diumenge, 20 de setembre del 2015

Balmes del Teixidor (Collsuspina, Moianès)Text: Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)

Seguint les indicacions del bloc "Llocs d'interès a Collsuspina i voltants" ens dirigim a Collsuspina per a visitar vàries cavitats.

En aquesta primera nota publiquem les balmes del Teixidor.

En Francesc Roma, al seu blog "Patrimoni existencial" ens diu no és una única balma, sinó que "Es tracta d'un conjunt de cavitats naturals de poc recorregut al voltant d’un espai més o menys pla"

Nosaltres hem localitzat un total de 5 cavitats, que hem numerat per l'ordre en que les hem localitzat.

La balma núm. 1, la que dóna nom al conjunt, té a la seva paret uns forats artificials. Podria tractar-se d'encaixos per a col·locar una biga per tal de fer una teulada, però a falta de més evidències no podem confirmar-ho.

De la resta de balmes, totes elles molt petites, podem destacar la núm. 5, ja que té l'entrada parcialment tancada per un mur de pedres col·locades per a utilitzar-la com a refugi temporal.
Balma núm. 1 del Teixidor (Collsuspina, Moianès)Recorregut: 4,5 m

Desnivell: +1 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

                X: 431690

                Y: 4630245

                Z: 914 m

Terreny: Calcàries

Història: Coneguda de temps immemorials

Situació: Des de Collsuspina seguirem el carrer Major en direcció S fins a una cruïlla, on prendrem cap a l'esquerra pel camí de l'Espina. Al poc passarem per sobre del torrent de l'Espina; seguirem per la pista 300 m i trobarem fàcilment la balma a la nostra esquerra.

Descripció: Formada per una única cambra. L'entrada té 5,5 m d'amplada i 2,5 m d'alçada. A la paret de l'esquerra hi ha 3 encaixos a la paret.


Balma núm. 2 del Teixidor (Collsuspina, Moianès)Recorregut: 3,5 m

Desnivell: +1 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

                X: 431707

                Y: 4630247

                Z: 914 m

Terreny: Calcàries

Història: Coneguda de temps immemorials

Situació: 17 m a l'E de las balma núm. 1, a la base d'un petit cingle.

Descripció: És una curta i estreta galeria de 3,5 m de recorregut, 1,6 m d'alçada i una amplada a l'entrada d'1 m que es va reduint progressivament.

Balma núm. 3 del Teixidor (Collsuspina, Moianès)Recorregut: 2 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

                X: 431705

                Y: 4630257

                Z: 915 m

Terreny: Calcàries

Història: Coneguda de temps immemorials

Situació: A 10 m al NO de la balma núm. 2, a la base del mateix cingle.

Descripció: Té una amplada de 5,5 m i una alçada de 3 m.
Balma núm. 4 del Teixidor (Collsuspina, Moianès)Recorregut: 4,5 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

                X: 431681

                Y: 4630236

                Z: 910 m

Terreny: Calcàries

Història: Coneguda de temps immemorials

Situació: A 13 m al SO de la balma núm. 1. És la més propera a la pista

Descripció: L'entrada té una amplada de 10 m i una alçada de 2,5 m.
Balma núm. 5 del Teixidor (Collsuspina, Moianès)Recorregut: 4,5 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

                X: 431697

                Y: 4630267

                Z: 905 m

Terreny: Calcàries

Història: Coneguda de temps immemorials

Situació: És la que està més separada de la balma núm. 1, a una 30 m al NO d'aquesta.

Descripció: És la cavitat de sostre més baix, poc més d'1 m. L'entrada, de 2,5 m d'amplada, està parcialment tapada per un mur de pedres. L'interior és arrodonit.


 Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)
- Francesc Xavier Samarra (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Joseop Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)