dilluns, 4 de desembre del 2023

Cavitats del penya-segat de Gurp

Vistes des dels voltants del poble de Gurp.

Text:
Montse Mañosa i Jordi Navarro
         (Centre Excursionista de Castellar)
 
Durant les vacances d'estiu, en les quals es pot disposar de més temps, vam decidir aprofitar per a conèixer espeleològicament algunes àrees de les comarques de l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà; ja que fa temps li teníem ganes per ser una zona interessant i poc visitada per part nostra. En una de les jornades de "descans" que solem intercalar amb altres de més intensitat física, vam decidir acostar-nos a visitar la cova Genera, situada a Gurp, propera al nostre allotjament i també al lloc de sortida del vehicle, prometia ser una jornada relaxada de visita per a gaudir d'una bona estona i fer algunes fotos de record, de fet la jornada va ser segons l'esperat i com sempre ens faltà temps i alguna bateria addicional de la càmera de fotos per a poder abastar totes les cavitats que els nostres ulls poguessin aconseguir.
 
Per deformació professional, i durant el camí de tornada ens vam anar fixant en els detalls del penya-segat, buscant escletxes... forats... ombres... fins a trobar darrere d'uns arbres, una ombra del que prometia ser algun tipus de cavitat; el lloc no semblava massa llunyà i estudiant l'accés vam assolir arribar-hi obrint una mica de pas entre la vegetació, i sí, efectivament es tractava d'una cavitat, vam poder fer una primera incursió per valorar si compensava fer una altra jornada per documentar-la (en aquell moment no disposàvem de tot el material necessari o el que teníem necessitava una recàrrega) i en girar la vista enrere des d'un altre angle, albirem a major altura en el penya-segat la segona obertura i de majors dimensions...!!!! 
 
Definitivament, calia tornar, en aquell moment vam passar de mode "relax" a mode "aventura" i des de la posició del penya-segat vam buscar alguna referència propera al poble que ens permetés veure el penya-segat a una certa distància per a verificar l'obertura superior.

El lloc referenciat certament permetia disposar d’una panoràmica suficient del penya-segat per verificar l’obertura amb uns binocles i certificar que la mateixa prometia i tenia unes dimensions apreciables.

Pel següent dia vam plantejar una nova sortida per la zona de Gurp per verificar i documentar les cavitats observades sense referències espeleològiques. Aquesta vegada amb el material necessari preparat i disposats a recopilar la major informació possible.

 
Converses locals:

Per obtenir informació local i de primera mà, vam poder mantenir una profitosa conversa amb una família del Raval de Gurp, amb diverses generacions residint a la mateixa localitat de Gurp i un gran coneixement de tots els fenòmens càrstics de la zona.

Ens van informar d'infinitat de qüestions de les cavitats i a manera de resum de les cavitats en qüestió ens van comentar:

a) Que la cavitat de boca gran visible sobre la cova Genera, és coneguda localment, però no se li coneix cap nom històric. 
 
b) També que la cova va tenir un despreniment en un lateral de l'entrada i ara és més visible que abans.

c) Recorden que les vegades que han pujat fins a la cova ha estat per recollir aigua.

D'aquestes converses, vam anar agafant pistes i usos als quals s'havien destinat les cavitats en qüestió, per un costat, ambdues cavitats pendents de documentar no havien tingut cap ús com a corral, en part per l'accés una mica més complicat que les existents alguns metres més avall; per un altre costat, l'ús a què es destinaven en el seu moment i la proximitat de pas entre elles, ens va anar orientant cap al topònim escollit per catalogar-les de forma racional i històric d'usos. 
 

Imatge de les ubicacions de les cavitats del tram de penya-segat.


 
Ubicació de les cavitats:

A causa de la quantitat de cavitats existents i a la proximitat entre elles, s'aporten les següents imatges per una millor interpretació de la ubicació de cada una d'elles.


Coordenades UTM ETRS89 de les diferents cavitats:

Cova de Genera: 31T 322173 4676867 / 998 m s.n.m. 
Espluga nº 6 dels Corrals de Gurp: 31T 322180 4676878 / 996 m s.n.m. 
Espluga nº 7 dels Corrals de Gurp: 31T 322208 4676906 / 996 m s.n.m. 
Cova Inferior de l’Aigua: 31T 322195 4676904 / 1002 m s.n.m. 
Cova de l’Aigua: 31T 322192 4676919 / 1014 m s.n.m.Presentació de les cavitats:

A continuació es desenvolupen les fitxes bàsiques de les cavitats explorades i estudiades de la zona.

Cova de l'Aigua (Tremp, Pallars Jussà)

Recorregut: 35 m

Desnivell: +7 m

Coordenades (UTM 31N ETRS38):  322192 4676919 // 1014 m.s.n.m. 

Situació: Sortirem del poble de Gurp, pertanyent al municipi de Tremp, i pujarem pel seu carrer principal fins a les últimes cases, des d'allí surt un camí en direcció W cap als penya-segats pròxims. En uns 300 m remuntarem fins al nivell on es troben alineats els corrals, serà visible la boca de la cova Genera lleugerament suspesa en el penya-segat i molt pròxima a la seva dreta el corral núm. 6. Des d'aquest últim hem de resseguir la base dels penya-segats cap a la seva dreta, i passar per una discreta cornisa darrera de la vegetació i anar remuntant fins a arribar a una esplanada des de la qual ja és visible la generosa boca de la cova. Uns metres més avall, cap a la meitat del recorregut de la cornisa, hi ha la discreta boca de la cova inferior de l'Aigua. Descripció: Cova amb una boca de generoses dimensions, en la que hi ha grans blocs de despreniment. Després de superar aquests blocs pels laterals, accedim a un corredor de pujada en el que a banda i banda hi ha 2 plataformes a un nivell superior. Passarem per sota d'un gran bloc encaixat entre les plataformes i finalment arribarem a l'estança principal de la cova, des d'aquí, serà fàcil accedir a les 2 plataformes superiors.

La plataforma N té un petit ressalt d'accés i és pràcticament plana, té una xemeneia entre blocs i finalitza en la part més interior en un pas impracticable.

La plataforma S té una rampa, i un petit pas entre formacions que dona accés a l'estança concrecionada i de sostre baix més interior de la cavitat. Aquesta estança només permet l'accés estirat i va perdent alçada fins a acabar reblerta de sediments.
 

Imatge exterior pòrtic entrada.

 


Imatge corredor d’accés.


Imatge interior boca d’accés.

 


Rampa accés estança concrecionada.

Imatge de l’estança final concrecionada.Cova inferior de l'Aigua (Tremp, Pallars Jussà)

Recorregut: 13 m

Coordenades (UTM 31N ETRS38):  322195 4676904 // 1002 m.s.n.m.

Situació: Sortirem del poble de Gurp, pertanyent al municipi de Tremp, i pujarem pel seu carrer principal fins a les últimes cases, des d'allí surt un camí en direcció O cap als penya-segats pròxims. En uns 300 m remuntarem fins al nivell on es troben alineats els corrals, serà visible la boca de la Cova Genera lleugerament suspesa en el penya-segat i molt pròxima a la seva dreta el corral núm.6. Des d'aquest últim hem de resseguir la base dels penya-segats cap a la seva dreta, i passar per una discreta cornisa darrera de la vegetació i anar remuntant fins a trobar la boca al costat de la cornisa abans d'arribar a l'esplanada de la cova de l'Aigua.


Descripció: Cova amb una boca de petites dimensions i en rampa de pujada. Una vegada superada l'entrada, s'accedeix a una galeria àmplia, però de sostre baix que obliga a progressar ajupit. Al costat de l'entrada i a l'extrem NO hi ha un conducte impenetrable que comunica amb l'exterior.

 La progressió cap a l'interior finalitza als pocs metres per la poca alçada entre el sostre i el sòl, encara que és evident la continuïtat d'alguns metres més.Imatge exterior boca d’entrada.


 

Imatge interior boca d’accés.

Imatge interior tram terminal.