dissabte, 15 de febrer del 2014

Avenc dels Reis, del Rascler i dels Llumins (Begues, Baix Lobregat)

Continuant amb la revisió de cavitats del massís de Garraf, aquesta vegada hem topografiat tres petites cavitats que, per la seva escassa fondària creiem que han estat poc visitades. El dia, molt emboirat amb una visibilitat inferior als 50 m, ha complicat la localització de les cavitats, però les havíem situat amb GPS anteriorment (avenc dels Llumins i avenc del rascler el 23-6-2013 [J. de Valles] i l'avenc dels Reis el 24-5-2013 [J. Cuenca i J. de Valles]. No hem trobat gaire variació amb les topografies anterior, llevat de la variació de cota en funció del canvi de la cota 0.


Avenc dels Llumins (Begues, Baix Llobregat)

Recorregut: 13 m
Desnivell: -7,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
X: 408279
Y: 4571524
Z: 497 m
Terreny: Calcàries de l'Aptià.
Història: Primera exploració GES-CMB (1957).
Situació: Aparcarem el vehicle al pàrquing del pla de Querol, ubicat a la carretera que va de la urbanització Rat-penat a la Plana Novella, i ens dirigirem al pla de Campgràs. A l'arribar a aquest, anirem cap a l'esquerra direcció a l'estació de radars del Rascler. Passada la caseta de control, agafarem la pista de l'esquerra i a un centenar de metres trobarem fàcilment la petita dolina de l'avenc del Mall a la dreta. Aquí deixarem la carretera i seguirem per un corriol que es dirigeix cap al fondo de Bruc. Al poc trobarem una dolina (on hi ha l'avenc dels Reis). Des d'aquí seguirem paral·lels a la riera i al cap de uns 250 m trobarem la cavitat, fàcilment localitzable.
Descripció: La boca, de 3 m de llarg i 1,5 d'amplada dóna pas a un pou de 6,5 m que ens deixa en una planta en rampa. A l'extrem més baix trobarem un ressalt d'1 m que ens situa en una saleta de 4 m d'alçada amb algunes formacions. L'extrem E puja lleugerament fins a fer-se impracticable. Avenc del Rascler (Begues, Baix Llobregat)

Recorregut: 9 m
Desnivell: -7 m
Coordenades (UTM31 ETRS89):
X: 408483
Y: 4571762
Z: 516 m
Terreny: Calcàries de l'Aptià.
Història: Primera exploració GES-CMB (1957).
Situació: Aparcarem el vehicle al pàrquing del pla de Querol, ubicat a la carretera que va de la urbanització Rat-penat a la Plana Novella, i ens dirigirem al pla de Campgràs. A l'arribar a aquest, anirem cap a l'esquerra direcció a l'estació de radars del Rascler. Passada la caseta de control, agafarem la pista de l'esquerra i a un centenar de metres trobarem fàcilment la petita dolina de l'avenc del Mall a la dreta. Aquí deixarem la carretera i seguirem per un corriol que es dirigeix cap al fondo de Bruc. Al poc trobarem una dolina (on hi ha l'avenc dels Reis). Des d'aquí seguirem paral·lels a la riera i al cap de uns 150 m trobarem la cavitat, a uns 10 o 15 m del jaç de la riera.
Descripció: Una boca d'uns 2 m de diàmetre, dóna pas a un únic pou de 6,5 m (pel que es despengen unes arrels fins al fons). En fons, en rampa cap al SO, finalitza per l'acumulació de blocs.Avenc dels Reis (Begues, Baix Llobregat)

Recorregut: 7,5 m
Desnivell: -6 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
X: 408532
Y: 4571502
Z: 537 m
Terreny: Calcàries de l'Aptià.
Història: Primera exploració GET (1970)
Situació: Aparcarem el vehicle al pàrquing del pla de Querol, ubicat a la carretera que va de la urbanització Rat-penat a la Plana Novella, i ens dirigirem al pla de Campgràs. A l'arribar a aquest, anirem cap a l'esquerra direcció a l'estació de radars del Rascler. Passada la caseta de control, agafarem la pista de l'esquerra i a un centenar de metres trobarem fàcilment la petita dolina de l'avenc del Mall a la dreta. Aquí deixarem la carretera i seguirem per un corriol que es dirigeix cap al fondo de Bruc. Al poc trobarem una dolina. La cavitat es localitza al costat S de la dolina, a uns 40 m de la carretera i uns 20 m per sota.
Descripció: Uns blocs divideixen la boca en dues parts, una d'elles de poc més de 20 cm, que donen a un únic i estret pou 6 m. A 2 m de fondària trobem un bloc encastat. Al fons trobem les restes d'una cabra caiguda.


Bibliografia:
ANDRÉS, O. (1957).- "Garraf" Cordada (24):11
FERRER, J. (1971).- "Garraf-70" Soterrània (2):4-12 (Topografia)
BORRÀS, J. (1973).- Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf I (Topografia)


Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo club de Gràcia)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)