dimecres, 20 de novembre del 2013

Avenc del Mall (Begues, Baix Llobregat)


Avenc del Mall. Foto.: A. Litago
Dintre del marc de revisió d'algunes cavitats del massís de Garraf, el passat 27-10-2013 un nodrit grup d'espeleòlegs del GEB va realitzar la nova topografia de l'avenc del Mall.

Disposem actualment de tres topografies diferents d'aquesta cavitat:

- Una primera topografia realitzada l'any 1957 pel SAS-CGB i que dóna coma acota màxima -81 m.
- Una segona topografia (possiblement de 1972 o 1973) realitzada per J. Borràs, A. Pons i B. Grañena (GES-CMB) que dóna la mateixa cota (-81 m) i que inclou un pou lateral de 17 m que s'inicia a la cota -7 m.
- La topografia que presentem i que té notables diferències amb les dues ja existents: en primer lloc dóna una cota força diferent: -72 m. En segon lloc el pou lateral s'inicia a la cota -3,5 m i té una fondària de -7,7 m.

A 25 m al Sud de l'avenc del Mall deuria situar-se l'avenc del Nus, que no ha estat localitzat i que és gairebé segur que ha estat tapat per la construcció de la carretera.

Aprofitem també per donar les coordenades d'algunes cavitats properes (UTM31N ETRS89):

Cavitat
X
Y
Z
Avenc Amagat
408657
4571542
563
Avenc de la Perpalina
408674
4571484
549
Avenc dels Reis
408532
4571502
537


Recorregut: 88 m
Desnivell: -72 m
Coordenades (UTM31T ETRS89):
                X: 408629
                Y: 4571502
                Z: 548 m
Terreny: Calcàries 
Història: L'any 1957 el GES-CMB i l'ERE-CEC desobstrueixen un forat impenetrable al fons d'una dolina i exploren el primer pou.
Al 17 de març de 1957 membres del Centre Gimnàstic Barcelonès forcen la gatera de la base del pou i exploren la continuació fins la cota màxima abans esmentada.
Amb posterioritat s'han eixamplat la boca i els passos estrets.
Al 27 d'octubre de 2013, membres del G. E. Badalona revisen la cavitat aixecant una nova topografia, que rebaixa la fondària en 9 m. 
Situació: Aparcarem el vehicle al pàrquing del pla de Querol, ubicat a la carretera que va de la urbanització Rat-Penat a la Plana Novella, i ens dirigirem al pla de Campgràs. A l'arribar a aquest, anirem cap a l'esquerra direcció a l'estació de radars del Rascler. Passada la caseta de control, agafarem la pista de l'esquerra i a un centenar de metres trobarem fàcilment la petita dolina de l'avenc del Mall a la dreta.
Descripció: Al final de la dolina trobem una amplia boca de 2 x 2,50 m que ens aboca a un P.43. A la cota -3,50 m trobem a la nostra esquerra una finestra triangular que ens permet accedir a un P.7,70, pou de forma irregular d'uns 4 x 3 m sense cap continuació evident.
El pou principal de -43 m, es baixa sense dificultat ja que te còmodes repises a -29 i -35 m.
Des de la base del pou accedim a una estreta gatera de 0,55 x 0,25 que es porta a un P.4,20. Baixem una rampa i davallem un P.4,70, aquí observem la cúpula del pou situada a +13 m i veiem que es tracta d'un pou paral·lel al que hem baixat abans, amb diverses finestretes que els comuniquen. Continuem el descens per una rampa, aquí el conducte té 1,50 m de diàmetre. Per fi trobem el pou final, es un rappel de 10,70 m i ens diposita a una base plena de rocam i d'uns 2,50 m de diàmetre. Aquí es troba la cota màxima de la cavitat: -72 m.
Observacions: Al fons de l'últim pou es va detectar una atmosfera pobra en oxigen i presència de monòxid de carboni:
O2: 18,1 %    CO: 61 ppm
Per la qual cosa no recomanem l'exploració dels últims pous d'aquest avenc sense les degudes precaucions.

Article publicat al nº 28 de Cordada (1957)


Entrada de l'avenc del Mall. Al fons, el puig Ginebró. Foto.: J. Navarro
Avenc del Mall. Inici del primer pou. Foto.: A. Litago


Gatera a la base del P-43.Foto.: A. Litago


Avenc del Mall, pous finals. Foto.: J. Navarro

Avenc del Mall, pous finals. Foto.: J. Navarro

Avenc del Mall. Pous finals. Foto.: J. Navarro

Avenc del Mall. Foto.: J. Navarro

Avenc del Mall. Pous finals. Foto.: J. NavarroBibliografia
ANDRÉS, O. (1957).- "Garraf" Cordada (24):11

AA (1957).- "Informacion varia" Cordada (26):11

AA (1957).- "Informacion varia" Cordada (27):11

CGB (1957).- "Avenc del Mall" Cordada (28):10 (Topografia)

BORRÀS, J. (1973).- Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf I (Topografia)

FERRER, V. (2006).- Avencs de Garraf i Ordal (Topografia)


A l'exploració de l'avenc del Mall han participat:
- Emilia Doña (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Jordi Llorca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Víctor Porcel (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Archie Litago (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Ignasi Montero (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Carles Miranda (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Enric Porcel (Grup d'Espeleologia de Badalona)

Localització de cavitats (24-5-2013):
- Josep Cuenca (Grup d'Espeleologia de Badalona)
- Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)