dijous, 17 d’octubre del 2013

La gruta de Vidrà (Osona), una cavitat inexistent.


El català disposa d'una abundància de noms genèrics per a designar una cavitat natural (cova, avenc, bòfia, tuta, forat...). Un d'aquest topònim el de gruta, dels que només coneixem tres exemples:

- Gruta de Can Costa, gruta de Can Nicet o la Gruta (Ribes de Freser, Ripollès)
- Gruta de la Guixosa (les Llosses, Ripollès)
- Gruta de Vidrà (Vidrà, Osona)

Únicament tenim dades de la primera i, com es veurà, la tercera és un error de transcripció i la cavitat no existeix.

La primera cita de la gruta de Vidrà ens la dóna Estanislao Vayreda:

VAYREDA Y VILA, Estanislao (1880).- "Plantas notables por su utilidad ó rareza que crecen espontáneamente en Cataluña. (Segunda parte.)" Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (9):53-130

Lathrea squamaria L.
Pirineos, en sitios sombríos y húmedos de Notre Dame du Coral, r.; Ciuret, c. Vidrá, en la Gruta.—Abril, Mayo.

Esquamària (Lathrea squamaria L.)
Posteriorment recull la cita Gabriel Puig i Larraz: 

PUIG y LARRAZ, Gabriel (1896).- "Cavernas y Simas de España" Boletín de la Comisión del  Mapa Geológico de España (21)
Vidrá.— Gruta de Vidrá. 

Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas? silurianas? || Expl. Vayreda y Vila. || Bibl. Vayreda y Vila, An. de la Soc. esp. de Hist. nat., IX. 

Norbert Font i Sagué tradueix la cita de Puig y Larraz i inclou la cavitat al seu catàleg amb el número 93:

FONT i SAGUÉ, Norbert (1897).- "Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)" Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (26):107-112 

Vidrà. 93) — Gruta de Vidrà
ITINER. Camins vehinals. —TER. G. Calices silúriques? — EXPL. Vayreda y Vila. —BIBLI. Vayreda y Vila, An. de la Soc. Esp. de Hist. Nat., IX; Puig y Larraz. 

En posteriors catàlegs no apareix aquesta cavitat.

Podem observar que la cita original correspon a una planta (Lathrea squamaria L., en català esquamària) de distribució pirinenca, que no concorda amb situar-la a Vidrà. També la situa a Notre Dame du Coral (Rosselló) i a Ciuret (Vidrà), a "la Gruta", sense indicar més dades.

Creiem que es tracta d'un error de transcripció de les notes de camp de Vayreda. La localitat no és Ciuret (la població de Vidrà és Siuret), sinó Ceret (també a la Catalunya Nord, al Vallespir) i el nom genèric "la Gruta" correspondria al francès grotte.