dissabte, 20 de maig del 2017

Cova de la Moixeta (el Montmell, Baix Penedès)


Text: Jordi de Valles

          (Espeleo Club de Gràcia)Presentem la fitxa d'una petita cova inèdita als catàlegs espeleològics, per coneguda pe excursionistes i escaladors, situada a una urbanització que pren el nom de la cova. A les seves parets hi nia una moixeta o aufrany (Neophron percnopterus), com ho testimonien les egagròpiles i els ossos de petits mamífers que trobem al terra de la cova.Cova de la Moixeta (el Montmell, Baix Penedès)

Recorregut: 10 m

Desnivell: -2 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

            X: 376373

            Y: 4579528

            Z: 434 m

Terreny: Calcàries

Història: Coneguda de temps immemorials.

Situació: La cova està situada per sobre de la riera de Marmellar, a la urbanització la Moixeta. Per arribar-hi car sortir del km 10,330 de la carretera TP-2442, entre Sant Jaume dels Domenys i el Pla de Manlleu, d'on surt una pista que porta a la urbanització. Tot just abans d'arribar a la urbanització, la pista creua la riera de Marmellar i d'aquí surt una pista cap a la dreta. Aquí ja podrem veure la cova, al marge dret de la riera i a uns 10 m per sobre. Un corriol ens portarà fins a la cova.

Descripció: L'entrada està orientada a l'O i té una amplada de 18 m i una alçada d'11,5 m. La planta és de forma arrodonida i està ocupada per grans blocs. E l'extrem SE hi ha una gatera que finalitza als 2 m. A l'extrem N hi ha una petita construcció a manera de refugi.
Han participat:

- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)

- Hilari Moreno (Espeleo Club de Gràcia)

- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)