dijous, 14 de juliol del 2016

Avenc de les Bardisses i avencs de les Garses (Begues, Baix Llobregat)

Text: Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)

La recerca i revisió de les cavitats de Garraf que està portant a terme l'Espeleo Club de Gràcia i el Grup d'Espeleologia de Badalona de vegades dóna resultats no esperats.
L'abril del 2015 tocava l'avenc de les Bardisses. L'única topografia publicada donava una cota de -5 m, més 2 m sondejats. La nostra sorpresa fou que algú havia realitzat una desobstrucció i la cavitat arribava a -11,5 m. Posats en contacte amb "Els Dalton" ens confirmen que varen ser ells qui la va desobstruir l'any 2012.
Por un problema tècnica (bateria esgotada) no vam poder fer les fotografies i hem hagut de tornar. En aquesta mateixa sortida aprofitem per a revisar l'avenc de les Garses, en el que, després d'unes desobstruccions vam arribar a la cota -5,6 m, on un bloc ens barrava el pas i vàrem realitzar la topografia dels tres avencs que ara publiquem.
En posteriors sortides hem apartat el bloc fins a arribar a -146 m. L'exploració continua.


 

Avenc de les Bardisses (Begues, Baix Llobregat)


Recorregut: 25 m
Desnivell: -11,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
               X: 408534
               Y: 4571769
               Z: 563 m
Terreny: Calcàries 
Història: La primera exploració fou realitzada pel GES-CMB l'any 1957. El 1973 es publica la primera topografia, assignant-li un desnivell de -7 m, malgrat que la fondària assolida és de -5 m.
Al voltant del 2012 la SES-GER efectua una desobstrucció, ampliant la fondària fins a -11,5 m.
Situació: Des del pla de Campgràs agafarem la carretera que puja al puig Ginebró. Continuarem per la dreta de la tanca perimetral.
A la part posterior trobarem una dolina on estan ubicats els avencs de les Garses; la vorejarem per l'esquerra i seguirem uns 200 en direcció O fins a trobar la dolina on es troba, visible per la seva vegetació.
Descripció: Al fons de la dolina s'obre les dues de la cavitat. Una rampa en situa en una curta galeria descendent, al final de la qual cal remuntar 1 m per a baixar un R.2,5 al que segueix immediatament un R.2. L'avenc continua en rampa, cada vegada més vertical fins a finalitzada tapada per blocs.


Avencs de les Garses (Begues, Baix Llobregat)


Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 408692
                Y: 4571767
                Z: 585 m
Terreny: Calcàries
Història: La dolina en què es troben és coneguda de sempre pels espeleòlegs, i en són molts els que han fet desobstruccions fins a donar lloc a 3 petits avencs. El desembre del 2015, després d'algunes desobstruccions, l'Espeleo Club de Gràcia arriba a la cota -5,6 m (tal om es mostra a la topografia) i posteriorment a -146 m. Exploració en curs.
Situació: Des del pla de Campgràs agafarem la carretera que puja al puig Ginebró. Continuarem per la dreta de la tanca perimetral.
A la part posterior trobarem una dolina on estan ubicats els avencs de les Garses.Avenc núm. 1 de les Garses

Recorregut: 200 m
Desnivell: -148 m
Nota: Exploració en curs.

Avenc núm. 2 de les Garses
Recorregut: 8 m
Desnivell: -5,5 m
Situació: A 6 m al NO de l'avenc núm. 1, molt amagat per la vegetació.
Descripció: Es tracta d'un pouet de 4 m al que segueix una rampa entre blocs fins a -5,5 m. S'ha comprovat visualment la comunicació amb l'avenc núm. 1, però d'inestabilitat del terreny desaconsella la desobstrucció.

Avenc núm. 3 de les Garses
Recorregut: 2 m
Desnivell: -1,5 m
Situació: A 3 m al NE de l'avenc núm. 1.
Descripció: Es tracta d'un minúscul pouet.


Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)