dijous, 22 d’agost del 2013

Bauma de la Bauma (Olvan, Berguedà)
Bauma de la Bauma. Foto.: J. Cuenca


Coneixem aquesta bauma gràcies a la fitxa de l'Inventari del Patrimoni Cultural (http://patrimonicultural.diba.cat/), de la que només indica com a situació: "Situada prop de la masoveria del mateix nom"

Tot i la redundància amb el nom de la cavitat, mantenim el nom que figura al citat inventari. En un principi la bauma, sense nom, va donar nom al mas: Mas de la Bauma. Posteriorment al donar nom a la bauma, s'adoptà el nom del mas, quedant d'aquesta manera com bauma de la Bauma.


Recorregut: 29 m 
Coordenades (UTM31N ETRS89): 
            X: 408590
            Y: 4657184 
            Z: 631 m 
Terreny: Gresos 
Història: Coneguda de temps immemorials 
Situació:  Des d'Olvan cal seguir la carretera que porta a Cal Rosal, que s'inicia a la rotonda que hi al final del poble. Seguirem 1 km fins que veurem, a la nostra esquerra, una pista amb la indicació "Cabots" i 25 m més enllà una pista sense indicació, també a la nostra esquerra, i que cal seguir 500 m fins a la casa de la Bauma, on deixarem el cotxe. Cal pujar una petita carena que hi ha entre les dues edificacions i seguir un camí que de seguida ens porta a la bauma. 
Descripció: Balma de 20 m d'amplada, la meitat N de poca fondària i l'altre meitat de 2 m d'alçada i 9 m de fondària, amb la major part del terra ocupat per un toll d'aigua d'escassa fondària.Bauma de la Bauma. Foto.: J. Cuenca


Han participat:
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia