dijous, 30 d’agost del 2018

Cova de la Muntanyeta (Olèrdola, Alt Penedès)
Text: Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)Presentem la fitxa de la petita cova de la Muntanyeta, inèdita fins ara per al catàlegs, situada dins de la finca “La Muntanyeta”. Donada la seva situació és utilitzada per rodamons, que han deixat la cova en un estat lamentable, plena de deixalles.
Cova de la Muntanyeta (Olèrdola, Alt Penedès)Recorregut: 13,5 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

               X: 391437

               Y: 4574786

               Z: 209 m

Terreny: Calcarenites

Història: Coneguda de temps immemorials.

Situació: Des de Moja seguim per la pista asfaltada de l'avinguda de la Carrerada al SE fins al cementiri, on prendrem una pista de terra a la dreta indicada cap a la «Muntanyeta» que als pocs metres ens deixa en l'ampli aparcament de la Muntanyeta, habilitat amb taules i bancs. Un cop a la finca, agafarem la primera desviació a la dreta, seguirem durant 350 m fins a trobar fàcilment la cova a la nostra esquerra.

Descripció: Es tracta d'una petita balma de 22 m d'amplada. Podem dividir-la en dues parts: El sector E té una amplada de 7,5 m i una fondària de 4 m, amb un gran bloc que tanca parcialment la part frontal. El sector O, de 14, 5 d'amplada, tancada parcialment per una paret de 8 m amb una porta i una petita finestra. Penetrant a l'interior ens trobem a una sala de 12 m de fons i 8 m d'amplada de terra pla i una alçada d'uns 2,5 m, amb sostre i gran quantitat de deixalles a terra.Han participat:

- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)

- Hilari Moreno (Espeleo Club de Gràcia)

- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)