dissabte, 15 de novembre del 2014

Ruta espeleològica pel torrent de Vilacireres (Tercera part)


Tercera i última part de la nota anterior.

Balma de les Cabres (Guixers, Solsonès)

Recorregut: 40 m total, repartit en les 4 galeries diferents, una al costat de l'altra, en la mateixa cinglera, on es comuniquen per davant, al peu del cingle.
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 390766
                Y: 4668964
                Z: 1085 m
Terreny: Conglomerats
Història: Conegudes de temps immemorials
Situació: Vessant esquerre del torrent de Vilacireres, als cingles de cal Pelegrí. Per arribar-hi partirem del sender que va del Pont Quebradís a la Torre de la Corriu, i un cop hem travessat el torrent de cal Pelegrí, uns 50 m endavant en l'indret on té una visió de la vall de Vilacireres, coincident amb un gran bloc de roca conglomerada a la dreta del sender amb un senyal identificatiu del sender, pujarem pel mig del bosc en direcció nord-oest fins a arribar al peu de la cinglera i amb una curta grimpada de 3 m pujarem aquestes balmes, amb uns 5 minuts. Es tracta de 4 cambres alineades d'est a oest penjades als cingles de cal Pelegrí.
Dades: Arxiu S.Codina

Balma de les Cabres A

Descripció: La primera té unes dimensions de 5 x 8 m de base per una d'alçada mitjana de metro i mig, amb un graó al mig i una finestra que es veu la segona cambra.
Balma de les Cabres B

Descripció: La segona és la més gran amb unes dimensions de 15 x 14 m de base per 2 m d'alçada de mitjana, variant mot segons el lloc,repartit amb dos parts i destacarem un gran bloc al mig de la banda est.
Balma de les Cabres CDescripció: La tercera té una base de 10 x 3 m amb una alçada mitjana de 2 m. Té un gran bloc i al costat, de petits, que han caigut del sostre. També destacarem una estreta, baixa i llarga galeria que entra a la paret del cingle. De la segona a la tercera té un pas exposat al peu de la cinglera i quan plou regalima l'aigua fent un pas perillós.Balma de les Cabres DDescripció: La quarta cambra té una base de 8 x 4 m amb una alçada mitjana de 2 m, repartida en tres parts bastant iguals i la vegetació de boixos tapant la visibilitat. De la tercera a la quarta cambra no hi ha problema per passar-hi. Aquest ciment del conglomerat s'erosiona molt fàcilment. També i trobarem nius d'oreneta i a terra excrements de les cabres perdudes que volten per aquestes contrades.Balma de l'Isard (Guixers, Solsonès)

Recorregut: 25 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 390763
                Y: 4668964
                Z: 1070 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: Situat a sota les balmes de les Cabres de Vilacireres, però que no es veu perquè està tapada per un filera de boixos. Des del sender que va del Pont Quebradís a la Torre de la Corriu, fins a la balma hi ha uns tres minuts, primer pel bosc i després per les boixeres de la cinglera per entrar-hi.
Descripció: Es tracta d'una gran balma d'uns 20 m de llargada per 5 m de fonda, repartit en dos cambres. La més occidental és la més gran, el doble que l'altra. El terra està ple de còdols i terra caigut de les parets i del sostre per l'erosió. Encara si pot trobar les restes del esquelet d'un Isard, d'aquí que tingui aquest nom. També veurem nius d'orenetes enganxats al sostre. La cambra més oriental és la meitat de l'altra i és per on si entra per ser la més assequible per arribar-hi, de les parets regalima l'aigua de la pluja quan plou i baixa del torrent de la cinglera de Cal Pelegrí. Sembla que la acció humana no hi ha intervingut encara. L'alçada mitjana del sostre varia entre els 2 a 3 m. A sota en direcció oest sota el cingle per on em pujat hi ha una petita balma de 3 x 4 m de base per 1,5 m d'alçada.
Dades: Arxiu S. Codina

