dissabte, 10 de maig del 2014

Les Boques Calentes (o forats del Montmell) (el Montmell, Baix Penedès)


Aquesta vegada presentem tres petites cavitats conegudes com les Boques Calentes i també com forats del Montmell, situades molt a prop de les ruïnes del castell del Montmell.

Es tracta de tres petites esquerdes situades al costat del camí de pujada al castell del Montmell i, per tant, conegudes de sempre.
La primera cita correspon al catàleg de N. Fot i Sagué (1):

FONT i SAGUÉ, Norbert (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (29):197-202
162) — Les Boques Calentes y Forats del Montmell. - Estàn situades en la serra de Montmell. El forat més gran, segons dir de la gent, és la boca d'una misteriosa mina feta pels moros, dins de la qual hi ha llebres encantades. Les altres potser tenen comunicació ab alguna fonda corrent d'aigua calenta.
BiBLI. Intern. del Centre Excursionista.

Font utilitza per al catàleg les dades proporcionades per Pau Teixidor, soci delegat del Centre Excursionista de Catalunya a Rodonyà, que indica també altres cavitats: cova Fonda de Salomó, avenc de la Roca Llisa, avenc Carles V, etc.

Posteriorment, l'any 1900 visita les cavitats amb companyia d'en Pau Teixidor, publicant el resultat als butlletins del CEC núm. 68 i 69 (2,3):
En havent dinat emprenguérem ab el Sr. Teixidor y altres amichs que anaven montats com nosaltres, l'aspra costa de Montmell fins a la rectoria, aon férem parada; y un xich més amunt deixàrem els animals, enfilant-nos pel dret cap a l'antiga iglesia de construcció romànica, però molt pobra y rudimentaria. La situació d'aquesta iglesia en un lloch tant esquerp y encinglerat crida molt l'atenció y sols pot explicar-se pel desig de defensar-la deis enemichs ab el castell que a dalt del cingle, a sobre seu mateix, alçava ses inexpugnables muralles, avuy quasi del tot enrunades. No obstant y això, les visitàrem també, enfilant-nos per un corriol ab l'ajuda de braços y carnes. Vora mateix del castell hi ha les anomenades Boques calentes, que, en mon concepte, no tenen cap importancia, puix el fenomen que diuen s'hi observa no té res d'extraordinari.

Nosaltres hem localitzat tres cavitats diferents: Les dues situades a menor altura (núm. 1 i 2) que comuniquen per un pas impetrable i una uns metres per sobre (núm. 3)Boca Calenta núm. 1 (el Montmell, Baix Penedès)

Recorregut: 4 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 370910
                Y: 4576648
                Z: 762 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Des de la Juncosa del Montmell cal agafar la pista que surt del poble i porta a l'Àrea recreativa forestal del Montmell. Aquí deixarem el cotxe i continuarem el camí fins a la l'Església nova de Sant Miquel, consagrada en 1598. Continuarem la ruta per un sender més costerut fins a arribar a l'ermita vella de Sant Miquel, que dada del segle XII. Seguirem fins al coll i aquí trobarem un cartell que ens indica a la dreta el camí cap a la Creu del Cap de la Serra (a la dreta) i el camí cap al castell (a l'esquerra). Nosaltres continuarem en direcció al castell i molt a prop del camí de seguida trobarem la primera cavitat.
Descripció: Una curta galeria en suau rampa que finalitza en un estret pas pel que surt el corrent d'aire. Comunica amb l'entrada de la núm. 2 per un pas impenetrable per l'acumulació de blocs.

Boca Calenta núm. 2 (el Montmell, Baix Penedès)

Recorregut: 4 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 370910
                Y: 4576648
                Z: 762 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Una mica per sobre de la Boca Calenta núm. 1 i a uns 4 m.
Descripció: Una curta galeria que finalitza en un estret pas pel que surt el corrent d'aire. Comunica amb l'entrada de la núm. 1 per un pas impenetrable per l'acumulació de blocs.


Boca Calenta núm. 3 (el Montmell, Baix Penedès)

Recorregut: 5 m
Desnivell: -1
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 370897
                Y: 4576643
                Z: 774 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Una mica per sobre de la Boca Calenta núm. 2
Descripció: Té una boca coberta de molsa que dóna pas a una rampa de 6 m que finalitza en una estretor impenetrable de la que surt el corrent d'aire. Per sobre hi ha una obertura molt estreta i totalment impenetrable, però que deixa entrar una mica de llum.


Bibliografia
(1) FONT, N. (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butll. C.E.C. (29):197-202
(2) FONT, N. (1900).- "Sota terra. Excursió espeleòlogh-geològica al Priorat, Montayes de Prades y Alt Panadès" But. C.E.C. (68):209-226
(3) FONT, N. (1900).- "Sota terra. Excursió espeleòlogh-geològica al Priorat, Montayes de Prades y Alt Panadès" But. C.E.C. (69):245-256
FERRATÉ, J. (1918).- Espeleologia de les comarques tarragonines pp. 1-133
BORRÀS, J.; MIÑARRO, J.M.; TALAVERA, F. (1978).- Catàleg Espeleològic de Catalunya. Vol. 2 (Nº 43)


Han participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Francesc Xavier Samarra (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia), (documentació)

dilluns, 5 de maig del 2014

Cova de la Carretera (Benifallet, Baix Ebre)

Durant una de les sortides realitzades per tal de fer una nova topografia de la cova Meravelles (Benifallet, Baix Ebre) vam poder veure l'entrada d'una cova al costat mateix de la carretera.
De tornada vam poder realitzar la topografia d'aquesta minúscula cova.
Per la seva situació hem de creure que s'obrí durant les obres de construcció o millora de la carretera C-12. Desconeixem el nom que pugui tenir.Recorregut: 7 m
Desnivell: +1 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 293542
                Y: 4540771
                Z: 131 m
Terreny: Dolomies i calcàries del Muschelkalk superior
Història: Molt possiblement oberta durant les obres de construcció de la carretera.
Situació: Al costat de la carretera C-12, molt a prop del km. 44.
Descripció: Una boca de 4 m d'amplada i 1,5 m d'alçada dóna pas a una saleta amb el terra cobert de blocs.

Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)