dilluns, 30 de juny del 2014

Balma d'en Gausar (Aiguafreda, Vallès Oriental)


Coordenades:

                UTM31N ED50     X = 439155 Y = 4627708 Z = 610

                UTM31N ETRS89 X = 439061 Y = 4627503 Z = 610Recorregut: 35 mAltres noms: Al mapa de l'Alpina figura amb el nom de "Balma de Gusuac"Localització:

Al Sot Fosc, afluent de la riera de Martinet.

Seguirem el senderó que remunta la riera de Martinet pel seu vessant hidrogràfic esquerre, aigües amunt de l'Afrau. Just creuat el torrent del Sot Fosc, remuntarem aquest pel vessant dret i, després d'uns 40 m, trobarem la balma a l'esquerra.Història:

Coneguda d'antic per la gent de la contrada, de la que deien que al seu interior es podia aixoplugar un ramat de 100 ovelles. No obstant això, darrerament havia caigut a l'oblit i són poques les persones que coneixen la seva localització.Descripció:

Balma allargassada de 35 m d'amplada i una fondària màxima que amb prou feines arriba als 5 metres. Alçada de 2,5 m o inferior, segons el lloc. Per l'extrem SE finalitza en una coveta de 7 m, molt baixa de sostre.Gènesi:

La cavitat s'ha excavat aprofitant el contacte de dos estrats de gresos d'un color fortament vermellós. El superior, més dur i compacte, forma el sostre.

Han participat:

- Ferran Cardona (Espeleo Club de Gràcia)
- Carme Banyoles (Espeleo Club de Gràcia)
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)