dijous, 20 de juliol del 2017

Coves montserratines entre el refugi Vicenç Barbé i la cova de les Pruneres (el Bruc, Anoia) (Segona part)

Cova núm. 1 del Coll de Port (el Bruc, Anoia)
Recorregut: 9,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 399716
            Y: 4607021
            Z: 998 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: Del refugi Vicenç Barbé seguim el camí que passa entre l’agulla de la Màquina de Tren i la Miranda de les Agulles fins arribar al Pas del Príncep, coll situat entre l’agulla superior del Pas del Príncep i la zona de les agulles del Bitllat. Continuem el camí que du cap al coll de Port i seguim cap a la dreta en direcció al coll del Miracle, la cova es localitza a escassos minuts del coll de Port, a l'esquerra del camí.
Descripció: Es tracta d'un petit balmat de 9,5 m de fondària per uns 12 d’amplada, amb el sostre que davalla molt ràpidament i tal com diu Jordi Oliver “no serveix per a fer-hi estada”.


Cova núm. 2 del Coll de Port (el Bruc, Anoia)
Recorregut: 7 m 
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 399715
            Y: 4607015
            Z: 997 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: Del refugi Vicenç Barbé seguim el camí que passa entre l’agulla de la Màquina de Tren i la Miranda de les Agulles fins a arribar al Pas del Príncep, coll situat entre l’agulla superior del Pas del Príncep i la zona de les agulles del Bitllat. Continuem el camí que du cap al coll de Port i seguim cap a la dreta en direcció al coll del Miracle, la cova es localitza a escassos minuts del coll de Port, a l'esquerra del camí i a pocs metres de l'anterior. 
Descripció: Cavitat de 7 m de fondària i uns 13 m d’amplada. En els primers metres té el sostre més alt que la núm. 1, per això es diu que és molt bona per a sojornar-hi, hi poden cabre unes 3-4 persones. A un costat hi ha un petit muret que actua de paravents i a l'altre costat un pas que es va estrenyent.

Cova núm. 1 de la Canal de Cirers (el Bruc, Anoia)
Recorregut: 12 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
           X: 400008
           Y: 4606798
           Z: 974 m.
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: Del refugi Vicenç Barbé seguim el camí que passa entre l’agulla de la Màquina de Tren i la Miranda de les Agulles fins a arribar al Pas del Príncep, coll situat entre l’agulla superior del Pas del Príncep i la zona de les agulles del Bitllat. Continuem el camí que du cap al coll de Port i seguim cap a la dreta en direcció al coll del Miracle, havent passat aquest coll i abans d'arribar a la balma de les Pruneres, a l'esquerra trobem aquesta petita cavitat.
Descripció: Cova d’uns 12 m de llargada, de forma allargassada i amb el sostre baix, que no supera el metre d’alçada, sense res remarcable.
Cova núm. 2 de la Canal de Cirers (el Bruc, Anoia)
Recorregut: 4 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 399987
            Y: 4606758
            Z: 989 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials
Situació: Del refugi Vicenç Barbé seguim el camí que passa entre l’agulla de la Màquina de Tren i la Miranda de les Agulles fins a arribar al Pas del Príncep, coll situat entre l’agulla superior del Pas del Príncep i la zona de les agulles del Bitllat. Continuem el camí que du cap al coll de Port i seguim cap a la dreta en direcció al coll del Miracle, havent passat aquest coll i abans d'arribar a la balma de les Pruneres, a l'esquerra trobem aquesta petita cavitat, a pocs metres de l’anterior.
Descripció: Cova d’uns 4 m de profunditat, amb el sostre molt baix, menys d’un metre, amb força sediment al final de la galeria.

 Cova de les Pruneres (el Bruc, Anoia)
Recorregut: 16 m 
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 399905
            Y: 4606623
            Z: 984 m
Terreny: Conglomerats
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Del refugi Vicenç Barbé seguim el camí que passa entre l’agulla de la Màquina de Tren i la Miranda de les Agulles fins a arribar al Pas del Príncep, coll situat entre l’agulla superior del Pas del Príncep i la zona de les agulles del Bitllat. Continuem el camí que du cap al coll de Port i seguim cap a la dreta en direcció al coll del Miracle, havent passat aquest coll i després de les dues coves anteriors, trobem aquesta cova a l'esquerra i una mica separada del camí.
Descripció: Malgrat que en molts mapes i textos figuri com a balma, preferim esmentar-la com a cova, què és el que és en realitat i a més a més és així com figura en el mapa de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Es tracta d'una cova bastant espaiosa, té 16 m de fondària i 45 d’amplada, a l’interior hi ha un minso parament de pedres. Josep Fatjó ens diu sobre aquesta cavitat, “fou arreglada al llarg de l'any 1959 i el dia de la inauguració els monjos escaladors hi van dir una missa”. En la cova hi havia una paret al davant de fusta, dormitoris amb dues fileres de lliteres de fusta i troncs amb capacitat per unes 15-20 persones, també hi havia dipòsit de llenya i una sala menjador amb una llar de foc, tot realitzat per membres del GAM del Club Muntanyenc Barcelonès. Els impresentables que deambulen per les muntanyes amb la seva falta de civisme s'han dedicat a cremar-ho tot i han reduït aquest lloc emblemàtic en un munt de cendres.
Han participat: 
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia) 
- Genar Aymamí (Institut d'Estudis Penedesencs)