien estat objecte de publicació. Fent una petita recerca pels voltants trobem dues petites balmes més que no hi eren a la publicació, pel que decidim fer una nova topografia del conjunt. Ens ha calgut fer una segona sortida per poder fer les fotografies sense la boira.
La zona on es troba la balma núm. 1 està habilitada com a àrea recreativa, inclús hi han taules sota de la balma.


També hem visitat la balma de la Font Guillera, situada a uns 600 m al SE de la balma de la Font de les Coves, i que ens ha costat dues sortides, ja que a la primera no la vam poder localitzar. Es tracta d'una balma d'interès arqueològic, i tot seguit transcrivim les dades de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic:


Els materials arqueològics varen ser extrets per afeccionats de Prats de Lluçanès sense tenir en compte cap mena de control estratigràfic i per tant es fa difícil establir la seva procedència exacta, i la possible estratigrafia. El material arqueològic que es conserva és ceràmic, lític i ossi, així com algunes restes antropològiques. Les ceràmiques són de pasta grollera, llises, algunes amb incisions i impressions, de formes globulars i perfils en S, l'única forma recuperable. En indústria lítica, i corresponent a l'aixovar funerari, dues làmines de sílex sense retoc així com una plaqueta d'esquist de forma rectangular allisada i vores arrodonides. Pel que fa a la indústria òssia cal citar la presència de punxons d'os allisats. Els materials antropològics indiquen la inhumació de varis individus, almenys tres. Un home, una dona i un infant, del tipus mediterrani gràcil. Les restes conservades són un frontal masculí, un crani femení i cinc porcions de crani infantil. A nivell cultural, segons J. Castany, la plaqueta d'esquist i l'escudella en forma globular, de tipus campaniforme però sense decoració, orienten la seva cronologia cap a l'eneolític. La balma fou buidada pels afeccionats esmentats i per tant la manca de posició estratigràfica es total. Malgrat tot J. Castany apunta que "Font Guillera és possiblement un enterrament col·lectiu de tipus familiar... una cronologia relativa entre 1700-1500 aC."


Balmes de la Font de les Coves (Lluçà, Osona)
Terreny: Gresos
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Si anem des d'Olost a Gironella per la carretera C-62, poc després de passar la sortida cap a Prat de Lluçanès, al km 17,44, trobarem a la dreta una pista (està indicat amb un rètol) que seguirem fins a trobar un desviament a l'esquerra, que seguirem durant uns 200 m, on deixarem el cotxe. D'aquí surt un camí de baixada que en 150 m ens portarà a la primera balma.

Balma núm. 1 de la Font de les Coves
Recorregut: 13 m
Desnivell: +2,3 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 419639
                Y: 4652624
                Z: 703 m
Descripció: Es tracta d'una balma orientada a l'E, de 35 m d'amplada i uns 6 m d'amplada mitjana (llevat els extrems, on minva considerablement). Al costat E hi ha una aportació temporal d'aigua que forma un eixamplament que arriba als 13 m.
Tot el terra està fortament condicionat per a la seva utilització com a àrea recreativa i podem veure un petit mur de contenció de ciment que ressegueix tota la balma.
 Balma núm. 2 de la Font de les Coves
Recorregut: 4 m
Desnivell: +1 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 419605
                Y: 4652685
                Z: 707 m
Situació: Seguint el camí que porta a la balma núm. 1  i que segueix per sota de la balma, hem de continuar uns 60 m i trobarem la balma núm. 2 uns metres a la nostra esquerra.
Descripció: Petita balma de 12 m d'amplada, amb una alçada màxima de 3 m.


Balma núm. 3 de la Font de les Coves
Recorregut: 8 m
Desnivell: +2 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 419606
                Y: 4652712
                Z: 704 m
Situació: A 25 m de la balma núm. 2, seguint el camí, que passa per sota de la balma.
Descripció: Balma de 26 m d'amplada, d'una fondària força irregular i 4 m d'alçada. Al sector N trobem una gatera, enlairada a 2 m del terra, per la que podem seguir 2 m, fins que es fa impracticable.Balma de la Font Guillera (Lluçà/Prats de Lluçanès, Osona)

Recorregut: 6 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 420111
                Y: 4652250
                Z: 675 m
Terreny: Gresos
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Si anem des d'Olost a Gironella per la carretera C-62, poc després de passar la sortida cap a Prat de Lluçanès, al km 17,44, trobarem a la dreta una pista (està indicat amb el rètol indicatiu de la Font de les Coves) que seguirem, deixant a l'esquerra la pista que porta de la Font de les Coves.  La pista segueix parl·lela a la carretera i la seguirem fins al pont que la creua, on deixarem el cotxe. Des d'aquí baixarem en direcció NE, ara sense camí, tot cercant l'inici de la riera que neix a la font Guillera, que es troba tot just sota la línia de conducció elèctrica. Des de la font cal seguir en direcció N, sense perdre alçda i trobarem la balma al cap de 75 m.
Descripció: Es tracta d'una allargada balma de 58 m de llargada, pràcticament rectilínia en direcció N-S, amb una amplada mitjana d'uns 2 m, llevat de la part central, on arriba als 6 m. La major part té una alçada entre 1 i 2 m.

Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Ferran Cardona (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)