dijous, 5 de juny del 2014

Les coves del Cabra i la cova 25 (Castellet i la Gornal, Alt Penedès)

Presentem la fitxa de tres petites cavitats situades dins del Parc del Foix. Les dues foren excavades per Joan Bellmunt l'any 1956 i publicades al Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer (1), però aquesta publicació va restar oblidada pels espeleòlegs i no figuren en cap de les relacions de topografies publicades i a l'Inventari Espeleològic de Catalunya (2) consta com no catalogada: "ja que encara que possiblement siguin prou conegudes a la comarca, no disposem de dades mínimes sobre elles".

De les dues coves del Cabra, Joan Bellmunt només va publicar la cavitat que nosaltres hem numerat com núm. 1, ja que la núm. 2 no va donar restes arqueològiques.
Sobre el curiós nom de la cova 25, el mateix Bellmunt ens explica l'origen: "por ser de las visitadas, la que hacía su número".
Des de la cova 25 es veu, a l'altre costat del fondo de la cova Fosca, la cova que porta aquest nom, de la que ja vam publicar anteriorment la seva fitxa

Cova 25 (Castellet i la Gornal, Alt Penedès)

Recorregut: 9 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 386520
                Y: 4568936
                Z: 143 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Cal deixar el cotxe al km 12,2 de la carretera de Castellet a Vilanova i la Geltrú (BV-2115), des d'on surt una pista (prohibida per a vehicles) que seguirem 110 m fins a trobar a la dreta corriol que segueix paral·lel al fondo de la Cova Fosca. Seguirem el corriol i després de recórrer uns 100 m. La cova es troba al peu del cingle que veiem a la nostra dreta. No hi ha camí per accedir a la cova, així que caldrà pujar en fort pendent entre el bosc i els esbarzers. La cavitat és difícil de localitzar, ja que queda força dissimulada per la vegetació. Es troba a uns 50 m al SE de les coves del Cabra.
Descripció: Una entrada de 4 m d'amplada i 2 m d'alçada màxima, dóna accés a una única sala bipartida per un envà de roca; la part de la dreta té una fondària de 5 m i la de l'esquerra 4,6 m, ambdues amb una alçada que no supera el metre.
Coves del Cabra (Castellet i la Gornal, Alt Penedès)

Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 386480
                Y: 4568962
                Z: 141 m
Terreny: Calcàries
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Cal deixar el cotxe al km 12,2 de la carretera de Castellet a Vilanova i la Geltrú (BV-2115), des d'on surt una pista (prohibida per a vehicles) que seguirem 110 m fins a trobar a la dreta corriol que segueix paral·lel al fondo de la Cova Fosca. Seguirem el corriol i després de recórrer uns 100 m. La cova es troba al peu del cingle que veiem a la nostra dreta. No hi ha camí per accedir a la cova, així que caldrà pujar en fort pendent entre el bosc i els esbarzers. Les dues coves, separades entre si uns 4 m,  són difícils de localitzar, ja que queden força dissimulades per la vegetació. Es troben a uns 50 m al NO de la cova 25.


Cova núm. 1 del Cabra

Recorregut: 5,7 m
Descripció: Està formada per una única sala a la qual s'accedeix per una boca de 8 m d'amplada i 1,8 d'alçada. El terra és lleugerament descendent i el sostre va baixant fins a trobar el terra.

Cova núm. 2 del Cabra
Recorregut: 9 m
Desnivell: -3,2 m
Descripció: La cova té dues entrades situades a diferent nivell; les dues donen a sengles petits sales que s'uneixen mitjançant un ressalt de 2 m fàcilment superable.
Bibliografia
(1) BELLMUNT, J. (1956).- "Excavaciones en la cueva 'd'en Cabra' y cueva 'XXV', de Castellet (Barcelona)" Butll. Bibl. Mus. Balaguer (4):77-86 (Topografia)
(2) MIÑARRO, J.M. (1994).- Inventari Espeleològic de Catalunya, Vol. 3 La Serralada Litoral
GONZÁLEZ, J. (2006).- "Cuevas-santuario ibéricas en Cataluña" Quad. Preh. Arque. Cast. (25):187-248Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)