dilluns, 10 d’abril del 2017

Mines de la Rasa del Bosc (Savallà del Comtat, Conca de Barberà)

Text: Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)


Feia temps, ens van parlar d'unes mines de carbó situades prop de Segura, a Savallà del Comtat. Els informants recordaven vagament la seva situació i per diferents motius no trobàvem el dia en què ens podien acompanyar.
Finalment en Jaume Ferreres va poder anar a la seva recerca acompanyat d'una persona que les coneixia. Després de 2 hores de recerca, finalment van aconseguir localitzar-les. En una primera prospecció va estimar en 50 m el recorregut de les dues mines, de configuració rectilínia, situades a la vora d'un camí paral·lel  a la rasa de Bosc. Posteriorment ens han informat que antigament existia una tercera mina, situada entre les dues que hem visitat, però que actualment és inaccessible a causa d'un enfonsament de la boca d'entrada.
Desconeixem el nom les mines, si és que en tenen, pel que hem decidit anomenar-les amb el nom de la rasa en la què s'obren.
L'única referència que hem localitzat d'aquestes mines ens la dóna Josep M. Mata Perelló al seu llibre "Els minerals de Catalunya", editat l'any 1990. A l'apartat "Descripció dels jaciments de la Comarca de la Conca de Barberà" diu:
"15. Segura (és un agregat de Savallà): Hi ha afloraments de lignits oligocènics, sobre els quals es feren algunes prospeccions tems enllà. Són carbons poc importants, amb mineralitzacions, ferruginoses (també poc importants), amb pirita(i), limonita, calcita, guix i quars".Mina núm. 1 de la Rasa del Bosc (Savallà del Comtat, Conca de Barberà)

Recorregut: 37 m
Desnivell: -1,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 355267
            Y: 4601715
            Z: 654 m
Terreny: Calcàries
Història: Desconeixem la data d'excavació.
Situació: Del km 5,749 de la carretera T-243 surt un camí que davalla cap a la rasa del Bosc i la creua. Un cop al vessant esquerre trobem un ampli camí que segueix paral·lel al llit, aigües avall, i que seguirem durant uns 650 m, fins a trobar a la nostra esquerra la boca de la mina núm. 2, i 150 m més endavant, la mina núm. 1.
Descripció: La boca, d'uns 2 m d'amplada per 1 m d'alçada, s'obre al fons d'una trinxera, a 4 m del camí. Una curta rampa ens situa en una galeria rectilínia de 2 x 1,7 m, pràcticament plana i força regular durant els 30 primers metres. Els últims metres el sostre baixa fins a poc més 1 m d'alçada.
Mina núm. 2 de la Rasa del Bosc (Savallà del Comtat, Conca de Barberà)

Recorregut: 44,6 m
Desnivell: -2,4 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 355325
            Y: 4601578
            Z: 655 m
Terreny: Calcàries
Història: Desconeixem la data d'excavació.
Situació: Del km 5,749 de la carretera T-243 surt un camí que davalla cap a la rasa del Bosc i la creua. Un cop al vessant esquerre trobem un ampli camí que segueix paral·lel al llit, aigües avall, i que seguirem durant uns 650 m, fins a trobar a la nostra esquerra la boca de la mina núm. 2.
Descripció: A 6 m del camí, i al fons d'una trinxera, trobem l'entrada de la mina. Igual que la mina núm. 1, és pràcticament recta, però les amplades són més irregulars. A 4 m de l'entrada trobem el que sembla a l'esquerra una galeria perpendicular, però únicament té 3 m. A la part central trobem l'eixamplament més important, producte d'un ensorrament a ambdós costats, que va caldre apuntalar amb uns pilars de fusta, actualment en no gaire bon estat.

Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
 - Hilari Moreno (Espeleo Club de Gràcia)
 - Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)
 - Gener Aymamí