dimecres, 28 de gener del 2015

Baumes de la Serra de Milany (III) - Baumes de les Fleus i de la Fumada


Continuació de les dues notes anterior (primera i segona)

Bauma de les Fleus (Ripoll, Ripollès)


Recorregut: 17 m
Coordenades (UTM31N ERTRS89):
                X: 440436
                Y: 4667476
                Z: 1139
Terreny: Gres
Història: Coneguda de temps immemorials, la referència més antiga conservada és de 1709.
Situació: Des de la casa del Teixidor cal seguir la pista que surt per la dreta i seguir-la uns 1950 m fina arribar a la casa del Burbau (pràcticament desapareguda, no queda mes que l'era, una paret i un bungalow). D'aquí surt un camí ample  a la nostra esquerra i pocs metre més endavant girarem a la dreta per un corriol que ens portarà directament a la bauma després de recórrer uns 500 m.
Descripció: Ens trobem davant una gran bauma d'uns 53 m d'amplada visitables (a l'Est, un resalt i l'espessa vegetació ens impedeix arribar al final).
Pràcticament la totalitat de la paret de la bauma està ocupada per construccions que serviren d'habitatge, sent la única de les balmes de la serra de Milany que tenia dos pisos construïts.

Bauma de la Fumada (Ripoll, Ripollès)
Recorregut: 4,5 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

                X: 440800

                Y: 4667386

                Z: 1208 m

Terreny: Gres

Història: Coneguda de temps immemorials.

Situació: Des de la bauma de les Fleus cal dirigir-se cap a l'Est fins a trobar la base del cingle. La bauma es troba a uns 300 m.

Descripció: Bauma de 50 m d'amplada, però de poca fondària (4,5 m) i alçada (entre 5 i 6 m). A la part dreta es deuria trobar la cuina, doncs és la més fumada i abaumada. Sembla que deuria ser un habitatge temporal.
Han participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Francesc Xavier Samarra (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Ferran Cardona (Espeleo Club de Gràccia)
- Carme Bañolas
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)