dimecres, 1 d’octubre del 2014

Cova de la Verge i Avencó de Foix (Torrelles de Foix, Alt Penedès)En aquesta nota presentem dues cavitats situades als voltants del Santuari de Foix, d'origen romànic i restaurat en 1987.

La cova de la Verge és coneguda de temps immemorials. La primera cita que hem localitzat correspon a un article publicat al Butlletí de l'Associació d'excursions Catalana (1):

CASTELLANOS, Joseph (1890).- "Excursions per lo Panadés" Butlletí de l'Associació d'excursions Catalana 12(139-144):165-187
La santa Imatje qu' en ell 's venera es la Verge ab son fillet als brassos, morena, d' un metre de altura, que segons tradició popular es germana de la de Penyafel, de que s' ha parlat, y abdúas de la de Montserrat. Conta un' altra tradició, que un pastor la trová dins una cova y se l' emportá en un sarró á Torrellas, pero al arribar á mitja montanya li fugí y se n' entorná á la cova. Recullida altras voltas, sempre á mitj camí tornava al meteix punto. Observat lo miracle, sobre meteix de la cova s' aixecá un' ampla arcada que sosté lo camaril de la Verge, engrandint d' aquest modo l' iglesia ab l' adició de dúas petitas naus. De modo, que l' Imatje 's trova precisament sobre la cova. Aquesta tindrá, terme mitj, 2 metres d' altura per 10 de llargada, en qual extrém hi ha la concavitat hont fou trovada la Mare de Deu de Foix, á qui professan devoció extraordinaria tots los pobles circunvehins.

Aquestes dades són reproduïdes als catàlegs (2), (3), (4) i (5). Abans de la nostra visita només coneixíem una topografia publicada, realitzada per G. Aymamí i E. Tomàs (sense data) (8). Posteriorment, hem pogut localitzar una nova topografia (inèdita) feta per X. Conesa i J.Ayza l'any 1981 i que ens ha estat facilitada per Xavier Conesa (Grup de Recerques Espeleològiques de Vilanova).

L'entrada està arranjada i tancada per una paret i una reixa (sense cadenat) i a l'interior hi ha una petita capella amb una làpida amb la imatge de la verge i la inscripció: "Segons la tradició, aquí es va trobar la imatge de Santa Maria de Foix"

L'avencó de Foix és un petit enfonsament que, per la seva situació, també deu ser conegut de temps immemorials tot i que la primera cita correspon a Àngel Lagar (6). Es coneix una única topografia publicada (6). A aquesta publicació es diu que també es coneix com avenc de la Humitat, però realment aquest és un altre avenc, encara que impenetrable.

Finalment, cal afegir que ens queden pendents de localitzar dues cavitats situades en aquest sector i que esperem situar en una propera sortida.Avencó de Foix (Torrelles de Foix, Alt Penedès)

Recorregut: 12 m

Desnivell: -3,3 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):
X: 380062
Y: 4585837
Z: 636 m

Terreny: Dolomies i calcàries del Juràssic-Cretaci inferior.

Història: Coneguda de temps immemorials.

Situació: Del km 4,250 de la carretera BV-2122 (entre Sant Martí Sarroca i Pontons) surt una pista asfaltada que porta fins a la urbanització "la Plana de les Torres". Transcorreguts 2,250 km per aquesta pista, trobarem a la nostra dreta una senyalització amb la indicació "Santuari de Sta. Maria de Foix" i una pista, en part asfaltada, en part de terra que seguirem aproximadament 1 km fins que queda barrada per una cadena. Deixarem el cotxe a l'aparcament i en poc més de 200 m arribarem al santuari. Passarem per l'edifici i seguirem fins al final i pocs metres després trobarem l'avencó a la nostra esquerra, enmig el bosc.

Descripció: L'entrada es realitza per la part central de la cavitat. Per la nostra esquerra (Oest) una curta rampa ens porta al fons de l'avenc ,mentre que per la dreta (Est) la vegetació no es permet l'accés a una altra rampa, però podem accedir al final per l'exterior.


Cova de la Verge (Torrelles de Foix, Alt Penedès)

Recorregut: 11 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):
X: 380007
Y: 4585855
Z: 620 m

Terreny: Dolomies i calcàries del Juràssic-Cretaci inferior.

Història: Coneguda de temps immemorials.

Situació: Seguirem el mateix camí que per l'avencó de Foix, però abans d'arribar trobarem a la nostra esquerra un camí (senyalitzat "Cova"), que ens portarà directament a la cova després d'uns 60 m.

Descripció: L'entrada, tancada per una reixa, té uns 3 m d'amplada per 6 d'alçada. Els 3,5 primers metres estan arranjat am ciment i cal sortejar un petit mur per l'esquerra.
La cova consta d'una única galeria que va perdent amplada i alçada progressivament, fins a finalitzar als 11 m de l'entrada.


Avenc de la Humitat (Torrelles de Foix)

Nota: Impenetrable

Coordenades (UTM31N ETRS89):
X: 380148
Y: 4585849
Z: 639 m

Terreny: Dolomies i calcàries del Juràssic-Cretaci inferior.

Situació: Des de final de santuari seguirem un camí ben marcat en direcció Est. Al 70 m trobarem una desviació a l'esquerra que ens portarà a la boca de l'avenc després de 50 m.


Bibliografia
(1) CASTELLANOS, J. (1890).- "Excursions per lo Panadés " Butlletí de l'Associació d'excursions Catalana 12(139-144):165-187
(2) PUIG, G. (1896).- "Cavernas y Simas de España" Bol. Com. Map. Geol. de España (21)
(3) FONT, N. (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butll. C.E.C. (29):197-202
(4) FAURA, M. (1908).- "Espeleologia. Coves y avenchs de Catalunya" Geog. Gral. Catalunya pp. 249-278
(5) FAURA, M. (1909).- "Recull espeleològic de Catalunya" Sota Terra pp. 1-26
(6) LAGAR, A. (1954).- "Los bathysciitae (Col. Catopidae) de la Provincia de Barcelona" Speleon (5-4):247-259
(7) VIRELLA, J. (1978).- "Experiències a l'entorn de la localització d'estacions prehistòriques" Misc. Penedes. (1):241-269
(8) AYMAMÍ, G. (1988).- "Contribució al coneixement espeleològic de l'Alt Penedès (11° nota)" Excursionisme (157):214-218


Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)