dijous, 18 de desembre del 2014

Balmes de Bruguer i del Calamot (Gavà, Baix Llobregat)

A diferència de les anteriors notes d'aquest blog, aquesta vegada l'objectiu de la sortida no era el de confeccionar la topografia d'una cavitat. Es tractava de documentar quatre petites cavitats situades a Gavà, d'alguna de les quals no coneixíem la situació més de manera aproximada: "en el vessant septentrional del turó del mateix nom" per a balma del Calamot o bé "propera a la balma núm. 2" per a la balma núm. 3 de Bruguers.
El minso interès d'aquestes radica únicament en la seva catalogació. Foren donades a conèixer per Joaquim Montoriol (2), però ja consten al primer catàleg realitzat del massís de Garraf (1). Cal afegir que a la zona de Bruguers existeixen nombroses balmes de característiques similars, algunes d'elles de difícil accés.Balma núm. 1 de Bruguers (Gavà, Baix Llobregat)Recorregut: 2 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 412888
                Y: 4574325
                Z: 252 m
Terreny: Conglomerats silícics.
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Tot just al km 5 de la carretera BV-2041 (entre Gavà i Begues), a 1 m per sobre de la carretera, a la paret del cingle. 
Descripció: Petita balma de planta ovalada. Té 3,5 m d'amplada per una alçada d'uns 2 m.

Balma núm. 2 de Bruguers (Gavà, Baix Llobregat)
Recorregut: 4 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X:412880
                Y: 4574317
                Z: 263 m
Terreny: Conglomerats silícics.
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Situada a la mateixa cinglera que la balma núm.1, uns 10 m per sobre i pràcticament a la mateixa vertical.
Per arribar-hi, des de la balma núm. 1 cal seguir uns metres en direcció a Gavà fins a trobar una esplanada; aquí cal remuntar el pendent, en principi entre la vegetació, i de seguida en fort pendent pe la roca nua. Seguirem uns 40 mi aquí girarem a la dreta per a cercar la vertical del cingle (per sobre de la balma núm. 1) on trobarem la balma. 
Descripció: Entrem per la part alta de la balma, i mitjançant un ressalt d'1,5 m arribem a la planta, de 7 m d'amplada i amb un dels costats que dóna directament al cingle.


Balma núm. 3 de Bruguers (Gavà, Baix Llobregat)Recorregut: 2 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 412855
                Y: 4574271
                Z: 272 m
Terreny: Conglomerats silícics.
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Seguirem el mateix itinerari que per accedir a la balma núm. 2, però en lloc de girar a la dreta, continuarem pujant fins a trobar un cingle, a la base del qual s'obre la cavitat.
Descripció: Balma de forma força irregular, d'uns 5 o 6 m d'amplada i una fondària màxima d'uns 2 m.

Balma del Calamot (Gavà, Baix Llobregat)Recorregut: 2 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 415705
                Y: 4572653
                Z: 78 m
Història: Coneguda de temps immemorials.
Terreny: Conglomerats silícics.
Situació: Situada dins del nucli urbà de Gavà, pràcticament al cim del turó del Calamot.
Des de la rotonda que hi ha a la Av. Joan Carles I agafarem un camí que ens portarà al cim del turó del Calamot. Poc abans d'arribar al cim ens dirigirem a la part N, on trobarem fàcilment la balma.
Descripció: Petita balma de 0,8 d'alçada amb una amplada de 3 m. La seva fondària és de 2m.


Bibliografia

(1) TERMES, F. (1952).- "Catálogo espeleológico de la región de Garraf (provincia de Barcelona)" Speleon 3(3):131-146

(2) MONTORIOL, J. (1956).- "Contribución al conocimiento hidrogeológico del borde orientel del macizo de Garraf (zona Gavà-Castelldefels)" Speleon (8):3-36 (Topografia)Han participat
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)