dijous, 25 de maig del 2017

Cova de Can Vallès (Sant Martí Sarroca, Alt Penedès)


Seguint amb la documentació de cavitats de l'Alt Penedès, aquesta vegada presentem una petita cova de molt fàcil accés.
Com a moltes de les cavitats d'aquesta comarca, ha estat emprada per l'home per a guardar el bestiar (el sector Est) i com habitacle (sector Oest)


Cova de Can Vallès (Sant Martí Sarroca, Alt Penedès)


Recorregut: 15 m
Desnivell: +2 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 382139
                Y: 4581850
                Z: 315 m
Terreny: Calcàries i conglomerat
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Des de Sant Martí Sarroca sortirem en direcció a Torrelles de Foix. Deixarem de banda la desviació cap a la Llacuna i poc menys d'1 km després, al final d'una recta, seguirem per un camí que ens durà a can Vallès. La cova es troba a darrere del mas, a l'altre costat de la riera de Pontons i ben visibles.
Descripció: Balma de 30 m d'amplada i poca alçada, en general al voltant d'1,5 m, amb el sostre de conglomerat i la resta de calcària. Per a la seva descripció la podem dividir en dues parts. El sector Est, el més proper a la riera, és el que més profunditza, 15 m, en suau pendent ascendent i de sostre baix; durant les crescudes de la riera queda parcialment inundada. El sector Oest està separat per un bloc i està tancada per una paret de pedra de 9 m de llargada, arrebossada a l'interior i que té 3 petites finestres. L'espai interior té una fondària de 10 m i el sostre és sensiblement més alt que l'altre sector. Té algunes petites estalactites.


Bibliografia 
AYMAMÍ, G. (1984).- “Contribució al coneixement espeleològic de l'Alt Penedès (1ª nota)” Excursionisme (118):14-17 (Topografia)

Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Hilari Moreno (Espeleo Club de Gràcia
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)