dimarts, 21 de juny del 2016

Recull de cavitats del SolsonèsText: Salvador Codina (Centre Excursionista del Solsonès)
Balma Aleix (Olius, Solsonès)


Recorregut: 10 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 378328
                Y: 4652320
                Z: 802 m
Terreny: Gres.
Situació: Al vessant oriental del serrat de Sant Bartomeu, sota la cinglera de mitja costa i a l'oest de cal Nen.
Descripció: Té un planta de 2 x 8 m de base amb una alçada de metre i mig al fons per més de 2 m a l'entrada. Té un particularitat destacada que s'ha erosionat la roca i està separada en dos blocs en un lateral. Cal destacar que a cada banda de la balma, en la roca, i hi ha unes petites vies d'escalada, avui dia abandonades.
El nom de la balma, s'ha tret del nom que hi ha gravat al peu de la roca d'una d'aquestes vies d'escalada.
Cova de Sant Bartomeu (Solsona, Solsonès)

Recorregut: 10 m
Coordenades UTM (ETRS89):
                X: 378208
                Y: 4652322
                Z: 960 m
Terreny: Gres.
Situació: A sota mateix del punt geodèsic del cim del serrat de Sant Bartomeu.
Descripció: Es tracta d'un forat sota un bloc de roca gresosa que s'ha acabat d'obrir i reforçat artificialment per l'home. S'entra per una petita rampa que gira primer a la dreta i després a l'esquerra i per un pas molt estret s'arriba a una sala rectangular plana amb les parets de pedra amb ciment que reforcen dues bandes.
Fou excavada per Mossèn Serra Vilaró, trobant material arqueològic del Neolític, actualment al Museu Diocesà de Solsona.


Balma de les Cabres de Pallarès (Olius, Solsonès) 

Recorregut: 40 m.
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 374499
                Y: 4650975
                Z: 775 m
Terreny: Gres.
Situació: Al sud de la masia de Pallarès de Baix i a l'est de la masia del Masnou.
Descripció: Es tracta d'una gran visera de roca gresosa, en forma de lluna, que s'ha anat erosionat la base a poc a poc, per les filtracions d'aigua a través de la mateixa roca. Quan plou molt salta l'aigua pel davant, coincidint en la capçalera d'una rasa tributària a la rasa de Masnou.
En aquesta balma si va amagar un ramat de més de cent de cabres, en la guerra civil espanyola.

Balma de les Cambres de la Llera (Lladurs, Solsonès)

Recorregut: 70 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 377141
                Y: 4654836
                Z: 837 m
Terreny: Conglomerats amb paleocanals de gresos.
Situació: A l'est del cim del serrat de la Contrella. A l'oest de Llera.
Descripció: Es tracta d'una llarga balma plana al mig del cingle est del serrat de la Contrella. Fa uns 70 m de llargada amb petites entrades de 5, 6 ó 7 m de fons, anomenades "Cambres". El sostre, en la boca, està entre un metre i mig i dos metres, i al fons entre mig metre i vint centímetres.
S'albira en línia recta de punta a punta de la balma, i la vegetació dels pins la fan passar desapercebuda.Balma de la Font Salada (Olius, Solsonès)


Recorregut: 30 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 374340
                Y: 4649838
                Z: 754 m
Terreny: Gres.
Situació: A la capçalera del torrent de la Ribalta, a l'oest de la masia de la Coloma.
Descripció: es tracta d'una llarga balma en forma parabòlica al mig del torrent de la Ribalta, per on salta l'aigua de la pluja i coincideix en la capçalera del mateix torrent.
Val la pena destacar-hi una petita font salada que hi ha. Però actualment amb el canvi climàtic i les poques pluges no raja gens. També destacarem el gres que hi ha, té dos colors molt contrastats, un vermellós i un gris blavós. Tots dos materials s'erosionen amb molta facilitat donant unes formes molt capritxoses i un terra molt arenós que amb la humitat de la balma, fan ser molt relliscós.