Balma dels Falciots (Guixers, Solsonès)
Recorregut: 60 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 390686
                Y: 4669026
                Z: 1105 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: a la vessant esquerra del torrent de Vilacireres, a uns 100m a l'oest de la balma de l'Isard. Per arribar-hi partirem del sender que va del Pont Quebradís a la Torre de la Corriu. Un cop travessat el torrent de cal Pelegrí, tributari del de Vilacireres, en un petit esperó on tornem a entrar en vistes del torrent de Vilacireres i punt per anar a totes aquestes balmes. Continuarem pel sender uns 50 m més i el deixarem per pujar en direcció a la balma de l'Isard, un cop a peu de paret seguirem en direcció oest uns 50 m més a peu de cingle passant per una petita balma i abans d'arribar a un torrent pujarem uns metres grimpant per la paret i passarem per sota un petit bloc en la mateixa direcció i entrant al torrent per la vegetació sobretot d'alzines. Acabarem de remuntar el torrent fins a peu de la gran balma. 
Descripció: té una boca de 30 m de llargada per 5 m de mitjana d'alçada, tapada per alzines. En la banda oest n'hi ha una de petita de 8 m de llargada per 1 m d'alçada i 4 m de fondària. Per arribar-hi aquesta petita balma s'ha de grimpar fort. La balma gran la podem repartir en tres parts. En totes les parts veurem que fa pendent  cap a fora, alguns amb petits ressalts marcat pels estrats de sedimentació i en els sostre l'erosió del vent donant formes arrodonides i esfèriques, que aprofiten els falciots per nidificar. El terra està ple de xerri i erosionat pels ramats de cabres salvatges que s'hi estableixen, també hi ha tres grans blocs que han caigut del sostre. Casi al mig de la balma hi ha una petita surgència d'aigua donant forma a una estalagmita.
Dades: Arxiu S.Codina

Balma de la Rua de Vilacireres (Guixers, Solsonès)
Recorregut: 50 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 390584
                Y: 4669113
                Z: 1095 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació:  Vessant esquerra del torrent de Vilacireres. Per arribar-hi, primer tindrem que passar per la balma dels Falciots, seguir des del peu de la balma, sense perdre alçada, en direcció oest per una rua amb boixos, alzines fins a trobar un esperó de roca que el tindrem que superar per davant mateix, al costat del cingle, passant per sota mateix del roc. Un cop superat aquest pas seguirem la mateixa rua com abans però als pocs metres pujarem per un petit grau entre mig d'alzineres i boixos pujant un desnivell de vint metres aproximadament en direcció nord-oest. També hi ha l'opció de continua per la rua anterior sense pujar i entrarem en un torrent ple de boixos prim i llargs fins a la paret mateix del saltant del torrent i pujar per l'est a sobre el saltant.
Descripció: És tracta d'una llarga balma de poca profunditat però amb una alçada mitjana de més d'un metre cap al dos metres. Fa baixada de est a oest fins al saltant d'aigua del torrent. En la banda est hi ha galeries que entren més endins i alguna amb dos nivells. Destacaria l'observació del ciment que forma el conglomerat que hi ha un estrat més fangós que allibera fàcilment els còdols i erosionen el terreny molt fàcilment, amb algun estrat d'arenisca.
Dades: Arxiu S. Codina

Balma del Ramat Perdut (Guixers, Solsonès)


Recorregut: 20 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 391060
                Y: 4668807
                Z: 1188 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: al nord-oest de la punta de la carena on passa el sender del Pont Quebradís a la torre de la Corriu, on canvia de vessant, del riu de Vall al torrent de Vilacireres. Uns 200 m lineals. Per arribar-hi partirem d'aquest punt de la carena i en direcció nord-oest a peu de cingle anirem pujant progressivament seguirem un torrent embrossat de vegetació i un cop superat buscarem una petita cinglera amb la balma a sota.
Descripció: És tracta d'una petita balma amb una boca de 9m de llargada per metro i mig d'alçada i uns 4 m de fondo tapada per alzines en la banda est. Està plena de xerri dels ramats que hi viuen, sobretot a l'hivern per refugiar-se. En la banda oest del cingle uns 20 m hi trobarem una petita font que forma estalagmites i força vegetació a sota que tapa d'altres balmes amagades.
Dades: Arxiu S. Codina
Balma de les Orenetes (Guixers, Solsonès)Recorregut: 5 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

                X: 390746

                Y: 4668962

                Z: 1079 m

Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: Situada a prop i a sota de la balma de l'Isard.
Descripció: Petita balma de 5 x 5 aproximadament, tapada pels boixos.
Dades: Arxiu S. Codina