diumenge, 25 de maig del 2014

Tres petites cavitats a la serra de l'ArcaEnric Porcel i Caro
G.E. Badalona

Aquí presentem tres cavitats obertes a la base del cingle del Moro, la seva descoberta va ser arran d'una prospecció pels voltants d'Aiguafreda.
L'interès per la zona, ja ve d'abans, ja que l'equip que anem confeccionant el Catàleg Espeleològic de Catalunya, ja havíem fet preses de dades amb anterioritat:


És molt probable que resseguint aquesta curiosa cinglera es trobin més cavitats.

El lloc està inclòs a la Geozona 321: "Discordança del Brull i paleozoic de l'Avencó" segons fitxa de la Direcció General de Medi Natural. Així mateix es troba dins del Parc natural del Montseny i forma part de la xarxa de reserves de la Biosfera promoguda pel programa MaB (Home i Biosfera) de l'UNESCO.


Cova núm. 1 del Cingle del Moro


Situació

Lloc: Serra de l'Arca
TM: Aiguafreda (Vallès Oriental)

Coordenades (UTM31N ED50):        439551, 4625887
Coordenades (UTM31N ETRS89):    439457, 4625683
Altitud: 790 m

Espeleometria

Recorregut:          11,50 m
Desnivell:              +7 m

Accés

Sortint de la població d'Aiguafreda, agafarem la pista de terra que des de l'Aragall porta a la masia de Can Serra de l'Arca. Antiga construcció situada al vessant dret de la conca de la riera de l'Avencó i amb unes vistes encisadores.
D'ací continuarem per la pista cap a Munt fins a acostar nos el més a prop possible a la cinglera. Des del camí, ja albirem el gran pòrtic de la cova núm. 1 (9 metres d'alçada per 1,80 d'amplada). Pujarem costa amunt entre la vegetació fins a trobar un caminet a vegades molt tapat que va resseguint la base del cingle del Moro. Anem direcció SO, i al cap de 5 minuts trobem aquesta cova.

Descripció

Després de la gran boca ja esmentada trobem una sala d'uns 4 x 4 metres, al final a l'esquerra hi ha una fissura de 2 metres de llargada, no accessible a l'explorador per la seva estretor. A la dreta, una altra fissura, aquesta si és practicable (0,40 metres d'amplada mitjana) va pujant en fort pendent fins a finalitzar 7,50 metres més endavant. En aquest punt tenim la cota màxima ascendent: +7 metres.
Cova núm. 2 del Cingle del MoroSituació

Lloc: Serra de l'Arca
TM: Aiguafreda (Vallès Oriental)

Coordenades (UTM31N ED50):        439551, 4625887
Coordenades (UTM31N ETRS89):    439457, 4625683
Altitud: 790 m

Espeleometria

Recorregut:          10 m
Desnivell:              +1 m

Accés

A pocs metres de l'anterior seguint la cinglera en direcció SO.

Descripció

Ens trobem amb una antiga surgència penjada i tallada per la seva banda NE.
La cavitat té dues boques, la més accessible és la del SO, ja que l'altra boca és troba a la paret a 2,80 m d'alçada.
Entrant per aquesta boca SO, trobem una galeria principal, que als 2 metres aproximadament, i a la dreta, té una eixida no practicable per la seva estretor (0,30 m).
Aquesta galeria principal té 1 m d'amplada i uns 1,60 m d'alçada de mitjana, anant a sortir a la finestra que fa de segona boca. Abans d'arribar a aquesta, a l'esquerra, hi ha una petita derivació d'1,65 m.


Cova núm. 3 del Cingle del MoroSituació

Lloc: Serra de l'Arca
TM: Aiguafreda (Vallès Oriental)

Coordenades (UTM31N ED50):        439436, 4625743
Coordenades (UTM31N ETRS89):    439342, 4625539
Altitud: 780 m

Accés

Seguint la cinglera cap al SO un 50 metres, trobarem aquesta cavitat.

Descripció

Té una gran boca de 2,60 m d'amplada per 4 m d'alçada.
A la dreta surt una galeria ascendent que finalitza a uns 4 m de recorregut, al sostre un pas comunica amb la part superior.
A l'esquerra pujarem al costat d'una gran llosa que fa de sostre a la galeria ja esmentada. Anirem pujant uns 4 m i superarem un r+ 1 m. A aquest punt, ens trobem a sobre de la llosa. Anant cap endavant, als 2,80 m, la galeria arriba a altra boca penjada (P-2,30 m), aquesta galeria té uns 0,90 m d'amplada per 2 m d'alçada. Si des del punt anterior anem a la dreta per sobre de la llosa, trobarem a la nostra esquerra una doble galeria ascendent, de sostre baix, que fineix als 4 i als 3 metres de recorregut respectivament.
Han participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Enric Porcel (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Ferran Cardona (Espeleo Club de Gràcia)