divendres, 4 d’abril del 2014

La cova d'en Baleta (Arbolí, Baix Camp)Presentem una balma situada al cingle Roig d'Arbolí, molt coneguda a Arbolí, però inèdita espeleològicament. La balma porta el renom de Francesc Ferreter, àlies Baleta i l'Ateneu Cultural Josep Taverna d'Alforja va instal·lar un bust amb la següent llegenda:


Francesc Ferreter i Montguillot a) Baleta,
nasqué a Alforja l'any 1.860. Morí en la mateixa vila,, en les nevades de 1932, (17 de feb.).
Seguí el curs dels altre infants. S'internà després a un convent per seguir l'Ordre monàstica. Ignorem els motius que l'induïren a l'abandó de l'ascètica. Avui no ens mou altre intent que el d'homenatjar la figura pastorívola en aquell distintiu que singularitzava, arribant a fer-lo únic en el ram: L'astròleg. Fou instat per l'observatori de l'Ebre a exercir-hi ses bones facultats assignant-li un bon sou. Un doble motiu, segons sembla, el feu respondre negativament: L'apreci a la senzillesa pel goig d'estar a la natura i el religiós amor a pa professió: el ramat, el cel i les muntanyes el tenien corprès. Eren el llibre immens on pouava la ciència del temps. Passava part de les nits fit als estels, vora la muralla del castell ben propera a son domicili. Potser viure sol feia que estimes llurs coses i aficions.
Els pagesos prenien ses prediccions com a sentències bíbliques. Amb dies d'anticipació, anunciava, exactament, puges i neus. No manques testimonis que en conten encerts fabulosos: en diferents ocasions anunciava aiguats amb un cel sense un sol núvol, fent després, un xàfec a l'endemà.
.................................................................................................................................................................................................................
Ací, doncs, en la seva balma muntanyenca, amb la simplicitat que ell estimava tant, enfront del cel, el temps i el mar, col·loquem un bust en recordança.
És així, com a part de les dots que poguessin investir els nostre homenatjat, lloem el rústec pastor, l'anònim atleta de la meteorologia, l'home que feia retirar els fesols de l'era i la roba dels terrats, quan, sota un cel nítid i transparent, eixia a pasturar amb el paraigües sota el braç.
Alforja, Novembre 1.961
Un grup de joves.
Nota: agraïm a l'amic i escultor Josep Salvadó i Jassans l'oferta generosa d'aquest bust.
Còpia  del bust original consolidat i restaurat i originalment dipositat a l'Ateneu Cultural Josep Taverna d'Alforja.
Excursionistes d'Alforja. Juliol de 2012Recorregut: 5,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
                X: 330794
                Y: 4565927
                Z: 703 m
Terreny: Gres
Història: Coneguda de temps immemorials.
Situació: Del km. 59,130 de la carretera C-242 surt un camí en direcció N, conegut com camí de la Carrerada, que seguirem un 1.250 m fins a trobar un pal rètol que ens indica el camí que porta directament a la cova. 
Descripció: Balma de 15,5 m d'amplada i 4 m d'alçada, de terra pla i una fondària de 5,5 m. L'alçada màxima és de 4 m. Al fons hi ha un bust d'en Baleta.
Dades: J. Cuenca, F.X. Samarra
Han Participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Francesc Xavier Samarra (Grup d'Espeleologia de Badalona)