dilluns, 5 de maig del 2014

Cova de la Carretera (Benifallet, Baix Ebre)

Durant una de les sortides realitzades per tal de fer una nova topografia de la cova Meravelles (Benifallet, Baix Ebre) vam poder veure l'entrada d'una cova al costat mateix de la carretera.
De tornada vam poder realitzar la topografia d'aquesta minúscula cova.
Per la seva situació hem de creure que s'obrí durant les obres de construcció o millora de la carretera C-12. Desconeixem el nom que pugui tenir.Recorregut: 7 m
Desnivell: +1 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 293542
                Y: 4540771
                Z: 131 m
Terreny: Dolomies i calcàries del Muschelkalk superior
Història: Molt possiblement oberta durant les obres de construcció de la carretera.
Situació: Al costat de la carretera C-12, molt a prop del km. 44.
Descripció: Una boca de 4 m d'amplada i 1,5 m d'alçada dóna pas a una saleta amb el terra cobert de blocs.

Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)